Gå til hovedindhold

Open Data Challenge 2019

Data er tidens vigtigste ressource, men hvordan kan åbne offentlige data bruges til at løse konkrete udfordringer inden for mobilitet og turisme?

Du er inviteret til at deltage i Open Data Challenge 2019, hvor du kan bidrage til at løse udfordringer ved brug af åbne offentlige data inden for to forskellige områder udvalgt af Business Region Aarhus (BRAA) - mobilitet og turisme.

Sidder du med en idé til, hvordan eksisterende data (eller måske data, der endnu ikke er offentligt tilgængelige) kan sættes i spil i konkrete sammenhænge, så skal du tilmelde dig Open Data Challenge 2019!

NB. Link til tilmelding finder du i afsnittet 'Hvad er Open Data Challenge?'

Præmie
2 x 50.000 DKK
Idéer
0
Kategori
Koncept
Åbner for tilmelding

Der åbnes for tilmelding til Open Data Challenge 2019. Du tilmelder dig på Eventbrite via dette link: https://opendatachallenge2019.eventbrite.com

Kick-off

Challenge-forløbet sparkes i gang med et kick-off-event.

Udviklingsworkshops

Der afholdes imellem kick-off og fristen for indlevering af koncepter tre frivillige udviklingsworkshops, hvor vi hjælper dig med at indkredse dit problemfelt, udvikle en prototype og teste den: Fredag d. 27. september 2019 - kl. 09.00 - 12.00: Fokuseringsworkshop (Dokk1) Torsdag d. 10. oktober 2019 - kl. 09.00 - 12.00: Udviklings- og prototypeworkshop (Studenterhus Aarhus) Mandag d. 4. november 2019 - kl. 09.00 - 12.00: Realiserings- og testworkshop (Dokk1)

Indsending af koncepter

Deadline for at indsende færdigt beskrevne koncepter er d. 11. november 2019 kl. 22.00. Husk, at du skal være oprettet som bruger på challenges.dk for at kunne indsende din idé.

Evaluering af idéer

Der udvælges en række koncepter, der skal pitches til kåringseventet og som har mulighed for at vinde de 2x50.000.

Event og kåring af vinder

De udvalgte koncepter pitches på Dokk1 i Aarhus og juryen udvælger en vinder i hvert spor.

Erhvervsstyrelsen logo
Open Data DK logo
Danske Regioner logo
Kommunernes Landsforening logo
Business Region Aarhus Logo

Hvad er Open Data Challenge?

Challenge-forløbet har til hensigt at at skabe brede løsninger, der kan implementeres på tværs af kommuner og øge brugen af åbne offentlige data. 
Forløbet består af et kick-off-event, tre frivillige workshops fordelt hen over efteråret 2019 samt et afsluttende kåringsevent, hvor den bedste løsning i hvert spor præmieres med 50.000 kr. 

Som deltager guides du igennem et udviklingsforløb, hvori der stilles specialister til rådighed, som du kan sparre med om dine idéer og som kan hjælpe dig med at få øje på, hvordan åbne data kan bruges i dit koncept.

Du behøver således ikke at have idéen på forhånd - du skal bare være motiveret for at arbejde hen imod et koncept indenfor ét af de to problemfelter.

Tilhører du en kommune, en Visit-afdeling eller andre myndigheder og interesseorganisationer, kan du tilmelde dig som interessent og bidrage med sparring til deltagerne - og indsamle værdifulde indsigter om, hvordan åbne offentlige data kan anvendes til at løse de udfordringer, der står øverst på dagsordnen i din kommune.

De to spor

I mobilitetssporet skal du arbejde med at finde løsninger på udfordringer indenfor transport og trafik. Det kunne f.eks. være koncepter, der hjælper de mange pendlere i Business Region Aarhus med at undgå køer og vejarbejde eller andet, der kan være med til at skabe en bedre oplevelse når man bevæger sig rundt i mellem BRAA-kommunerne.

I turismesporet gælder det om at få idéer til løsning af udfordringer i forhold til at få tiltrukket flere turister til Business Region Aarhus – og få dem til at blive i området i stedet for kun at besøge ét sted. Det kunne f.eks. være løsninger der kunne bidrage til at skabe en bedre helhedsoplevelse af at være turist i BRAA-kommunerne.

Hvad får du ud af det?

