Gå til hovedindhold

UrbanTech Challenge

Hvordan udvikler vi byer, så de er bedre at leve og drive virksomhed i? Har du en forretningsidé eller løsning, der benytter åbne offentlige data til at gentænke eller åbne byen? Så er det dig, vi leder efter!

UrbanTech Challenge giver dig en unik mulighed for at udvikle din idé eller løsning, modtage faglig sparring og netværke - og chancen for at pitche live foran en juryUrbanTech Challenge er for alle, der kan gøre byer mere sammenhængende, livable og effektive ved at bruge åbne offentlige data i deres forretningsmodel.

Som deltager i UrbanTech Challenge er du med i konkurrencen om 125.000 kr. fordelt på to spor. Vi giver dig muligheden for at deltage i skræddersyede workshops, hvor du kan få input og faglig sparring med eksperter og kolleger.

Præmie
Gentænk byen: 25.000 kr. // Åben byen: 100.000 kr.
Idéer
22
Kategori
Koncept
Kick-off

UrbanTech Challenge er officielt i gang. Du kan finde information på sitet, tilmelde dig workshops og indlevere din ide eller løsning frem til 15. november 2018 kl. 12.00.

Workshop: Runde 1

Workshops er åbne for alle, uanset om du er på idéstadiet eller har et færdigt koncept. Husk at tilmelde dig på "https://tinyurl.com/urbantech-workshop".

Workshop: Runde 2

Workshops er åbne for alle, uanset om du er på idéstadiet eller har et færdigt koncept. Husk at tilmelde dig på "https://tinyurl.com/urbantech-workshop".

Deadline for indlevering

Deadline for deltagelse i UrbanTech Challenge er 15. november kl. 12.00. Læs mere om hvad du skal uploade til de forskellige spor længere nede.

Evaluering

Juryen vurderer alle indsendte idéer.

Kåringsevent i BLOX

En ekspertjury skal gennem pitch-sessions finde og kårer de bedste idéer og løsninger.

Erhvervsstyrelsen logo
Kommunernes Landsforening logo
Open Data DK logo
Danske Regioner logo
Grrentech Challenge Logo
BLOXHUB logo

Hvad er UrbanTech Challenge?

Arbejder du i krydsfeltet mellem mennesker, data, teknologi og byrum? Og har du en forretningsmodel der demonstrerer potentialet i åbne offentlige data?

Offentlige myndigheder og institutioner indsamler og producerer store mængder af data, der ligger frit tilgængeligt for kommercielt brug. For at vinde UrbanTech Challenge skal du vise, hvordan du kan bruge denne data i din forretningsmodel. 

UrbanTech Challenge består af to individuelle spor:

Gentænk byen - forretningsidéer gemt i plandata
I dette spor leder vi efter idéer til nye forretningsmodeller baseret på plandata. Hvilke forretningsmodeller kan skabes, hvis plandata bliver fuldt digitaliseret? I dag er det meste plandata tilgængeligt online men ikke fuldt digitaliseret (georefereret data i registerform). Den gode idé er en forretningsmodel, der bruger data fra byernes planer (fx lokalplaner) som vækstfaktor og gerne i kombination med andre datakilder. Vinderen af "Gentænk byen" honoreres med 25.000 kr.

Læs mere om anvendelsen af plandata her og få yderligere information om plandata samt eksempler på andre åbne offentlige data her
 

Åben byen - fra åbne offentlige data til forretningsløsninger
I dette spor leder vi efter løsninger og forretningsmodeller, der anvender åbne offentlige data. Alle former for offentlige data, der ligger frit tilgængeligt for kommercielt brug, kan anvendes - gerne i kombination med andre datakilder. Den gode løsning viser gennem mock-ups eller en prototype, hvordan åbne offentlige data kan gøre byen mere sammenhængende, livable og effektiv. Vinderen af "Åben byen" honoreres med 100.000 kr.

Se eksempler på åbne offentlige data her.
 

BLOXHUB-prisen: Den rigtige støtte til at vækste
Denne særlige pris gives til en idé eller løsning fra de to spor, som viser et stort potentiale, og som med den rette støtte kan udvikle sig til en innovativ forretning. Vinderen modtager ét års medlemskab af BLOXHUB, samtidig med at der faciliteres en udviklingsproces for at komme tættere på realisering af potentialet.

