Gå til hovedindhold

Cyber Security Challenge 2019

Næsten 40 procent af danske små og mellemstore virksomheder er sårbare overfor IT-sikkerhedsangreb. Har du idéen, der kan udbedre dette landsdækkende sikkerhedsproblem? Er du studerende, iværksætter eller arbejder du for en virksomhed, kan du deltage i vores Cyber Security Challenge 2019.

For at deltage skal du indsende en beskrivelse af din idé på max. 3 sider (PDF). Løsningen kan være alt fra en kommunikationsidé, der kan øge kendskabet til problemet eller en teknisk løsning, der kan hjælpe virksomhederne med at ændre adfærd og sikre sig bedre digitalt.

De bedste løsningsforslag bliver udvalgt til en pitchrunde foran en særligt udvalgt jury med eksperter på området og muligheden for at vinde præmier på hhv. 25.000 kr. for studerende og 75.000 kr. for virksomheder.

For at deltage skal du tilmelde dig senest d. 16. oktober og indsende din idé senest d. 11. november.

Præmie
25.000 DKK for studerende // 75.000 DKK for virksomheder
Idéer
47
Kategori
Koncept
Tilmelding

Tilmeld dig senest 16/10 via linket ovenfor.

Cyber Security Challenge 2019

Deadline for indsendelse af løsningsforslag 11. november

Offentliggørelse af finalister

Finalisterne i Cyber Security Challenge 2019 offentliggøres

Præsentationsarrangement og kåring af vinder

Præsentationsarrangementet for finalisterne afholdes torsdag d. 21. november kl. 16.00 i København.

