Gå til hovedindhold

Tiger challenge - din vision for 2040

Digitalisering handler om meget andet end bits og bytes. Digitalisering rummer nøglen til at gøre fremtiden til et bedre sted at være. Men hvordan bruger vi digitalisering til at skabe et bæredygtigt, demokratisk og konkurrencedygtigt samfund med mennesket i centrum i 2040? Og hvilke dilemmaer skaber digitaliseringen? 

Det har Dansk Erhverv sat sig for at komme med et bud på, men vi har brug for din hjælp. 

Dansk Erhverv har nedsat et Tigerråd, der skal tegne en samlet vision for Danmark 2040. Visionen skal favne det samlede erhvervsliv, den offentlige sektor og den enkelte dansker. Med udgangspunkt i en række pejlemærker for, hvordan den ønskede vision opnås skal nutidens museskridt blive til fremtidens tigerspring. 

Men hvordan ser din vision for 2040 ud? 

  • Har robotterne overtaget vores arbejde?
  • Har vi løst klimakrisen og endeligt gjort cirkulær økonomi til en realitet?
  • Har vi opnået ligestilling mellem kønnene?
  • Har vi skabt et Danmark, der hænger samme, hvor der ikke findes udkantsområder?
  • Og hvilken rolle har digitale teknologier spillet i at opnå visionen?

Det har du med denne Tiger Challenge mulighed for at komme med dit bud på. 

 

Præmie
10.000 kr.
Idéer
7
Kategori
Koncept
Challenge åbner

Challenge åbner den 18. oktober

Indsend din idé

Indsend din idé inden d. 1. december 2021 kl.12.00.

Bedømmelse af idéer

Et dommerpanel bedømmer de indkomne idéer

Vinderen udpeges

Der udpeges en vinder

Logo Dansk Erhverv
mennesker

Kommentarer

Idé-besvarelser for denne challenge (7)
Fortsat vækst uden udledning af drivhusgasser.
I 2040 har vi ryddet op efter den Digitale Feudalisme og Danmarks konkurrenceevne bygger nu primært på at hjælpe andre lande ind i den digitale tidsalder. Vi eksporterer og vedligeholder de systemer, produkter og strukturer som erkendelserne bibragte
Min vision for Danmark I 2040 vedrører vigtigheden af teknologisk udvikling og digitale fremskridt. Jeg sætter fokus på problematikken ved manglen på IT-eksperter og forsøger at opstille løsningsforslag.
I Danmark i 2040 hviler den offentlige og private sektor på automatisk, algoritme-baseret beslutningstagen. Det kræver gennemsigtighed og en radikal forenkling af regler og systemer for at undgå vilkårlighed og uretfærdig.
Copenhagen Food Spaces gentænker forbrugerenes oplevelse af mad i fremtidens byer.