Hvis du har spørgsmål f.eks. om brug af data eller reglerne, kan du skrive til os på challenges@erst.dk - så vil vi matche dit spørgsmål med en ekspert, der kan give dig den rette  rådgivning.

Guideline

Step 1: 
For at deltage i UrbanTech Challenge skal du uploade din idé eller løsning her på challenges.dk inden 15. november 2018 kl. 12:00. Start med at oprette en profil her.

Vær opmærksom på, at du skal have et dansk CVR-nummer for at deltage i UrbanTech Challenge. Opret et CVR-nummer her. De samlede vilkår for deltagelse i UrbanTech challenge finder du her.

Step 2:
Upload din idé eller løsning og vedhæftede filer her på challenges.dk under UrbanTech Challenge.

For idéer til Gentænk Byen:

 • Skriv en kort beskrivelse af din idé.
 • Vedhæft et Lean Business Model Canvas på max 1 side, der besvarer disse spørgsmål.
 • Vedhæft et dokument på max. 1 side (Word eller PDF), der uddyber din forretningsmodel og dens brug af fuldt og endnu ikke fuldt digitaliseret plandata.  
   

For løsninger til Åben Byen:  

 • Skriv en kort beskrivelse af din løsning.
 • Vedhæft et Lean Business Model Canvas på max 1 side, der besvarer disse spørgsmål.
 • Vedhæft en præsentation på max 5 slides (PDF eller Powerpoint) der indeholder:
  • En beskrivelse af hvilken problemstilling indenfor UrbanTech, som løsningen omhandler
  • Illustrationer og beskrivelse af hvordan løsningen gør brug af konkrete åbne offentlige data, herunder det overordnede tekniske set-up. Det kan ske f.eks. ved mock-ups eller wireframes.
  • Forretningsmodellen bag løsningen, herunder en vurdering af markedspotentialet og konkurrenceforhold.
  • En vurdering af fordele og ulemper ved brugen af åbne offentlige data i forhold til den konkrete løsning.
  • En kort præsentation af dig selv og dit team. 

OBS. Alle ideer og løsninger der uploades til challenges.dk kan tilgås af alle. Ønsker du at aflevere dine vedhæftede filer, uden at andre kan tilgå det, kan du sende din indlevering til challenges@erst.dk, skriv "Indlevering UrbanTech Challenge" i emnefeltet. Husk stadig at indsende og skrive en kort beskrivelse af din idé eller løsning til denne side.

Step 3: 
De bedste idéer og løsninger inviteres til at pitche live foran en jury til kåringseventet, der afholdes 3. december 2018 i BLOX i København.
 

Hvordan vurderes din idé eller løsning?

UrbanTech: Ligger den inden for UrbanTech? 

Åbne offentlige data: Anvendes åbne offentlige data på et kvalificeret grundlag?

Novelty: Er den original og nyskabende; hvordan og i hvor høj grad adskiller den sig fra eksisterende idéer og løsninger?

Desirability: Er den relevant for brugerne; for eksempel for erhvervs- eller privatkunder?

Feasability: Kan den gennemføres; er der for eksempel fri adgang til åbne offentlige data af tilstrækkelig kvalitet?

Viability: Er den økonomisk bæredygtig, og kan der bygges en forretning op omkring den?
 

Hvordan udvælges vinderen af BLOXHUB-prisen?

Konceptet vurderes at være implementer- og skalerbart, og det skal kunne bidrage til at løse en realistisk udfordring, som f.eks. kommuner eller store virksomheder står overfor. Vinderen er den idé eller løsning, som viser et stort potentiale, og som med BLOXHUB-prisen kan udvikle sig til en innovativ forretning.

Jury

De bedste idéer og løsninger i UrbanTech Challenge får muligheden for at pitche for en ekspertjury bestående af repræsentanter fra Erhvervsstyrelsen, COWI, Geoforum, Vækstfonden og Copenhagen Solutions Lab. Ekspertjuryens opgave er at vurdere, hvilke idéer og løsninger de vil se pitche til kåringseventen, og hvem der skal løbe med hovedpræmierne.

Til UrbanTech Challenge består ekspertjuryen af:

 • Katrine Winding, Direktør i Erhvervsstyrelsen
 • Lars-Peter Søbye, CEO i COWI og Formand for bestyrelsen i BLOXHUB
 • Nils Bo Wille-Jørgensen, Afdelingsdirektør i SWECO og præsident i Geoforum Danmark
 • Mette Skøt, Udviklingsdirektør i Vækstfonden
 • Marius Sylvestersen, Program Manager i Copenhagen Solutions Lab

Workshops

Som en del af UrbanTech Challenge har du mulighed for at deltage i en række skræddersyede workshops. Her kan du arbejde med og modtage sparring på din idé eller løsning, uanset om du er på idéstadiet eller har et færdigt koncept. 

