Gå til hovedindhold

Region Sjælland Deler

Giv din idé til hvordan små- og mellemstore virksomheder i Region Sjælland kan udnytte vækstmulighederne i deleøkonomien.

 

#regionsjællanddeler2017

Præmie
100.000 kr.
Idéer
23
Kategori
Koncept
Idéindtag

-

Review

-

Vinder offentliggøres

-

Region Zealand logo

Kommentarer

Idé-besvarelser for denne challenge (23)
"Etablerede virksomheder har brug for at forny sig, men har vanskelig ved at se og forstå det nye. Nye virksomheder med unge techorienterede digitale indfødte har mange kvalificerede bud på nye måder at gøre tingene på, men lille eller ingen erfaring med professionel virksomhedsdrift. Et faciliteret dobbeltsidet mentor/mentee forhold mellem etablerede og nye virksomheder, kan skabe win-win og sætte gang i udviklingen af de etablerede og øget antallet af start-ups der overlever de første svære år.
Shareb2b kan sikre, at eksisterende maskiner udnyttes bedre, at virksomheder med mangel på kapacitet kan slippe for at binde unødig kapital i et produktionsapparat og at der gennem deling kan udveksles vigtige erfaringer mellem virksomheder.
"We are creating a bicycle association with existing bike libraries and social bicycle workshops. A support and facilitation framework for these bike spaces, partnering with specialist bike suppliers, municipalities, and relevant organisations, to also provide a platform that makes it easier to set up new bike spaces with long term guidance. We will make a centralised website with a booking system, as well as a sharing system for bike spaces to collaborate and receive resources.
"Hvordan kan vi hjælpe SMV’er med at kortlægge og synliggøre deres affald som ressourcer, gøre det let at dele ressourcerne lokalt og formidle det hele så vi tiltrækker endnu flere SMVer?
"Web platform udviklet til at fungere på både desktop og mobile enheder (f.eks. php/mySQL og bootstrap). Platformen består af 2 dele: - En lukket del, hvor man kan danne Communities af virksomheder der kan drage nytte af hinanden ved at dele overskudskapacitet/ressourcer. - En åben del, hvor man kan sætte overskudskapacitet/ressourcer til salg/leje.
"Herslev Klyngen vil styrke innovation og økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed i klyngens fødevarevirksomheder ved at optimere udnyttelsen af ressourcer, faciliteter og kompetencer i klyngen.
"SHAREPORT (arbejdstitel) er en fælles import-portal primært for virksomheder, som importerer varer til direkte anvendelse i landbrug, byggeri, industri m.v. Ideen er en fælles import-forening, hvor man som virksomhed kan søge information og indgå i et import-fællesskab indenfor samme faggrupper og på tværs af faggrupper.
"Arbejdstitel: Shareb2b Potentialet: Ifølge DI har ca. 40 % af de maskiner der står hos deres medlemmer potentiale til at blive udnyttet bedre. Udfordringer: DI fremhæver, at det er maskinindstrien, metalindustrien og kategorien anden industri der har det største potentiale for bedre udnyttelse. Ifølge DI vil deres medlemmer gerne dele denne overskudskapacitet, men overordnet er der seks ting som holder dem tilbage:
"Visionen med ShareB2B er at skabe en portal, der agerer markedsplads for virksomheder med deleøkonomiske intentioner. Ved en sådan platform der skaber overblik over overskudskapacitet der enten udbydes eller efterspørges, vil virksomheder kunne eliminere store omkostninger forbundet med selv at investere i dyre aktiver, som eventuelt kun skal anvendes for en afgrænset periode. ShareB2B kan ses som en fusion af Den Blå Avis’ design for annoncer og Airbnb’s grundlæggende forretningsmodel.
"Resecond er én de allerførste deleøkonomiske virksomheder i Danmark. Ideen med denne indsendelse er at skabe en B2B version af Resecond. Det har ikke været planen, før I har født tanken med Challenges.
"Nøgleord: Optimering af varelager, Fællesindkøb af varelager, deling af overkapacitet på varelager, salg af ubrugt varelager. NB: Venligst se de to vedlagte præsentationer.
"For 10 år siden herskede der usikkerhed om internethandlen. Hvordan kunne man være sikker på, at man fik sine varer? Hvordan vidste man at virksomheden overhovedet fandtes? Hvordan kunne man være sikker på, at man kunne bruge sit Dankort trygt i internetbutikkerne. Vi har nu samme slags situation med deleøkonomien i Danmark. Hvordan sikrer man, at der bliver betalt skat? Hvordan sikrer man, at de selvansatte på platformene bliver forsikret og sparet op til pensionen?
"VIRKSOMHEDER DELER MØBLER I Rent My Chair vil vi facilitere, at virksomheder deler deres møbler. Virksomheder har ofte opmagasineret møbler og kontorinventar i kældre og på lagre. Samtidig køber virksomheder jævnligt nyt inventar blot for at stille det gamle på lager, indtil de ”måske en dag får brug for det”. Det betyder, at der står møbler ubrugte hen – møbler, som i virkeligheden kunne gøre gavn steder, hvor der er brug for dem.
"maskinr.dk Udstyr alle biler, lastbiler, varevogne og rullende maskiner med sender og modtager, så de får deres egen IP-adresse og internetside. Senderen har en solcelle og et opladeligt batteri. Giv alle sjællandske virksomheder vha deres CVR nummer ad gang til en fælles platform, hvor de kan tilbyde og bestille hinandens køretøjer mod betaling. Maskinerne kan udlejes med eller uden fører. Hvad er innovativt ved idéen? Alle sjællandske virksomheder får på sigt overblik og adgang over alle regionens rullende maskinpark, så de kan deles om den.
"Værdiskabelse og innovation: En analyse lavet af DI i september 2016 viser at der er et stort potentiale for deleøkonomi mellem virksomheder, ved at de deler deres ledige maskiner og bygninger. Undersøgelsen viste at knapt 30% af DI’s medlemmer har overskudskapacitet af maskiner og bygninger, og at 26% af denne kapacitet allerede deles med andre virksomheder i dag. Men potentialet er ikke fuldt udnyttet. Og det er størst inden for maskiner, ifølge analysen.
"REBIZ (arbejdstitel) er et sikkert værktøj til automatisk, real-time lokalisering og matchmaking og udlejning af alle sjællandske (og senere danske) virksomheders overskudskapacitet såsom ledige hænder, ledig viden, ledige ting, produkter, maskiner og værktøjer til en pris og levering, der kan betale sig - gennem en enkel B2B betalingsløsning.
"Vi har mange brugbare og spændende materialer/ressourcer på genbrugspladser, som pt. bliver downcyclet – altså genanvendt til en lavere værdi. Ideen er at koble iværksættermiljøer på genbrugspladser i Region Sjælland (eller andre steder hvor virksomheder har restressourcer), så iværksætterne har adgang til materialer/ressourcer, som kan upcycles og som kan udvikle deres virksomhed.
"Værdiskabelse og potentiale: En analyse lavet af DI i september 2016 viser at der er et stort potentiale for deleøkonomi mellem virksomheder, ved at de deler deres ledige maskiner og bygninger. Undersøgelsen viste at knapt 30% af DI’s medlemmer har overskudskapacitet af maskiner og bygninger, og at 26% af denne kapacitet allerede deles med andre virksomheder i dag. Men potentialet er ikke fuldt udnyttet. Og det er størst inden for maskiner, ifølge analysen.