Gå til hovedindhold

3. semester Innovationsforløb - Demens

For at deltage i denne challenge kræver det, at man studerer til sygeplejerske på VIA University College og deltager i 3. semester innovationsforløb.

Nationalt Videnscenter for Demens anslår, at godt 87.000 mennesker lever med demens i Danmark. Antallet forventes dog at vokse til mere end 134.000 mennesker i 2035 som følge af en stigende ældrebefolkning. Demens er en tilstand, der især er karakteriseret ved svækkelse af kognitive funktioner som hukommelse, koncentration, rumopfattelse, sprogfærdighed og problemløsning. Når de kognitive funktioner svækkes kan samværet med andre mennesker blive sværere, hvilket kan betyde at mennesker med demens og deres pårørende trækker sig fra sociale aktiviteter. Det er problematisk at mennesker med demens trækker sig fra sociale aktiviteter, da dette kan forværre sygdommen og medføre ensomhed. Et menneske med demens har ifølge Alzheimerforeningen fem til seks gange så stor risiko for at blive ensom sammenlignet med resten af befolkningen. En følge deraf er forringelse af livskvaliteten samt en øget risiko for depression.

Mange mennesker med demens trækker sig fra det sociale på grund af kognitive udfordringer. Det forværrer imidlertid demenssygdommen, øger ensomhed og fører til hjælpeløshed.

Sundhedsstyrelsen afsætter 20 mio: hvordan løser vi problemet med at motivere mennesker med demens til at være mere aktive?

Dette er en problematik VIA University College og Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, Region Midtjylland og Hukommelsesklinikken gerne vil forbedre. 

Derfor søges der forslag til:

 

1) "Hvordan kan vi fremme, at mennesker med demens får deres sociale behov opfyldt på trods af kognitive udfordringer?"

Eller

2) "Hvordan kan vi støtte/motivere pårørende til en demensramt, til at engagere sig i sociale aktiviteter?"

 

I skal i jeres grupper bestemme hvilket spørgsmål i vil arbejde med. 

 

 

Præmie
-
Idéer
9
Kategori
Health
1. Milepæl

Nutid/fremtid, Etablering af vidensvæg og mind-map

2. Milepæl

Observation, empatikort og mønstre

3. Milepæl

Problemformulering

4. Milepæl

Tegn cirkelting, stille brainstorm, ideerne præsenteres, kategorisering af ideer og Innovationsmatrix

5. Milepæl

Rapid prototyping og fremtidsscenarie

6. Milepæl

Pitch med feedback

VIA University College
image

Kommentarer

Idé-besvarelser for denne challenge (9)
Vi er en flok sygeplejestuderende fra VIA Holstebro, som har arbejdet med nytænkning. Vores idé tager udgangspunkt i problemstillingen: "Hvordan kan vi støtte/motivere pårørende til en demensramt, til at engagere sig i sociale aktiviteter?" Herunder fik vi igennem vores informationssøgening, udarbejdet en problemformulering: Hvordan kan man som sygeplejerske være med til at forebygge psykisk sårbarhed, så ægtefæller til de demensramte ikke trækker sig fra deres sociale relationer?​
Studiegruppe 2 - Holstebro For at fremme den demente borgers aktivitetsniveau, vil vi gerne give et tilbud om at aktiviteten kommer ud til borgeren i stedet for at borgeren skal komme til aktiviteten.
Vi har en løsning på, hvordan man får ny diagnosticerede demente i eget hjem til at takke ja til de sociale tilbud, som er i Holstebro kommune.
Innovationsprojekt - Gr 4 Holstebro
Dage i løbet af året hvor demente kan komme ud af huset, og besøge forskellige attraktioner og seværdigheder, som har sat dagen af til at der kun kommer demente.