Alle workshops afholdes i BLOX i København. Tilmeld dig her

Workshop: Runde 1

 • Mandag 22. Oktober kl. 9.00-12.00: Introduktionsdag på UrbanTech Challenge
   
 • Tirsdag 23. Oktober kl. 9.00-12.00: Stakeholder mapping og behovsanalyse

Workshop: Runde 2

 • Torsdag 1. November kl. 9.00-12.00: Eksplorativ MVP
   
 • Fredag 2. November kl. 9.00-12.00: Eksplorativ iteration

Deltagelse i workshops er ikke en forudsætning for at deltage i UrbanTech Challenge.

Baggrund for UrbanTech Challenge

Hvad er åbne offentlige data?

Danske myndigheder skaber som led i deres myndighedsudøvelse store mængder af data, som virksomheder kan bruge til at udvikle nye og forbedre eksisterende produkter samt services. Åbne offentlige data er dermed data, genereret af en offentlig myndighed eller offentlig institution, som frit kan tilgås og anvendes af offentligheden og erhvervslivet.

Hvem er bag UrbanTech Challenge? 

Partnerskabet for åbne offentlige data (Erhvervsstyrelsen, KL, Open Data DK og Danske Regioner) samarbejder med BLOXHUB og Greentech Challenges om Urbantech Challenge, for at udbrede kendskabet til og øge den erhvervsmæssige udnyttelse af åbne offentlige data.

 

urbantech

Kommentarer

Idé-besvarelser for denne challenge (22)

Åben byen:
EventFinder gør eventlivet lettere og sjovere igennem en fælles event-platform. EventFinder giver brugerene et samlet sted for at finde flere typer events.

Feel Safe er en app, som giver dig overblik over kriminalitet i dit lokalområde, gennem offentlige data. Feel Safe tilbyder samtidig rådgivning som hjælper dig med forebyggelse af kriminalitet. Feel Safe kan også let og overskueligt hjælpe dig med anmeldelser til politiet. Til sidst kan Feel Safe give dig overblik over kriminalitet i udlandet, samt hjælp til konkret handleplan, hvis du skulle blive udsat for kriminalitet eller anklaget. vi deltager i åben byen.

Crimestats er en applikation og en webløsning der samler statistik om kriminalitet via Politiets døgnrapporter. På den måde er det muligt at orientere brugeren om intensiteten af kriminalitet både på by-, kommune- og gadeplan.

(Løsning)
App der finder og lokalisere frie parkerings arealer i større byer.
ved hjælp af Machine learning, open data, samt drone teknologi.

We enable Healthy & Efficient public buildings using a fusion of open data and sensors. We help facility management optimize the building using a nudging strategy, sensor data dashboards and A.I algorithms to predict the performance.

’’Urbanize local’’ enables local sustainable development by attracting the private/small investors to the local building projects. That is done by creating a platform providing easily accessible data about the building opportunities for the lots combined with data about the infrastructure and local society needs.

Gentænk byen: med en ny platform for boligkøbere kan plandata, miljøportalen mfl. styrke beslutningsgrundlaget for huskøb ved fx at oplyse om lokalplan, forurening, vandstandsniveau m.m.

Åben byen: 30% af trafik i storbyer skyldes bilister, som leder efter parkering, mens erhvervs p-pladser ofte er tomme. Vi samler alle p-pladser i en app og lader private/erhverv udleje deres plads.

PLANSPACE er del af sporet Gentænk Byen.

PLANSPACE er en digital platform, der giver bygherrer (og deres samarbejdspartnere, bl.a. arkitekter og entreprenører) mulighed for at danne sig et overblik over de rumlige forhold i nyligt vedtagne lokalplans-områder samt byggefelter. Desuden giver platformen dem et udstillingsvindue til at præsentere deres visioner for nye bebyggelsesprojekter overfor borgere og andre interessenter.

