Gå til hovedindhold

Banedanmark - Digitalisering af ledningstegninger

Fra gamle kort til vektorgrafik
Skab en innovativ digital løsning sammen med Banedanmark

Banedanmark har tusindvis af ledninger i jorden. De ældste er omkring 100 år gamle. Ledningsoplysningerne er tegnet ind på kort, som er af meget svingende kvalitet. I dag opbevares ledningsoplysningerne som filer i et elektronisk arkivsystem i forskellige formater fx TIFF, PDF, DWG og DGN.

Konverteringen af ledningsoplysningerne vil kræve innovative løsninger, da nuværende konverteringsmetoder indebærer tidskrævende og manuelle processer. Banedanmark vil med denne challenge undersøge mulige løsninger, der indebærer helt eller delvis automatisering af konverteringsprocessen.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte projektmedarbejder Kristian Mathiesen på mailadressen [email protected] eller på telefonnummer +45 2045 2986.

Præmie
50.000 kr. / 20.000 kr / 10.000 kr.
Idéer
20
Kategori
Koncept
Kick-off

Innovationskonkurrencen åbnes

Indsend idé

Fra d. 15 november til d. 15 december modtager vi jeres ideer. Hvis du/I har spørgsmål er meget velkomne til at kontakte projektleder, Dorte Winter. Enten på hendes mail [email protected] eller på hendes telefonnummer +45 20213736

Vurdering af idéer

De indsendte idéer vurderes.

Udvælgelse af idéer

De bedste ideer udvælges, og ejeren(e) inviteres til vores finale-event, hvor man præsenterer idéen for juryen, og svarer på spørgsmål.

Finale-event

Personerne med de bedste idéer deltager i vores finale-event i København, og de tre bedste idéer præmieres.

BaneDanmark Logo

Formål

Banedanmark har brug for at få konverteret sine ledningsoplysninger for at kunne levere dem hurtigt og effektivt til entreprenører der skal grave i jorden, fx i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver. Målet er færre skader på ledningerne end i dag, hvilket betyder færre forsinkede tog.

Vektoriserede ledningsoplysninger, der gøres tilgængeligt i et geografisk informationssystem (GIS), sikrer øget tilgængelighed til digitale asset-data. Dette skaber mulighed for ny anvendelse af data på tværs af systemer og processer i Banedanmark - til glæde for Banedanmarks mange samarbejdspartnere.

Udover disse fordele, har udfordringen også afsæt i den opdaterede lov om ledningsregisteret, LER 2018, som du kan læse mere om her

Ledningstegningerne

Ledningstegningerne

I dag opbevares ledningsoplysningerne i forskellige formater fx TIFF, PDF, DWG og DGN. Filerne har meget svingende kvalitet og alder. De ældste oplysninger er fra omkring 1920’erne og kan være håndtegnede kort, som efterfølgende er scannet ind. De nyeste findes som CAD, 3D og BIM filer. Omkring 75 % af filerne findes udelukkende i TIF eller pdf-format. Filerne skal konverteres fra de eksisterende formater til GIS.

Generelt for filerne gælder at de har et tegningshoved, hvori man kan aflæse tegningens alder, om der er foretaget rettelser efterfølgende, et tegningsnavn der indikerer hvilke ledningsoplysninger, som kan ses på tegningen og eventuelt hvilket koordinatsystem, der er anvendt.

Derudover kan der være en signaturforklaring, som sammen med tegningsnavnet angiver hvilke signaturer/symboler der repræsenterer ledninger og hvilken type ledninger fx stærkstrøm, fiber eller drænrør. Filerne indeholder derudover mange andre informationer fx sporets placering, bygninger på arealet, master, skrænter, m.m. Mange filer er ikke georefererede.

Banedanmark har uploadet eksempler på ledningstegninger i bunden af denne side, som kan bruges til inspiration - se et eksempel her.

I nedenstående video kan du se en introduktion til ledningstegningerne og hvordan du skal læse dem.

Ledninger

Krav til løsningsformat og indhold

Tekniske krav til løsningen

Banedanmark benytter i dag ArcGIS fra Esri som GIS-softwareplatform. Løsningen skal derfor være kompatibel med Esri’s filformater. De digitaliserede GIS-data skal derfor afleveres i Esri’s filgeodatabaseformat (.gdb) eller i standardformatet Shape (.shp). Banedanmark anvender pt. ArcGIS version 10.6.1 eller ArcGIS Pro 2.1.0.

GIS-dataenes projektion skal være i koordinatsystemet ETRS_1989_UTM_ZONE_32N

Vær opmærksom på at koordinatsystemet på de vedlagte filer kan være forskelligt eller ukendt.

Hvis der er informationer om objekterne på tegningen skal de indgå i konverteringen fx forsyningsart eller kabel ID

Kortforsyningen – historiske kort der er tilgængelige til sammenligning, finder du her. Kortene kan fx være nyttige som hjælp til georeferering af ledningstegningerne.