Som deltager i Open Data Challenge 2019 får du både et helt udviklingsforløb, forretningsmuligheder og netværk med i pakken – og så er du oven i købet med til at løse nogle af de største udfordringer i BRAA! Dertil kommer også muligheden for at vinde 50.000 kr., som du kan bruge til at føre dit koncept ud i livet. Bliver du udtaget til det endelige kåringsevent, kan du også se frem til 3 måneders mentorforløb med erfarne innovationskonsulenter fra Teknologisk Institut.

Deltager du som interessent, får du en enestående mulighed for at påvirke, hvordan de data din organisation indsamler bliver anvendt. Det vil give dig indsigt i, hvordan samarbejdet med virksomheder omkring anvendelse af data kan forbedres og synliggøre, hvilke nye åbne data der er nødvendige for at løse udfordringerne indenfor de to problemfelter.

Hvem kan deltage?

Open Data Challenge 2019 er for alle, der er interesserede i åbne offentlige data og brugen heraf. Om du er studerende, iværksætter, ansat i en virksomhed eller andet er underordnet - alle kan deltage.

Hvor foregår det?

Kick-off-eventet finder sted i konferencesalen på Teknologisk Institut i Aarhus, Kongsvang Allé 29, 8000 Aarhus C. Forløbets efterfølgende workshops kommer også til at finde sted i Aarhus eller omegn.

Hvornår?

Challenge-forløbet igangsættes med kick-off-eventet den 19. september og afsluttes med et pitch-event den 22. november, hvor det bedste løsningskoncept kåres for hvert spor.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Du tilmelder dig Open Data Challenge 2019 via Eventbrite. Har du spørgsmål, kan de rettes til projektleder Troels B. Andersen på tbea@teknologisk.dk eller tlf. 7220 1689.

Guidelines - sådan deltager du i Open Data Challenge 2019

Step 1

For at deltage i Open Data Challenge 2019, skal du tilmelde dig forløbet. Det gør du via Eventbrite.

Step 2

Mød op til kick-off-eventet d. 19. september kl 09:00 på Teknologisk Institut i Aarhus. Her vil vi forklare yderligere omkring de to spor og deres problemfelter samt præsentere noget af den data, der lige nu er tilgængeligt og fortælle mere om, hvad vi i fællesskab kan gøre for at fremskaffe endnu mere data.

Derudover vil Teknologisk Instituts innovationskonsulenter facilitere en udviklingsproces for de deltagere, der ønsker at udvikle løsningskoncepter og dermed være med i challengen og konkurrencen om de 2x50.000 kr. KICK-OFF EVENT ER NU OVERSTÅET, MEN DU KAN STADIG TILMELDE DIG VIA EVENTBRITE HER.

Processen består af 3 workshops og løbende sparring derimellem. På de 3 workshops vil man som deltager bl.a. kunne få hjælp til at videreudvikle sin idé, sparring til hvordan data kan inddrages og assistance til at udvikle en testklar prototype.

Datoer for de 3 workshops:

Fredag d. 27. september 2019 - kl. 09.00 - 12.00: Fokuseringsworkshop (afholdt)

Torsdag d. 10. oktober 2019 - kl. 09.00 - 12.00: Udviklings- og prototypeworkshop

Mandag d. 4. november 2019 - kl. 09.00 - 12.00: Realiserings- og testworkshop

De 3 workshops er med til at sikre fremdrift, kvalitet og retning på de idéer, der senere skal udvikles til løsningskoncepter – og gøre dem klar til upload senest d. 11. november.

Step 3

For at kvalificere dig til finalen på kåringseventet d. 22. november 2019 skal du uploade en beskrivelse af dit løsningskoncept senest d. 11. november 2019 kl. 22.00.

Upload din idé eller løsning og vedhæftede filer her på challenges.dk under Open Data Challenge ved at klikke på knappen ’indsend idé’ (knappen bliver først aktiv d. 5. november 2019).

Løsningen skal uploades i en udleveret PowerPoint-skabelon og konverteres til pdf inden den uploades. Den udleverede skabelon indeholder bl.a. mulighed for at beskrive løsningskonceptet og vise illustrationer. Det lægges vægt på:

  • Spor-fokus: I hvor høj grad løser løsningskonceptet et problem inden for enten mobilitet eller turisme?
  • Dataanvendelse: I hvor høj grad gør løsningen brug af åbne offentlige data?
  • Værdiskabende: I hvor høj grad skaber løsningskonceptet værdi for brugeren?
  • Skalerbart: I hvor høj grad er løsningskonceptet skalerbart?

