Gå til hovedindhold

Anti Money Laundering (AML) Challenge 2019

Virksomhedernes byrder i forbindelse med bekæmpelse af hvidvask er stigende, så hvordan kan åbne offentlige data bruges til at lette disse byrder?

Du er inviteret til at deltage i AML 2019, hvor du kan bidrage til at løse konkrete udfordringer fra finans-, revisions- og advokatbranchen, ved brug af åbne offentlige data inden for bl.a. CVR- og regnskabsdata. Challenge-forløbet består af et kickoff-event og tre frivillige workshops fordelt hen over efteråret 2019, afslutningsvis afholdes der et afsluttende pitch event, hvor de to bedste løsninger honoreres med henholdsvis 40.000 kr. og 60.000 kr. for at kunne tage løsningen til næste niveau. Læs mere nedenfor, og tilmeld dig aktiviteterne.

 

AML2019: Hvilke problemer skal løsningerne tale ind i?

Sammen med nøgleaktører, som også er potentielle aftagere af løsningen, indenfor hhv. revisions-, advokat- og finansbranchen har vi defineret et relevant fokusområde, som kunne være interessante at se løsninger til.

For at bekæmpe hvidvask er det vigtigt for en revisor, advokat, bank mm. at forstå deres kunder; virksomhederne. De skal gerne kende deres forretningsgange og økosystemet omkring dem. I dag indebærer dette en del manuelt arbejde, som kan hjælpes på vej med nye og mere smidige løsninger, som trækker på relevant data.

Åbne offentlige data som CVR, regnskabsdata og PEP-lister giver mulighed for at trække på data, som vil gøre det nemmere at visualisere og monitorere, hvad virksomhederne foretager sig, deres resultater, ejerstruktur, ejerskab og dertilhørende eventuelle ændringer.

 

Fokusområde: Løbende ajourføring

 • Der er altså et behov for at holde sig løbende ajour med nye og eksisterende kunder i forhold til ændringer, som foretages i deres virksomheder. Ændringer kan være relateret til ejerstruktur, brancheskift, adresseflytninger osv.
 • Kan man eksempelvis lave en løsning, som hjælper denne løbende ajourføring på vej, på en nem og smidig måde, og som fx advarer, hvis der sker særlige ændringer?
 • Har du et andet område, skal du være velkommen til at lave en løsning, som ikke taler ind i ovenstående, men som løser et andet problem relateret til AML.
Præmie
kr. 60.000 / kr. 40.000
Idéer
10
Kategori
Koncept
Lancering af AML Challenge 2019 - og åben for ideer

Lancering af AML Challenge 2019 - og åben for ideer

Kick-off

Lancering af AML Challenge 2019 - og åben for ideer

Workshops i Aarhus og København

Workshops i Aarhus og København

Hack-day

Hack-day

Deadline for upload af ideer

Deadline for upload af ideer

Final Pitch Event hos IDA

Final Pitch Event

Logo Partnerskabet for Åbne Offentlige Data
Erhvervsstyrelsen logo
Kommunernes Landsforening logo
Danske Regioner logo
Open Data DK logo
Happy42 Logo
Seismonaut Logo
IDA

Hvad får du ud af det?

Som deltager i AML Challenge 2019 bliver du en del af et netværk med interesse for området, og dermed også din adgang til samarbejds- og forretningsmuligheder – ydermere er du oven i købet med til at løse nogle af de største udfordringer inden for AML!

Vi udvælger de bedste finalister ud af de løsninger som bliver indsendt, som skal præsentere til det endelige pitch-event tirsdag d. 10. december. 

Her skal finalisterne præsentere for juryen og interessenter. Udover eksponeringen får finalisterne mulighed for at blive honoreret med henholdsvis 60.000 kr. førstepladsen og 40.000 kr til andenpladsen., som de kan bruge til at føre konceptet ud i livet.

Hvem kan deltage?

AML Challenge 2019 er for alle, der er interesserede i åbne offentlige data og brugen heraf inden for hvidvask og administrative byrder. 

Om du er studerende, iværksætter, ansat i en virksomhed eller noget helt tredje er underordnet - alle kan deltage, dog forudsættes det. at du har et dansk CVR nr.

Vilkår for deltagelse finder du her.

Hvor foregår det?

Vi har lavet en række tiltag, som skal klæde dig bedre på hvis du ønsker at indsende en løsning. Vi vil derfor opfodre dig til at deltage på en af de 2 workshops, for at du får så meget relevant input som muligt. 

