Gå til hovedindhold

Baggrund - indhold og viden

Den langsigtede vision

Den langsigtede vision med CSR People Challenge 2019 er, at de indsendte ideer er med til at sætte fokus på, og forhåbentligt forandre, virksomhedernes rekruttering, beskæftigelse og generelle virke. Visionen er også, at ideerne, med udgangspunkt i Verdensmål 8, bidrager til en holdningsændring blandt virksomheder overfor udsatte unge, der befinder sig uden for arbejdsmarkedet. Sidst men ikke mindst er visionen at de indsendte ideer skal tydeliggøre potentialet og gevinsten ved at ansætte udsatte ledige.

Udsatte unge

Undersøgelser viser, at der er et presserende behov for at løfte Danmarks udsatte unge:

 • I 2017 fremgik da af tal fra Danmark Statistik, at mere en 23.000 unge i alderen 25 ikke havde gennemført en ungdomsuddannelse. Det svarer til omkring 30 procent af årgangen. 
 • I 2017 viste tal fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, at 2.331 unge under 30 år var hjemløse.
 • Dansk Regioner kunne i 2016 påvise, at 54.250 børn og unge på 14-30 år var i behandling i psykiatrien.
 • Det Nationale Forskningscenter for Velfærd publicerede i 2016, at 9.384 unge under 29 år havde et stofmisbrug (2013-tal)

 

Branche information

Ideen kan både være bred og gå på tværs af brancher, men kan også være branchespecifik ift. nogle af de brancher, der særligt oplever rekrutteringsudfordringer. Nedenfor beskrives 4 brancher, hvor rekrutteringsudfordringerne er store. 

 

Bygge og anlæg

Bygge og anlægsbranchen er et område i kraftig vækst, og branchen er udfordret af mangel på kvalificeret arbejdskraft og at for få unge vælger erhvervsuddannelserne efter folkeskolen. Det er desuden en branche, som ansætter en del udenlandsk arbejdskraft.

 • 48 procent af virksomhederne inden for bygge og anlæg oplever produktionsbegrænsninger som følge af rekrutteringsudfordringer.
 • 33 procent af virksomhederne har oplevet at rekruttere forgæves, eller har besat stillinger med medarbejdere, som ikke har de rette kvalifikationer.
 • Per februar 2019 var der 5.780 forgæves rekrutteringer.

Industri

Industrien er et område med, der beskæftiger mange mennesker, og som har behov for både faglært og ufaglært arbejdskraft. Branchen er udfordret af mangel på kvalificeret arbejdskraft og at for få unge vælger erhvervsuddannelserne efter folkeskolen.

 • 54 procent af virksomhederne inden for industrien oplever produktionsbegrænsninger som følge af rekrutteringsudfordringer.
 • 29 procent af virksomhederne har oplevet at rekruttere forgæves, eller har besat stillinger med medarbejdere, som ikke har de rette kvalifikationer.
 • Per februar 2019 var der 8.510 forgæves rekrutteringer.

Landbrug, skov og fiskeri

Landbrug, skov og fiskeri er en branche, som har svært ved at tiltrække arbejdskraft. Dette skyldes blandt andet, at det er en branche med fysisk hårdt arbejde, og en stor del af jobbene er sæsonbetonede. Derfor ansættes der en del udenlandsk arbejdskraft.

 • 53 procent af virksomhederne inden for Landbrug, skov og fiskeri oplever produktionsbegrænsninger som følge af rekrutteringsudfordringer
 • 39 procent af virksomhederne har oplevet at rekruttere forgæves, eller har besat stillinger med medarbejdere, som ikke har de rette kvalifikationer.
 • Per februar 2019 var der 910 forgæves rekrutteringer.

Hotel- og restauration

Hotel- og restaurationsbranchen beskæftiger et stort antal medarbejdere i Danmark, og samtidig er det en branche der er udfordret af manglende arbejdskraft. Derfor er der en del udenlandsk arbejdskraft. Samtidig er det en branche, som er kendt for at løse sine rekrutteringsproblemer gennem integration af flygtninge og indvandrere.

 • 52 procent af virksomhederne inden for hotel og restauration oplever produktionsbegrænsninger som følge af rekrutteringsudfordringer.
 • 28 procent af virksomhederne har oplevet at rekruttere forgæves, eller har besat stillinger med medarbejdere, som ikke har de rette kvalifikationer.
 • Per februar 2019 var der 5.270 forgæves rekrutteringer.

 

Kilde: Rekrutteringssurvey, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, februar 2019