Gå til hovedindhold

CSR People Challenge 2019

Med CSR People Challenge 2019 opfordrer Cabi studerende i hele Danmark til at komme med innovative ideer til at få udsatte unge i arbejde!

For mange unge står uden for arbejdsmarkedet i en tid, hvor der samtidig er stor mangel på arbejdskraft. Derfor søger Cabi innovative, anvendelige ideer til, hvordan virksomheders sociale ansvar kan bidrage til en sund og bæredygtig forretning, gennem beskæftigelse af udsatte ledige. Målet er at indfri FN’s Verdensmål 8 om anstændige job og økonomisk vækst.

For mig er CSR People Challenge en spændende mulighed for at bringe mine kompetencer i spil og samtidig gøre en forskel for unge, som er kommet ud af kurs
– Christoffer T. Jørgensen, Cand merc. Innovation Management & Business Development

Vinderen af CSR People Challenge 2019 vinder en pengepræmie samt en udviklingsdag med Cabi til den samlede værdi af 20.000kr. 

CSR People Challenge 2019 kulminerer, når tre grupper med finalister pitcher deres idé live foran et dommerpanel til kåringseventet den 21. november 2019. 

 

Præmie
Pengepræmie og forløb med Cabi til en samlet værdi af 20.000
Idéer
5
Kategori
Koncept
Lancering

CSR People Challenge - let´s begin

Send din idé ind

Der er åben for alle ideer og innovative løsninger.

Deadline

Indsend din/jeres idé sendes den 20. oktober 2019.

Vurdering af idéer

Cabi udvælger i samarbejde med Erhvervsstyrelsen 20 ideer, der går videre til dommerpanelet. Herefter vælger dommerpanelet de 3 finalister, som inviteres til at pitche deres innovative ide og løsning på konferencen "CSR People Prize & Challange" den 21 november 2019.

Event - CSR People Prize & Challenge

3 finalister udvælges til at pitche deres idé foran et dommerpanel bestående af virksomhedsledere og eksperter på FN's vendensmål.

CABI logo
Aarhus Universitet
Roskilde Universitet
Studenterhus Aarhus
VIA University College
Aalborg Universitet
Roskilde Festival højskole
Erhvervsstyrelsen logo

Challenge Brief

Deltag i CSR People Challenge ved at uploade en idé her på challenges.dk. 

Giv et bud på, hvordan virksomheder kan blive bedre til at rekruttere sårbare eller udsatte unge, der har svært ved at finde en plads på arbejdsmarkedet. Idéen skal tage udgangspunkt i, hvordan løsningen bidrager til at indfri FN’s Verdensmål 8 om anstændige job og økonomisk vækst. 

Giv samtidig et bud på, hvordan din idé kan udbredes, så flere virksomheder tænker socialt ansvar og Verdensmål 8 ind i deres virke.

_____________________________________________________________

Kort definition på udsatte/sårbare unge: En stor gruppe unge mellem 15 og 24 år lever uden for fællesskaberne på uddannelserne, på arbejdsmarkedet og i civilsamfundet. De lever et liv på kanten af samfundet og kan risikere at komme til at leve et helt liv som udsatte. Det er unge, der har behov for en særlig uddannelses- og beskæftigelsesmæssig indsats

 Som baggrund og hjælp til at løse opgaven,  kan I læse mere om emnet her: Baggrund – info og viden

Ideen kan både være bred eller I kan fokusere på udvalgte brancher på arbejdsmarkedet. Blot I begrunder jeres valg.

Vindergruppen af CSR People Challenge 2019 vinder en pengepræmie samt en udviklingsdag med Cabi til den samlede værdi af 20.000 kr. Udviklingsdagen vil bl.a. have fokus på: 

 • Konceptudvikling af jeres ide til færdigt koncept til gavn for endnu flere danske virksomheder
 • Sparring på vindergruppens egne kompetencer- og karriereudvikling, hvor vi sætter fokus på hvordan vindergruppens deltagere kan bruge prisen i fremtidig jobsøgning

 

Læs mere om Guidelines og kontaktinfo nedenfor.

Har du spørgsmål, så kontakt; Ann Cathrine Lebech Hoe, aca@cabiweb.dk // 29428308

 

Image

Guidelines

Udvælgelseskriterier 

Den vindende idé udmærker sig ved at opfylde disse kriterier:

 • Idéen skal være innovativ
 • Idéen skal have skaleringspotentiale
 • Ideen skal bidrage til at indfri FN’s Verdensmål 8
 • Idéen skal sikre at flere udsatte unge får en plads på arbejdsmarkedet

  Dommerkomiteen udvælger desuden finalisterne på baggrund af:  

  • Kvaliteten i de indkomne idéer
  • Diversiteten i de indkomne idéer

  Hvis du vil deltage med en idé, skal du være opmærksom på: 

  • Idéen skal uploades her på challenges.dk og må fylde 1,5-2 sider (pdf)
  • Teamet bag idéen skal bestå af 2-6 personer. Teamet må gerne bestå at studerende på forskellige uddannelser. 
  • Hvis idéen udvælges som finalist skal den kunne præsenteres på 8 minutter
  • Hvis idéen udvælges som finalist skal teamet kunne deltage til kåringsevent for CSR People Challenge & Prize den 21. november 2019 i Roskilde. Kompensation for transport gives efter aftale. 

   

  Information - særligt til uddannelsesinstitutioner: 

   Studerende kan deltage i CSR People Challenge 2019 på eget initiativ eller som en del af et undervisningsforløb.

    

   Har du spørgsmål til CSR People Challenge 2019? 

   Ann Cathrine Lebech Hoe, Seniorkonsulent, Cabi

   29428308 / aca@cabiweb.dk 

    

   Jury

   Juryen der kårer vinderideen til CSR People Challenge 2019 er: 

   • Thorkil Sonne, Direktør, Specialisterne
   • Mette Rønnau, Direktør, Cabi
   • Sanne Urbak - Afdelingsdirektør, CSR & University Relations Manager, IBM Danmark
   • Anne Thorø Nielsen, Direktør, Studenterhus Aarhus
   • Pia Schnoor, forstander Vrå Højskole
   • Sabine Mogensen, HR-chef. XL-Byg Vorupgruppen
   • Repræsentant fra Dansk Ungdoms fællesråd [TBA]
   Image

   Om Cabi

   Cabi opfordrer for første gang Danmarks studerende til at komme med innovative ideer til, hvordan udsatte unge kommer i arbejde, og virksomheder bidrager til FN´s  Verdensmål 8..

   Cabi er et landsdækkende non-profit netværks- videns- og konsulenthus, som arbejder målrettet for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør Cabi bl.a. ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

   • udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse
   • udsatte medarbejderes muligheder for at blive i arbejde
   • trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

   Læs mere om Cabi her: https://www.cabiweb.dk/

   Kommentarer

   Idé-besvarelser for denne challenge (5)

   En digital onboarding-løsning, der tager udgangspunkt i nudging og gamification.

   De udsatte unge mangler job og virksomhederne har produktionsbegrænsninger grundet rekruttering. Derfor mangler virksomhederne et redskab til at nå ud til de unge, derfor er en forsimplet jobsøgnings-platform der gavner alle en løsning.

   Et vikarbureau for udsatte unge, hvor virksomheder kan byde ind med opgaver, hvor de kan lære noget af de unge.
   Vikarbureauet kan desuden være udgangspunkt for et ungenetværk hvor de kan dele erfaringer og få sparring af mentorer tilknyttet bureauet

   Brugercafe med lektiehjælp, træning i madlavning samt mentorordning og job/uddannelsesvejledning tilknyttet,