Workshop for dig som ønsker at indsende en løsning

ARRANGEMENTET ER AFHOLDT: Aarhus mandag d. 28. oktober (15.00 - 17.30) hos Kromann Reumert, Rådhuspladsen, Aarhus

Læs mere og tilmeld dig her: https://www.eventbrite.com/e/aml-challenge-2019-workshop-aarhus-tickets-75157585361

Workshop for dig som ønsker at indsende en løsning 

ARRANGEMENTET ER AFHOLDT: København tirsdag d. 29. oktober (15.00 - 17.30) hos IDA, Kalvebod Brygge 31, København

Læs mere og tilmeld dig her: https://www.eventbrite.com/e/aml-challenge-2019-workshop-kbenhavn-tickets-75159960465

Hack-day for dig som ønsker at indsende en løsning

København onsdag d. 6. november (16.30 - 21.00) 

Læs mere og tilmeld dig her: https://www.eventbrite.com/e/aml-challenge-hack-day-kbenhavn-tickets-75163039675

Finale-eventet med udvalgte finalister og keynotes (Få pladser tilbage)

København tirsdag d. 10. december (15.00 - 18.00)

Læs mere om programmet og tilmeld dig her: https://www.eventbrite.com/e/aml-challenge-final-pitch-event-tickets-75160798973

 

Hvidvask.

Hvordan indsender jeg min løsning?

Du tilmelder dig aktiviteterne ovenfor via aktiviteternes link, og når du skal indsende dit løsningsforslag, gøres det via den røde knap ”Indsend ide”.

Deltagelse er åben for alle interesserede, der ønsker at konkurrere om at udvikle de bedste løsninger indenfor AML. 

Har du spørgsmål, kan de rettes til projektleder Linda M. Pedersen, på linda@happy42.dk eller tlf. 91538873.

Vurderingskriterier af løsningsforslag

De indsendte løsninger vil blive vurderet ud fra følgende 6 kriterier:

 • Fokus: I hvor høj grad løser løsningskonceptet en af de definerede problemstillinger eller et andet problem relateret til AML?
 • Dataanvendelse: I hvor høj grad gør løsningen brug af åbne offentlige data?
 • Værdiskabelse: I hvor høj grad skaber løsningskonceptet værdi for aftagerne?
 • Teknisk implementering: I hvor høj grad er løsningen teknisk mulig at implementere?
 • Originalitet: I hvor høj grad er løsningen nyskabende?
 • Viability: Er løsningen økonomisk bæredygtig, og kan der bygges en forretning op omkring den?

Hvem vurderer løsningerne?

Vi sammensætter en kompetent jury, der skal vurdere løsningsforslagene. Denne jury består blandt andre af:

Louise Buchter, Advokat, Director, Kammeradvokaten/advokatfirmaet Poul Schmith

 • Louise rådgiver om finansiel lovgivning primært inden for betalingsområdet, forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering samt governancereglerne for den finansielle sektor. Louise er specialiseret i finansiel lovgivning og har blandt andet som følge af tidligere ansættelser et indgående kendskab til den finansielle sektor.

Tony Johansen, Head of Regulatory Risk, Deloitte

 • Tony har mere end 20 års erfaring fra den finansielle sektor inden han kom til Deloitte i 2017 og har arbejdet mange år i en større international bank, hvor han har varetaget rollen som projektleder på flere regulative områder og som ansvarlig for etablering af en Risk Management afdeling. 

Kjeld Gosvig-Jensen, Juridisk Direktør, Finans Danmark

 • Kjeld Gosvig-Jensen er juridisk direktør i Finans Danmark, og har derudover siddet som juridisk direktør i Arbejdernes Landsbank og har arbejdet med finansiel lovgivning i 35 år.

Adam Sandenholt, Director at EY, Cybersecurity & Financial Crime

Adam har en baggrund med 15 år indenfor politiet hvor han blandt andet var en del af National Cyber Crime Center (NC3). Derudover har han været CISO ved Nordea, og arbejder i dag ved EY som Director for Cybersecurity and Financial Crime.
 

De sidste profiler bliver annonceret løbende.
 

Hvidvask

Sådan gør du:

Skridt nr. 1

For at maksimere din viden om AML, vil vi anbefale dig at deltage i enten en eller flere af de arrangementer (kick-off, workshops og hack-day) der afholdes. Disse afholdes med henblik på at styrke deltagernes forståelse af problemstillingen og for at give dig adgang til ekspertviden omkring feltet.