Krav til løsningsforslag

Det er Banedanmarks ambition, at denne challenge finder bud på innovative løsninger, der fuldt automatiseret kan identificere ledningsoplysninger på tegninger, bl.a. afgøre hvilken type og placering, samt georeferere tegningerne. Efterfølgende skal løsningerne kunne vektorisere ledningsoplysningerne i GIS. Alternativt ønsker Banedanmark en løsning, der kan minimere de manuelle arbejdsgange.

Deltagerne vælger selv hvordan de vil pitche deres løsning, men den skal som minimum illustrere hvordan konverteringen kan automatiseres og de valgte metoder og teknikker skal kunne demonstreres visuelt eller alternativt teoretisk.

Banedanmark forventer at lave et udbud på baggrund af de indsendte løsninger. 

Vurderingskriterier

Følgende vurderingskriterier ligger til grund for udvælgelsen af finalister:

Desirable:

  • Imødekommer løsningen Banedanmarks behov helt eller delvist?
  • I hvilken grad er løsningen automatiseret?
  • Er der taget højde for de tekniske krav til løsningen, herunder Banedanmarks systemer?

Feasible:

  • Kan løsning gennemføres i praksis?
  • Er løsningen teknisk mulig?
  • Er løsningsforslaget implementerbart?

Viable:

  • Er løsningen økonomisk bæredygtig?

Innovation:

  • Er løsningen nyskabende?
  • Hvor god er synergien mellem de andre kriterier?

Event

Challengen afsluttes med et event, hvor udvalgte finalister præsenterer deres løsninger for juryen.

Juryen udvælger finalisterne på baggrund af vurderingskriterierne. Efter deltagerne har afleveret deres løsning stiller juryen eventuelt uddybende spørgsmål.

Præsentationen kan foregå ved tilstedeværelse eller ved online præsentation

Efter præsentation af finalisternes løsninger udvælges vinderne, som kåres til eventet.

Vinderen honoreres med 50.000 kr.

Andenpladsen honoreres med 20.000 kr.

Tredjepladsen honoreres med 10.000 kr.

Banedanmark forbeholder sig muligheden for at honorere flere vindere.

Jury

Juryens rolle er at kvalificere løsningsforslagene og udvælge finalister, og består af eksperter inden for relevante områder.

 

Jury

Jury

Jury

Thor Gerner Nielsen

Radius Elnet /Dansk Ledningsejerforum

 

Janni Pia Petersen

Banedanmark

GIS specialist

Glenn Bukh Andersen

Banedanmark

IT-specialist

Jury member

Jury

 

Benjamin Biering

2021.AI

Head of Data Science

AI and ML expert

Mikael Munck

2021.AI

Ceo & Founder

Master in Economics & Finance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

Idé-besvarelser for denne challenge (20)
Tegningerne er komplekse, forskelligartede og af varierende kvalitet. Det gør det til en stor opgave at udarbejde brugbare træningsdata til et ML-baseret system. Vi foreslår AI-baserede værktøjer, som kan automatisere en manuel registrering.
We propose a solution that starts as a semi-automated system and learns with each user interaction. Each digitized plan leads towards a more automated system until the human only has to validate propositions.
I vedhæftede offentlige fil er mit bud på hvordan opgaven kan deles op og understøttes med smarte it-løsninger.
Løsningsforslaget er baseret på kendt teknologi, en kombination af automatiske og manuelle processer, med fokus på præcision og anvendelighed af det færdige digitale produkt, samt faseopdeling af projektet.
FME kan bruges til at trække ud ledningsoplysninger fra gamle tegninger. FME kan bruges til at læse og separere ud de geografiske objekter som findes i tegninger og gemme i et GIS format. FME kan integreres mod forskellige Machine Learning tjenester.
Få overblik over ledningsplaner ved at analysere dem efter kompleksitet
Ideen er at bruge det allerede eksisterende machine learning værktøj InfoExtract (udviklet af Atkins) til at træne en model til at identificere en geometrisk beskrivelse af ledningerne ud fra en kombination af en signaturforklaring og tegningshoveder
BaneApp kan nedbringe kabelskader og forsinkeler med denne data transformation der giver entreprenørerne hurtig og nemt tilgængelige tegninger. Organiseret og tilgængelig tegningsdata opfylder LER på kort og langt sigt.
This is a complex problem and would need several models to solve. Recent advances in deep learning may help.
Jeg er ikke specialist og derfor kan idéen virke helt tosset. I stedet for at gen-tegne kortene i et GIS program, kunne man ikke forsyne et tog med sådan en metaldetektor, som under kørslen kunne skanne alle "virkelige" ledninger under/omkring skinnerne direkte ind i et GIS program, hvorefter ledninger bliver navngivet ved hjælp af de gamle kort?
Idéen er at anvende FME Desktop og FME Server, dels til at udføre selve tolknings- og- konverterings-jobbet, og dels til at være det gennemgående bindeled i automatiseringsprocessen.
A Conscious Digitalisation Machine Learning Program
En perfekt kombination af manuel arbejdskraft (crowdsourcing) og en teknisk platform for nem og hurtig indtast af data til oversættelse.