Herefter vil vi udvælge 5 koncepter indenfor hvert spor, der skal pitche til kåringseventet.

Step 4

Udvælges dit koncept til finalen inviteres du til at pitche live foran en dommerjury til kåringseventet, der afholdes 22. november 2019 i Store Sal på Dokk1 i Aarhus. Det vil du få besked om d. 15. november 2019.

Alle finalister vinder 3 måneders mentor-program fra Teknologisk Institut – og den bedste løsning inden for hvert spor vinder hver 50.000 kr.

Generelle informationer

Open Data DK afholder på vegne af Partnerskabet for åbne offentlige data (Erhvervsstyrelsen, Danske Regioner, KL og Open Data DK) med Teknologisk Institut (herefter TI) som operatør en projektkonkurrence med henblik på at finde de bedste idéer og løsningskoncepter på udfordringer inden for mobilitets- og turismeområderne, som gør brug af åbne offentlige data.

Deltagere inviteres til at udvikle løsningskoncepter indenfor to spor: "Mobilitet" og "Turisme". Det bedste løsningskoncept inden for Mobilitet honoreres med 50.000 DKK. Det bedste løsningskoncept indenfor Turisme honoreres ligeledes med 50.000 DKK. Med kåringen følger et krav om, at løsningskonceptet kan anvendes som showcase af Partnerskabet for åbne offentlige data. Finalisterne honoreres desuden med 3 måneders mentorforløb med konsulenter fra Teknologisk Institut.

1.1. Konkurrencebetingelser og vurderingskriterier er tilgængelige her.

Løsningskoncepterne kan uploades digitalt via Challenges.dk. Hvis deltageren ikke ønsker at andre end juryen og teamet bag Open Data Challenge kan se ens løsningskoncept, kan det sendes til tbea@teknologisk.dk med "Indlevering Open Data Challenge" i emnefeltet. For at deltage i konkurrencen skal der stadig oprettes et indlæg på challenges.dk, hvori der skal fremgå en kort beskrivelse af konceptet.

Det er udelukkende deltagernes ansvar, at det afleverede materiale er i PDF-format.

1.2. Konkurrencen gennemføres i overensstemmelse med følgende tidsplan:

Tirsdag d. 23. juli
Open Data Challenge åbner officielt på challenges.dk.

Torsdag d. 19. september 2019 - kl. 09.00 - 12.00
Kick-off-dag til Open data Challenge

Fredag d. 27. september 2019 - kl. 09.00 - 12.00
Fokuseringsworkshop

Torsdag d. 10. oktober 2019 - kl. 09.00 - 12.00
Udviklings- og prototypeworkshop

Mandag d. 4. november 2019 - kl. 09.00 - 12.00
Realiserings- og testworkshop

Torsdag d. 5. november 2019 - Kl. 08:00
Idéer og løsninger til Open Data kan uploades til challenges.dk frem til deadline 11. november 2019 kl. 22.00.

Fredag d. 22. november 2019 - kl. 09.00-14:00
Afslutningsevent med pitch-session og præmieoverrækkelse

1.3. Deltagelse er åben for alle interesserede, der ønsker at konkurrere om at udvikle de bedste idéer og løsninger inden for Open Data Challenges problemstilling. Deltagelse kræver dog, at man har et CVR-nummer. Dette kan oprettes via https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Start_virksomhed. Har man brug for hjælp til dette, så kontakt Troels B. Andersen på tbea@teknologisk.dk.

1.4. For at kvalificere sig til kåringseventet og honoraret, skal det være muligt for deltageren at møde fysisk op d. 22. november og levere en pitch af den indleverede løsningskoncept til kåringseventet.

1.5. Ansatte fra Teknologisk Institut og Aarhus Kommune ITK samt medlemmer af dommerkomitéen og deres nærmeste familie er dog udelukket fra deltagelse.

1.6. Det er muligt at deltage som et konsortium eller partnerskab (gruppe) omfattende flere ansvarlige deltagere. Hvis det er tilfældet, skal de juridiske personer hver især angives klart og entydigt, og der skal derudover angives en fælles projektansvarlig juridisk person, som TI med bindende virkning for gruppen (konsortiet eller partnerskabet) kan kommunikere direkte med.

