Gå til hovedindhold

GovTech-Program Denmark

GovTech-programmet er en udfordringsbaseret indsats, som har til formål at understøtte øget samarbejde mellem det offentlige og teknologivirksomheder om innovative løsninger på Erhvervsministeriets samt Digitaliseringsstyrelsens områder. Govtech-programmet skal desuden i lille skala teste nye virkemidler, der skal styrke matchet mellem govtech virksomheder og den offentlige sektor.

Danmark er det land i verden, som ifølge FN er bedst til offentlig digitalisering. Men det er vigtigt konstant at være på forkant med teknologisk innovation for at kunne forbedre offentlige ydelser og forløse det uudnyttede vækstpotentiale. Derfor skal vi være endnu bedre til at understøtte samarbejdet mellem myndigheder og tech-virksomheder.

Præmie
-
Idéer
0
Kategori
GovTech
TILMELD

Kan du løse en af de seks udfordringer? Tilmeld dig inden den 18. november 2019.

UDVÆLG

Diskutér din løsning, din forretning og din strategi for at blive udvalgt. Op til 3 virksomheder vil blive valgt per udfordring.

DESIGN

Byg en proof-of-concept løsning sammen med udfordringsejer og erfarne mentorer.

PITCH

Præsentér proof-of-concept løsninger for ministerierne og udfordringsejerne med henblik på at kommercialisere.

UDBUD

PUBLIC anbefaler udfordringsejere med rådgivning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til potentielle udbudsformer. Alle virksomheder kan byde på et udbud.

Govtech-Program
Erhvervsministeriet
Digitaliseringsstyrelsen
PUBLIC
Sikkerhedsstyrelsen
Forbruger Europa
Miljø- og Fødevareministeriet
Aarhus Kommune - Børn og Unge

UDFORDRING 1 - SIKKERHEDSSTYRELSEN

Sikkerhedsstyrelsen ønsker at undersøge, hvordan man ved hjælp af scanningsteknologi/billedegenkendelsesteknologi eller lignende automatisk kan:

  • indsamle og lagre produktinformation i forbindelse med produktkontroller
  • og integrere informationerne med eksisterende databaser

Sikkerhedsstyrelsen udfører risikobaseret markedsovervågning og kontrol med, at virksomheder følger reglerne om, at produkter skal være sikre at anvende. SIK’s kontroller foregår ved, at en tilsynsførende besøger en virksomhed og undersøger, om de markedsførte produkter lever op til reglerne. Herudover føres der kontrol med netbutikker. I 2018 blev der udført ca. 3.500 tilsyn og kontrolleret ca. 1.800 produkter, heriblandt legetøjsprodukter, elprodukter og fyrværkeri mv.

Mere infoSikkerhedsstyrelsen

Interesseret? Klik her

 

UDFORDRING 2 - ERHVERVSMINISTERIET

Erhvervsministeriet ønsker med udfordringen at undersøge, om nye teknologier kan bidrage til at dele af mødematerialet til erhvervsministeren autogenereres forud for virksomhedsbesøg og -møder.

Erhvervsministeriet ønsker at automatisere udarbejdelsen af (dele af) mødematerialet til erhvervsministerens virksomhedsbesøg- og møder med henblik på ensartethed, strategisk fokus, intern kvalitetssikring og bedre brug af tid.

Mere infoErhvervsministeriet

Interesseret? Klik her

 

UDFORDRING 3 - FORBRUGER EUROPA

Forbruger Europa (European Consumer Centre Denmark) ønsker at undersøge, hvordan nye digitale løsninger kan hjælpe til at indhente bedre og mere struktureret data fra forbrugerne i deres klagesager. Det kan fx være ved at guide forbrugerne gennem en tilpasset indgang baseret på en identifikation af klagetype (fx flyforsinkelse, problemer med billeje) og ”novel interfaces” til brug ved indsamling af data (fx chatbot / dynamiske formularer).

Forbruger Europa ønsker også at undersøge, hvordan nye digitale løsninger kan hjælpe ved visitering af klagesagerne og forbedre klagernes brugeroplevelse. Mere konkret er der brug for at udvikle en rules engine  eller anden struktur, der kan automatisere eller semi-automatisere respons i visse typer af klager og derved forbedre den operationelle effektivitet.

Mere infoForbruger Europa

Interesseret? Klik her

 

UDFORDRING 4 - DIGITALISERINGSSTYRELSEN

Denne udfordring udspringer af Digitaliseringsstyrelsen samarbejde med en gruppe af danske mediehuse, om nyttiggørelse af eksisterende mediemateriale til udvikling af dansk talegenkendelse – en ’Tale-til-Tekst’ dansk sprogmodel. Formålet med udfordringen er, at få skabt et kvalificeret bud på, hvordan der kan udvikles et sæt sprogkomponenter, som kan styrke talegenkendelse på dansk – en dansk sprogmodel til talegenkendelse.

En dansk sprogmodel der kan understøtte en bred udvikling af AI-løsninger med potentiale til at effektivisere og forbedre kvaliteten af offentlige og kommercielle serviceopgaver. Herunder eksempelvis automatisk transskribering og diktat til journaler og sagsbehandling, chat-bots, assistance til personer med skrivevanskeligheder, stemmestyret internetsøgning og kommunikation med smart devices og speakers mv.

Mere info  Digitaliseringsstyrelsen

Interesseret? Klik her

 

UDFORDRING 5 - MILJØ- OG FØDEVAREMINISTERIET

Miljø og fødevareministeriet ønsker at teste LCS (LowCostSensor) markedet og undersøge om der findes luftsensorer, der er i stand til at måle de mest relevante stoffer og partikler i en kvalitet der gør LCS anvendelige i det nationale luftmåleprogram. Samtidig ønsker ministeriet at udfordre markedet og undersøge mulighederne for at skabe nye og bedre services til borgere, erhverv og myndigheder ved hjælp af data fra LCS.

Mere info Miljø- og Fødevareministeriet

Interesseret? Klik her

UDFORDRING 6 - AARHUS KOMMUNE

Børn og Unge, Aarhus Kommune, ønsker med udfordringen at afsøge interaktive og digitale løsninger, som kan understøtte og fastholde planlagte og igangværende adfærdsindsatser, eksempelvis undervisningsforløb, på de Aarhusianske skoler. Indsatser med formål at nedbryde psykologiske og adfærdsrelaterede barrierer, som er en del af problematikkerne omkring skoletoiletter og elevernes manglende lyst til at bruge dem.

Mere info  Aarhus Kommune

Interesseret? Klik her

GovTech-Program

Kommentarer