Vores løsning indebærer anvendelsen af forskellige typer åben data, med henblik på at give entreprenører og virksomhedsejere indsigt i, hvilken beliggenhed der er attraktivt for netop deres virksomhed. Med vores ide, ”Localizer”, giver vi entreprenøren en gratis og unik mulighed for at kickstarte hans eller hendes eventyr ved at give dem mulighed for at placere sig strategisk smart i bybilledet – til gavn for både borger, butik og stat.

Denne løsning er til sporet "Åben byen". Businessmodelcanvas og powerpoint er sendt via mail.

OwnCity er en crowdlending platform for energirenoveringer i byer. Vi udnytter en unik kombination af data til at kvalificere projekter og blockchain teknologi til at skabe transparens og governance. Åben Byen

We aim to participate in both tracks as we propose to utilise open, public data to both strenghten how we understand and pair our users and plandata will be used to find the best hubs around town for them to work in and interact with the geographical environment surrounding the specific hub.

Sitemotion enables actors to find issues during construction and meet deadlines by making full use of BIM, schedules and economy. The solution uses open data and drones to compare digital with reality

Drone Systems har specialiseret sig i termiske inspektioner af fjernvarmeledninger. Dette er sket over de sidste 2 år og der er således fløjet mere en 60 fjernvarmekunder og mere en 5.000 km fjernvarmeledninger. Termograferingen sker inde over byerne og her kommer en masse termisk data med fra boliger og offentlige bygninger. Data lige til at udnytte til energikortlægning i byerne, samt energitiltag og optimeringer.

The electricityMap compute and visualize the origin of the electricity you consume, and it's associated carbon footprint, globally, in real-time, and forecast it 24h-ahead.

UrbanTech Challenge: Datavejen er dit værktøj til viden og vækst – uanset om du er butiksindehaver, håndværker eller iværksætter. Som virksomhed får du indsigt i din kommune på en helt ny måde, så du lettere kan målrette din indsats, dine investeringer og din fremtidige vækst. Datavejen er enkel og overskuelig. I absolutte tal, procentvise fordelinger og geografiske præsentationer får du et uundværligt indblik – både i andre virksomheder og i dine medborgeres liv.
Vi ønsker dig god rejse på vejen

Al kritisk viden omkring Data, Teknologi og Processer samles i et uafhængigt system, hvorfra alle kan tilgå det i sammenhæng. Dette giver et samlet tværgående overblik over organisationens Assets.

OUR TEAM, LAINERGY, is developing our invention: a mobile ocean wave
energy converter, a way to give mankind an access to the ocean's untapped
energy. The idea of the project was to create a wave energy converter with a
power output comparable toan off-shore wind turbine, but tapping a different
energy source. The development of renewable energy, throughthe power of
wind and sun, is one of current priorities, but the potential of the sea
and its waves remains unused. Based on earlier researches, we have come up
with a new method for extracting energy from waves, the power output of
which is three times greater than currently existingalternatives.

Kort beskrivelse:
dingeo.dk udspringer af stifterens egen frustration over køb af bolig. Som geodata-specialist vidste han godt, hvor mange gode og relevante gratis offentlige data der findes om en given adresse, men han vidste også, hvor mange forskellige formater og systemer han skulle kigge i – hver gang. Ved at tage et komplet gratis adressedatasæt fra DAWA begyndte han at hente de relevante datasæt hjem og koble dem til adressedatasættet, så brugeren blot skal indtaste en adresse på den ønskede bolig og får alle svar med det samme.
Virksomhedens økonomi drives ved at genere leads til virksomheder, der har relevante tilbud til målgruppen. Det være sig for eksempel købersmæglere og bredbåndsleverandører.
Listen over offentlige datakilder som dingeo.dk benytter sig af er lang – meget lang – men med den imponerende infrastruktur og tilgængelighed mange offentlige datasæt udstilles med er det intet problem at hente data live og slippe for lagring.

"Åben Byen":
SHIELD CITY2 empowers cities and municipalities worldwide to identify flat roof tops suited for green urban gardens to reduce urban heat islands and decrease city temperatures with several degrees, to achieve cleaner air and a higher quality of living.

People inhale and exhale 20000 times a day. By default, they assume that the air breathe in is clean … BUT is it? According to WHO 92% of the world population is exposed to dangerous levels of air pollution while cities are lacking targeted data to understand the issue.
Polisensio is empowering decision makers of (smart) cities and businesses with outdoor air quality data and environmental intelligence, so they can act and fight air pollution. It is an easy to use tool, hardware and software solution, for cost-effective urban air pollution measuring, data collection and analytics, data visualizations