1.7. Hver virksomhed eller gruppe vælger en teamleder, som TI med bindende virkning kan kommunikere direkte med. Al kommunikation mellem TI og deltagerne skal som udgangspunkt foregå på dansk.

Ved henvendelser under hele Open Data Challenge-forløbet (23. juli – 22. november) fra TI til deltagerne, hvor TI ikke modtager svar indenfor 14 kalenderdage, kan TI, efter TIs skøn, vælge at betragte virksomheden eller gruppen (konsortiet) som udmeldt af konkurrencen.

1.8. TI forbeholder sig retten til at diskvalificere enhver deltager/gruppe, som efter TI's opfattelse ikke lever op til kravene for deltagelse, eller hvis projekt afviger væsentligt fra det oprindeligt indleverede. Deltagere bedes venligst sende TI skriftlig meddelelse, såfremt de ønsker at trække sig fra konkurrencen.

1.9. Deltagere afholder selv alle omkostninger ved deltagelse i konkurrencen.

1.10. TI forbeholder sig retten til at ændre formen eller indholdet for konkurrencen herunder vilkårene for deltagelse, diverse deadlines mv. under behørig hensyntagen til konkurrencens formål. Alle deltagere vil blive orienteret om væsentlige ændringer, såfremt det er muligt inden for rimelig tid. Fortsat deltagelse betragtes som accept af de ændrede vilkår.

1.11. TI forbeholder sig retten til at udsætte eller aflyse konkurrencen i tilfælde af:

Finansieringen af konkurrencen bortfalder som følge af ændringer uden for TIs kontrol, som ændrer forudsætningerne for udfordringen (herunder udskrivelse af folketingsvalg mv.) og enten indebærer aflysning eller væsentlige ændringer til krav/indhold.

Deltagerne vil ikke modtage kompensation, såfremt konkurrencen bortfalder eller aflyses.

Jury

Lise Søderberg

Lise er seniorprojektleder ved Gate21 og hun har erfaring med at teste og evaluere lign. tematiseret løsninger der indeholder brug af data.

Knud Erik Hilding-Hamann

Seniorspecialist på Teknologisk Institut Knud Erik har erfaring med at udvikle, projektstyre og evaluere løsninger til ”byrummet” i store nationale og internationale projekter.

De resterende jurymedlemmer offentliggøres løbende.

Vuderingskriterier

De indsendte koncepter vil blive vurderet ud fra følgende kriterier:

Spor-fokus: I hvor høj grad løser løsningskonceptet et problem inden for enten mobilitet eller turisme?

Dataanvendelse: I hvor høj grad gør løsningen brug af åbne offentlige data?

Værdiskabende: I hvor høj grad skaber løsningskonceptet værdi for brugeren?

Skalerbart: I hvor høj grad er løsningskonceptet skalerbart?

Workshops

Torsdag d. 19. september 2019 - kl. 09.00 - 12.00
Kick-off-dag til Open data Challenge (Konferencesalen, Teknologisk Institut, Kongsvang Allé 29, 8000 Aarhus C)

Fredag d. 27. september 2019 - kl. 09.00 - 12.00
Fokuseringsworkshop (Workshopzonen, Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C)

Torsdag d. 10. oktober 2019 - kl. 09.00 - 12.00
Udviklings- og prototypeworkshop (Preben Hornung-stuen, Studenterhus Aarhus, Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C)

Mandag d. 4. november 2019 - kl. 09.00 - 12.00
Realiserings- og testworkshop (Workshopzonen, Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C)

Fredag d. 22. november 2019 - kl. 09.00-14.00
Afslutningsevent med pitch-session og præmieoverrækkelse (TBA)

Baggrund

De 12 kommuner i Business Region Aarhus og Partnerskabet for Åbne Offentlige Data ønsker at sætte fokus på anvendelsen af åbne offentlige data til gavn for både borgere og virksomheder i regionen - og på sigt i hele landet. Open Data Challenge 2019 afholdes med det formål at illustrere, hvad åbne offentlige data kan bruges til, hvilke data der er brug for, som ikke allerede indsamles samt at få nogle bud på hvordan de største udfordringer inden for hhv. mobilitet og turisme kan løses ved hjælp af disse data. 

Business Region Aarhus består af hhv. Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Skanderborg, Silkeborg, Syddjurs, Viborg og Aarhus Kommune.

Partnerskabet for åbne offentlige data betsår af Erhvervsstyrelsen, Danske Regioner, KL og Open Data DK.

Kommentarer