Gå til hovedindhold

Den digitale bymidte - Næstved anno 2030

Vi ønsker idéer til, hvordan en sammenhængende bymidte i Næstved kan tage sig ud, og hvordan der kan skabes samspil mellem erhvervsliv, det offentlige og private borgere. Det er relevant, at idéerne indeholder koncepter, der kan inspirere andre byer.

De danske bymidter med handelsgader og byliv er i forandring. Nethandel og centralisering af butikker i større centre udfordrer detailbranchen, og flere byer oplever butiksdød med tomme lokaler og manglende handel. Dette smitter af på byens liv og puls og efterlader mange byrum tomme uden for dagstimerne.

Med denne Challenge ønsker vi at udnytte digitaliseringen til at skabe byudvikling. Vi ønsker idéer til, hvordan byens rum og bymidte kan gøres attraktiv og give plads til fællesskaber og partnerskaber på tværs af sektorer. Dette skal blandt andet sikres ved at benytte digitale elementer i udviklingen af bymidten. Vi vil undersøge, hvordan digitalisering og involvering af byens borgere og erhvervsliv kan understøtte og skabe et stærkt bysamfund i fremtiden.

Præmie
Kurset ”Iværksætteri i praksis”
Idéer
14
Kategori
Koncept
Challenge er åben

Challengen lanceres den 16. november 2020

Indsend din idé

Indsend din idé inden den 6. december 2020.

Bedømmelse af idéer

Idéerne bedømmes og udvælges.

Vinder udpeges

Vinderen annonceres personligt og offentliggøres også på vores sociale medier.

Image
image
image

Kommentarer

Idé-besvarelser for denne challenge (14)
Formålet med dette idéforslag er at gøre et forsøg på at sikre, at Næstveds bymidte er relevant for byens borgere og brugere i fremtiden. I kender problemet, her er idéen. For at gøre bymidten interessant vil jeg foreslå en interaktiv bymidte. Forestil dig en fysisk platform hvor sjov og social interaktion kommer i fokus. Borgere og brugere vil have mulighed for at løse puslespil, gåder og andre udfordringer der stimulerer hjernen, ved at interagere med objekter i den virkelige verden, ved brug af en applikation.
Som ny borger i Næstved følger jeg ikke der er en klar oversigt over hvad Næstved by har at tilbyde mig, derfor ønsker jeg en central platform der kan give mig forslag til forskellige aktiviteter/muligheder
En app der engagerer kunderne og får besøgende såvel som fastboende til at vende tilbage til Næstved bymidte.
Anvend blockchain til at skabe et sikkert og innovativt netværk til køre en kombination af et rabat, gavekort ordning med et afstemnings funktions som så kan gøre forslag til virkelighed.
Vi vil forøge mængden af besøgende i Næstved ved at gøre begivenheder og tilbyder mere overskuelige.
Oplev Næstved er en ide, hvor der stilles QR-standere på det mest centrale punkter for Næstved by. Når QR-koden scannes, bliver man til en platform, hvor de får et overblik over byen, des muligheder, hvad der sker og kan navigeres dertil.
Sydsjællands hovedstad, er en super dejlig by som rummer et hav af muligheder. Men hvad skal der til før folk, i større grad udnytter guldet? Vores bud: Centralisering af kommunikation i Næstved mellem erhverv, kommune og borger
En app der hedder Din Bymidte, der fungerer som en virtuel guide. Denne guide skal give dig oplysninger om butikkerne i Bymidten. I appen kan du også få rabatkoder, så de handlende kan få nogle gode tibud og støtte de lokale butikker.
Ideen ligger til grund for at Næstved har et stort potentiale for at blive en by hvor erhvervsliv og lokale kan skabe relationer og derved drage fordele af hinanden. Ved hjælp af denne app er det muligt Udarbejdet af Gustav, Fredrik, Sarah, Jacob
Studerende fra Zealand Næstved Af JFSP, JVA, KRL, PBWP og RJ . Vores ide til at lave et sammenarbejde mellem erhvervslivet i Næstved by midte samt borgerne. Ideen er en app som eksponere butikkerne og giver borgerne enticement via rabatter og tilbud
Vores forretningside omhandler. Vi vil kunne visualisere hvad midtbyen har at tilbyde over for Næstveds kommunes borger. Det vil skabe større borgertilfredshed og det vil gøre at Næstveds kommunes borger har lyst til at komme igen og ben
Det er et unikt koncept som ikke er blevet set før, det kan tiltrække flere til Næstved bymidte, samt skabe omtale for Næstved. En af fordelene ved at skabe dette, er at når det bliver en succes vil andre virksomheder/butikskæder gerne være en del af
Vores idé er baseret på et strategisk design, der crowdsourcer idegenereringen gennem først at decentralisere den ud til Næstveds borgere - denne user genererede informationsindsamling bliver så samlet i en idébank i den rette afdeling i kommunen.
Med HotSpots bliver det muligt at booke plads i Næstved bymidte, og give byen pulsen tilbage.