Gå til hovedindhold

Smart & Close — Circular Data Challenge

Hvordan kan datadrevne lokale løsninger bidrage til et mere cirkulært samfund?

Når verden bevæger sig mod at blive mere bæredygtig, er det afgørende, at vi fokuserer på, hvordan vi bedst benytter vores ressourcer. Det gælder i det store globale perspektiv, men det gælder også i det lokale. De danske kommuner indsamler løbende en lang række lokale data, der kan spille en vigtig rolle for overgangen til mere bæredygtige byer og lokalsamfund. 

Som deltager i Smart & Close bidrager du med en innovativ og datadrevet idé, der svarer på én af syv konkrete udfordringer, og som potentielt kan realiseres som en cirkulær løsning i de danske kommuner. Det er vigtigt at data indgår i din idé; hvilke data er dog op til dig. Data kan fx komme fra registre, sensordata, brugere eller undersøgelser. Det kan være både eksisterende eller tænkte fremtidige datakilder. Deltagere opfordres til at orientere sig i de eksisterende åbne data, der bl.a. er tilgængelige på Open Data DK.

Blandt de indsendte ideer vil fem blive inviteret til at pitche foran juryen til et kåringsevent d. 10. december. De to bedste ideer belønnes med en præmie til en værdi af 25.000 kr. Vinderne kan vælge mellem enten at modtage præmiesummen som et kontantbeløb eller i form af et skræddersyet mentorforløb inspireret af inkubatoren Innofounder.

Præmie
2 x 25.000,- (vælg mellem penge præmie eller en mentrfoløb)
Idéer
31
Kategori
Cirkulær Økonomi
Launch

Smart & Close åbner for indsendelse af ideer

Indsend idé

Smart & Close er åben for indsendelse af ideer.

Deadline

Deadline for indsendelse af ideer. De indsendte ideer vurderes hvoraf 5 inviteres til at pitche under Gate21s Smart Cities konference i Albertslund 10. december.

Kåringsevent

5 ideer inviteres til at pitche deres ide foran juryen. De to bedste ideer vinder hovedpræmien på 25.000,- (mulighed for at vælge mellem kontantbeløb eller skræddersyet mentorforløb).

image
Green Innovation Group
Danish Design Centre logo
Københavns Kommune
Vejle Kommune
Aarhus Kommune
Fanø Kommune
Billede 2
Billede 1