image
Radius Logo

Kommentarer

Idé-besvarelser for denne challenge (47)
Værktøj til individualiseret varsling af cybertrusler mod SMV’ere
Vores løsningsforslag er en tilføjelse til SMV'ernes mail-klient, som skal advare medarbejderne mod usikre links, ukendte emailadresser og phishing-relateret sprog.
Kaffemaskinen, der kun virker, hvis alle på kontoret har opdateret deres password
Et praktisk e-læringsforløb i tre moduler rettet mod SMV-bestyrelser med løbende nudging-”konkurrencer”, der inddrager hele virksomheden efter at have været udsat for et simuleret cyberangreb.
Før i tiden var det os mennesker der blev syge. Nu bliver vores IT-systemer det også. Så hvorfor kan beskyttelsen af dem ikke være lige så enkelt som at gå til lægen? Derfor har vi lavet Cyber Vaccinekortet.
Idéen er at skabe en fælles platform for alle virksomheder, hvor trusler bliver anmeldt og virksomheder bliver advaret. Vi kan stå sammen om hinandens sikkerhed.
Mails scannes igennem for grammatiske fejl, suspekt e-mailadresser, links i mailen (samt hvor de fører hen) og andet. Godkendte sendere bliver tilføjet til en database af en eller anden art, og der accepteres kun mails fra de firmaer / sendere
Medarbejderne får stillet redskaber til rådighed, så de selv kan sende phishing-mails til deres kollegaer og derved selv lære om, hvordan man spotter en phishing mail. Motoet er simpelt:Hvis man kan lave en phishing-mail, så kan man også genkende én!
Et program, der tjekker om afsenderen af mails, opkald, sms'er osv. er pålidelig ved hjælp af ip-adresse.
Phishing-Tinder er et koncept som går ud på at virksomheder og medarbejdere, kan dyste mod hinanden til at være bedste til at spotte phishing. Tanken er at lave en oplysningskampagne, som indrager brugeren - Og giver en gevinst til de bedste.
En filserver og operativsystem som skal gøre det muligt for små IT-afdelinger at holde styr på, hvad der kommer ind og ud af deres netværk
opgaven lød på, hvordan man formindskede risikoen indenfor at blive hacket og vores løsning var at få computeren til at søge efter huller i sikkerhedssystemet (programmet er ligesom en white hacker)
Formålet med løsningen, er at forhindre forskellige phishing metoder.
Cyber Security Service Danmark er en gratis service til virksomheder, offentlige institutioner og privatpersoner, som analyserer organisationens maskiner, routere, printere, kameraer og netværk for svagheder, og genererer en rapport til internt brug.
Uformel kommunikation er et af de bedste værktøjer til at øge medarbejdere og ledelses videns- og forståelsesniveau indenfor it-sikkerhed. En ny metode til at opskalere og forbedre denne kommunikation er derfor nødvendig.
Tilgangen til sikkerhed i dag favoriserer angriberen. Engangsdøre baseret på zero-knowledge kryptografi som virtuelle firewalls via infrastrukturen kan beskytte og "pakke SMV ind" og samtidig blokere for skalerende angreb. Angriberen blindes
En kombination af en online informationskampagne, humoristisk filmkampagne og et site med test-modul og information
En kombination af en online informationskampagne, humoristisk filmkampagne og et site med test-modul og information
Vi ønsker at skabe en videns kultur der rummer omtanke, hensyntagen, ansvarlighed og høj bevidsthed omkring sikkerhed. Dygtige medarbejdere er alfa og omega i værn mod phishing.
CyberLearning.dk er bite-sized e-learning, som via storytelling og målrettede historier engagerer brugerne. Man medvirker selv gennem interaktiv ”Point Of View” Video, mens man øver sig i Cyber Security Awareness.
Fishing, CEO-fraud, malware, spam, alle hyppigt forekommende svindelformer, der har det til fælles, at svindlerne prøver at udnytte vi menneskers manglende påpasselighed i relation til de mange e-mails, vi modtager. Der findes imidlertid en e-mail sikkerhedsstandard, som forhindrer falske e-mails i at nå frem til modtagerne, en standard som ovenikøbet er gratis for alle at anvende. Problemet er blot, at ingen bruger den, fordi de ikke har hørt om den.
Safer er et simpelt og gratis plug-in til mailprogrammer med ét enkelt formål: At gøre det muligt for medarbejdere på tværs af danske SMV’er at advare hinanden mod phishing – med et enkelt klik. Det er Danmarks første crowdsourcede phishingplatform.
Min idé er et add-on der tjekker om afsenderen er på en forhåndsgodkendt liste over afsendere. Det inddrager en 3. parts server og ovennævnte add-on til f.eks. Outlook.
Cyber-Dysten motiverer medarbejderne til at sætte sig ind i de hyppigste e-mail-trusler gennem en engagerende konkurrence med simulering. En pædagogisk og af-teknologiseret manual tager medarbejderen i hånden og baner vejen til bedre it-sikkerhed.
IT-sikkerhed i din virksomhed, det ikke dumt
Den digitale Wall of Fame er en ækvivalent til den væg med næringsbrev, svendebreve m.m., som kunder kan se, ved besøg i fysiske virksomheder. Website besøgende og mailmodtagere kan nu vurdere phishing på basis af reelle data fremfor svage indicier.
Fiskekrogen er en engagerende online certificering for medarbejdere omkring phishing. Løsningen er kommunikativ og skal uddanne  medarbejdere ved brug af billedsprog og en dansk begrebsforståelse, samt konkrete eksempler og redskaber til at genkende og håndtere phishing. Den henvender sig til ikke-IT-eksperter i danske SMV’er, som ofte ikke råder over store ressourcer eller egen IT-afdeling.  Fiskekrogen vil bestå af tre elementer:  1) Simuleret phishing som skaber opmærksomhed og dialog omkring risikoen for phishing i virksomheden
DFM foreslår at styrke IT-sikkerheden ved den danske tidsinfrastruktur og lukke sårbarheder som udnyttes af cyberkriminelle. En fælles tid er essentiel for internettet og nøjagtige tidsstempler udgør vigtige teledata i opklaring af cyberangreb.
Hver dag udsættes danske SMV’er for mange cybertrusler, som truer virksomhedernes fortsatte drift. Det skyldes primært manglende ressourcer til at beskytte sig mod IT-sikkerhedsbrud. En af de største trusler er phishingangreb.
Vi har de 10 kostråd, alle har hørt om dem, men et meget begrænset antal kender dem alle. Det er baggrunden for min ide. Ideen bygger på at reklamere 5 simple sikkerhedsråd til målgruppen, som gør det meget svære for hackere at angribe en medarbejder
Vores idé tager udgangspunkt i en gammel kampagne lavet af Statsministeriet i forbindelse med en stor verdensomspændende begivenhed, der også i høj grad berørte Danmark og den enkelte borger - lidt som phishing!
Vi har alle travlt og det er en farligt cocktail, når vi møder trick tyvene digitalt. Med afsæt i de godkendte standarder for IT sikkerhed: DS/ISO/IEC 27001, skaber vi digitale processer og metoder til sikre af dig og dit firma.
Antihack er en teknisk løsning som vil hjælpe virksomhederne med sikkerheden. Antihack indeholder en række redskaber til at beskytte virksomhederne, hvilket samtidig sætter sikkerhed på dagsorden for virksomhederne.
Vores løsningsforslag tager udgangspunkt i forandringspotentialet ved menneskelig adfærd, der ofte overses i bekæmpelsen af cybersikkerhedstrusler.
Ledelsen skal klædes på og medarbejdere i SMV'er skal tilbydes gratis information som den der gives til medarbejdere i store virksomheder samt noget ekstra for SMV. Vi udarbejder en sådan Pixi-guide og stille den gratis til rådighed for alle SMV'er.
Al infrastrukter er defineret som kode og al Fricloud kode er frit tilgængeligt. Det vil sige, at det er muligt for virksomheder at tjekke koden for fejl og des flere øjne der læser koden, des større chance er der for at eventuelle fejl bliver fixet.
Vi er en gruppe på tre studerende på Syddansk Universitet, som er i gang med designfasen af et nyt Operativ Styresystem til computere. Vi ønsker at belyse vigtigheden af valget af ens platforme, samt at vi kommer til at skabe et valg hertil.
Min Ide består i et idenfikationssystem for mails, som kan være en simpel løsning som ikke kræver teknisk viden udover hvad man som bruger har lært. Som samtidig er billig og nemt at indføre.
Alle e-mail som ikke er i adressekartoteket sendes til UKENDT mappe.
IT Sikkerhed handler om at få budskabet ud. Hvis man ikke ved hvordan man skal håndtere et problem eller ikke ved hvad problemet er, så er det håbløst at gøre noget ved det.