Skridt nr. 2

Din indsendte løsning skal bestå af følgende elementer

 • En kort beskrivelse af din løsning ved indsendelse
 • En vedhæftet præsentation af din løsning på 1-5 slides
 • Et  vedhæftet udfyldt Business Canvas

Beskrivelse

Skriv en kort beskrivelse af din overordnede løsning, så man på challenges.dk kan se, hvad du deltager med.

Præsentation

Formuler dit løsningsforslag og angiv hvilken problemstilling du løser til. Du kan indsende løsninger alene eller som en gruppe.

Din præsentation skal som minimum indeholde punkterne:

 • En kort beskrivelse af dig og dit team og jeres kompetencer
 • Beskrivelse og illustration af din løsning
 • Beskrivelse af hvordan din idé eller løsning bidrager til den givne problemstilling
 • Forretningsmodellen bag løsningen, herunder en vurdering af markedspotentialet og konkurrenceforhold
 • Beskrivelse af hvor moden den tekniske implementering bag løsningen er.
 • Beskrivelse af hvordan du gør brug af åbne offentlige data?

Din præsentation må maksimalt udgøre 5 slides og skal afleveres i et standardformat som Word, Powerpoint eller PDF. Des mere gennemarbejdet løsningen er, des bedre vurdering får du.

Business Canvas

Udfyld alle felter i business canvas, som du finder her.

Du uploader din løsning ved at trykke på den røde knap ”Indsend idé” øverst på denne side.

 

Skridt nr. 3

Ideerne skal uploades senest torsdag d. 21. november kl. 12.00, hvorefter juryen vil vurdere løsningsforslagene ud fra de givne vurderingskriterier. 

De bedste løsningsforslag får direkte besked senest torsdag d. 29. november om at de er videre til finalen, som finder sted tirsdag d. 10. december i København.

 

Skridt nr. 4

De bedste løsningsforslag inviteres til at pitche foran juryen til finale eventet som afholdes tirsdag d. 10. december 2019 hos IDA (Kalvebod Brygge 31, København). Her er der åben for tilmelding, således at alle interesserede kan komme og lytte med.

Efter endt pitches udnævnes en første og anden plads, som honoreres med henholdsvis 60.000 kr. og 40.000 kr.

Generelle informationer og vilkår for deltagelse

AML Challenge 2019 afholdes af Seismonaut og Happy42, som er operatør på denne projektkonkurrence med henblik på at finde de bedste løsningskoncepter på udfordringer inden for hvidvask og dertilhørende administrative byrder, der gør brug af åbne offentlige data.

Vilkår for deltagelse finder du her.

Challenge

Kommentarer

Idé-besvarelser for denne challenge (10)

Talking the hard out of institutional AML efforts. CluedIn is connecting, merging and cleaning data coming from all types of data sources - and can scale at institutional levels. Everyone who wants to work with AML start with this daunting task.

NewBanking Identity er en identitetsplatform til håndtering af persondata. Personer kan gratis oprette en NewBanking profil, hvormed de let og sikkert kan opbevare, administrere og dele deres personlig oplysninger med virksomheder, som de stoler på.

Automatiseret AML med CitizenKey
Trustworthy Identiteter, Betalinger og Data deling

Startende med åbenlyse cases - større krav til udlandske ejere, PEP-validering, beviser for løn-overførsler etc.
Men gradvist alle typer af kunder og transaktioner

Løsningen tager udgangspunkt i offentlige data (CVR-data, regnskabsdata og PEP-lister) og foretager risikobaseret analyse af virksomheder ud fra forskellige parametre for at spotte problematiske tegn på hvidvask eller lignende.

Our solution is a software based product that is centered around doing automatic anti money laundering (AML) screenings of businesses for businesses and is currently on MVP validation phase with a few clients.

DigitalAML har en MVP løsning på markedet, som opfylder de minimumskrav, som hvidvaskloven stiller til omfattede virksomheder. Løsningen sparer tid bl.a. gennem datafangst i offentlige databaser (primært CVR) sikrer kvalitet og GDPR krav

Vores løsningsforslag er et digitalt produkt, som baseret på predefinerede observationspunkter, vil forsøge at risikovurdere nyoprettede virksomheder, som endnu ikke har aflagt første regnskab endnu.

Løsningen skaber værdi da sagsbehandlere får et opslagsværk og analyseværktøj der giver et overblik over om der er områder der indikerer risiko for at virksomhed eller erhvervsdrivende laver hvidvask. Dette vil hjælpe med at gøre sagsbehandling væsen

Indsamling, validering og opdatering af data til brug for kundekendskabsprocedure er en ressourcekrævende opgave for virksomhederne og medfører samtidigt en risiko for brud på GDPR reglerne.