Materialer

Kommentarer

Idé-besvarelser for denne challenge (31)
Fællesskolen bruger eksisterende infrastruktur i kommunerne til at skabe nye fælles rum og giver mulighed for at borgere kan dyrke deres hobby.
“No waste should ever go to waste!” er missionen for Wasteless. Som en del af et større økosystem har vi lavet en app, der vha. kunstig intelligens automatisk genkender affald i realtid og bl.a. vejleder borgerne i at sortere deres affald korrekt.
Tillad large scale research ved at analysere afvaskningsvand i svømmehaller.
Nordetect is a chemical analysis company that makes Lab-on-a-Chip sensors and software for agricultural and environmental testing. Our products help farm managers and agronomists make better decisions about fertilizer usage with in-field data.
To encourage everyone to play a part on recycling we will share the value of the material in the chain so everyone can earn. To achieve that, we developed a rewarding platform that creates the most powerful Big Data on Recycling
WeGrow is a circular system for increasing quality and longer shelf-life of leafy greens in homes. It reduces use of single packaging and food waste in the households. The aim is to provide still alive, leafy plants in returnable vases.
A digital platform for optimising the use of public space.
GigsGuide helps people find relevant live events and plan trips to see them. We use live music to help travellers discover new places, come closer to the people at their destinations and support the local music scene.
Udfordring 5 - Hvordan kan man lokalt nedbringe brugen af single-use produkter? Kortlæggelse af udfordringen Single-use produkter gør det muligt at emballere og transportere de forbrugsvarer, vi benytter uden besværet med at bekymre os om at transportere og rengøre selve emballagen efter brug. Det har gjort mange ting nemt, men også efterladt uanede mængder materialer til genanvendelse eller forbrænding efter bare én enkelt brug.I nogle sammenhænge er forbruget af single-use produkter stort selv når behovet for transport er begrænset.
Et datadrevet værktøj til kommuner og borgere i form af en digitaliseret brugerplatform, der er designet til at engagere, uddanne og motivere borgere, lokale virksomheder og institutioner.
For at øge genanvendelsen er der behov for disruption af affalds- og byggebranchen, hvor genanvendelse af byggematerialer pt. afhænger næsten udelukkende af timing og netværk. Der er brug for en landsdækkende materialebank - nemlig materialebank.dk
ShareOne er en deleøkonomisk markedsplads. Vi forsøger at få private til at leje det de mangler frem for at købe det. Det skåner miljøet og skaber et nyt naboskab. Udlejer har primært været private men vi forsøger nu at få virksomheder til at deltage
En mærkningsordning for al emballage, der dels har en farvekode, der hjælper borgere med at sortere affaldet korrekt, og dels indeholde information om emballagens materiale, der gør det nemt at automatisere finsorteringen på genbrugsstationerne.
Nuværende måder at guide borgere til at sortere affald er kedelige, besværlige og uoverskuelige. Vi vil give borgere en personlig sorteringsguide på baggrund af deres digitale kvitteringer og deres lokation, og derigennem forbedre affaldssorteringen.
Bank of Materials er verdens grønneste investeringsbank. Vi investerer overskudsmateriale fra produktionsvirksomheder i kreative projekter.
Forsyninger over hele verden bruger masser af penge, CO2 udledende beton og energi på pumper - fordi de centraliserer deres spildevandstruktur for at skabe kritisk masse til energi og CØ. Vi skal en anden vej mod lokal blockchain løsninger.
Eachthing vil vi hjælpe forbrugere med at forstå hvordan og hvorfor de skal affaldssortere. Forbrugere kan scanne produkters stregkode, og på den digitale label kan de se, hvordan det skal sorteres, og hvilket impact det har når gjort rigtigt.
Flacon udvikler bæredygtig og cirkulære services for genbrug af emballage til sæbeprodukter som et alternativ til engangsplast. Vi vil tilbyde kommuner en hundrede procent cirkulær refill løsning til deres mange sæbe- og disinfektions dispensere.
We are contributing for challenge 1: How can we ensure a better waste separation? Problem: Waste separation requires different waste containers, which occupy too much space. The management of which could be more efficient. 
Med Deep Dive kommer vi med et bud på, hvordan vi udnytter kommunens bygninger smartere (udfordring 3). Da der er stor forskel på de offentlige bygninger og dermed mulighederne for alternativ brug, har vi fokuseret på et ofte overset særligt rum - nemlig, svømmehallen.
The problem is that the municipality has a lot of waste and surplus material that could generate social and monetary value for the municipality, citizens and businesses.   The surplus of material or waste generated at the municipality needs to collected into a data set.  The data would need to be generated by the municipality. The data set can then be connected and supported by sorting into categories of material, longevity of use, flexibility of use etc. by internal or external staff that could also generate employment opportunities. 
Mad, der er uegnet til salg (tæt på bedst før eller ukurant), sælges til kommunen og tilberedes i offentlige køkkener og leveres til offentlige institutioner. Mad tilberedt udenfor aktive strømtimer og giver billig sund mad tilbage til fællesskaber
Stenmark et. al (2016) fastslår i en EU-rapport at 20% af den mad der produceres i EU, går til spilde - især husholdningerne genanvender ikke deres affald. Jeg har udviklet en idé til en app, der kan reducere husholdningernes spild.
De mange tons byggematerialer der skal anvendes skal kunne udbydes på en fælles platform for alle bygherrer i Danmark – på tværs af regioner og kommuner – hvor et nyt byggeprojekt kan opkøbe overskydende materialer fra færdige byggeprojekter.
Through the creation of an e-material bank, construction materials can be recycled and reused for new buildings
The platform Nebula connects unused public buildings to people that want to organize social events at minimal costs.
To avoid materials surplus from production going to waste and instead being reused, we suggest a Bidding platform functioning as library of surplus materials, closing the gap between B2B supply and demand material flows.