Gå til hovedindhold

Anti Money Laundering (AML) Challenge 2019

Virksomhedernes byrder i forbindelse med bekæmpelse af hvidvask er stigende, så hvordan kan åbne offentlige data bruges til at lette disse byrder?

Du er inviteret til at deltage i AML 2019, hvor du kan bidrage til at løse konkrete udfordringer fra finans-, revisions- og advokatbranchen, ved brug af åbne offentlige data inden for bl.a. CVR- og regnskabsdata. Challenge-forløbet består af et kickoff-event og tre frivillige workshops fordelt hen over efteråret 2019, afslutningsvis afholdes der et afsluttende pitch event, hvor de to bedste løsninger honoreres med henholdsvis 40.000 kr. og 60.000 kr. for at kunne tage løsningen til næste niveau. Læs mere nedenfor, og tilmeld dig aktiviteterne.

 

AML2019: Hvilke problemer skal løsningerne tale ind i?

Sammen med nøgleaktører, som også er potentielle aftagere af løsningen, indenfor hhv. revisions-, advokat- og finansbranchen har vi defineret et relevant fokusområde, som kunne være interessante at se løsninger til.

For at bekæmpe hvidvask er det vigtigt for en revisor, advokat, bank mm. at forstå deres kunder; virksomhederne. De skal gerne kende deres forretningsgange og økosystemet omkring dem. I dag indebærer dette en del manuelt arbejde, som kan hjælpes på vej med nye og mere smidige løsninger, som trækker på relevant data.

Åbne offentlige data som CVR, regnskabsdata og PEP-lister giver mulighed for at trække på data, som vil gøre det nemmere at visualisere og monitorere, hvad virksomhederne foretager sig, deres resultater, ejerstruktur, ejerskab og dertilhørende eventuelle ændringer.

 

Fokusområde: Løbende ajourføring

  • Der er altså et behov for at holde sig løbende ajour med nye og eksisterende kunder i forhold til ændringer, som foretages i deres virksomheder. Ændringer kan være relateret til ejerstruktur, brancheskift, adresseflytninger osv.
  • Kan man eksempelvis lave en løsning, som hjælper denne løbende ajourføring på vej, på en nem og smidig måde, og som fx advarer, hvis der sker særlige ændringer?
  • Har du et andet område, skal du være velkommen til at lave en løsning, som ikke taler ind i ovenstående, men som løser et andet problem relateret til AML.
Præmie
kr. 60.000 / kr. 40.000
Idéer
10
Kategori
Koncept
Lancering af AML Challenge 2019 - og åben for ideer

Lancering af AML Challenge 2019 - og åben for ideer

Kick-off

Lancering af AML Challenge 2019 - og åben for ideer

Workshops i Aarhus og København

Workshops i Aarhus og København

Hack-day

Hack-day

Deadline for upload af ideer

Deadline for upload af ideer

Final Pitch Event hos IDA

Final Pitch Event

Logo Partnerskabet for Åbne Offentlige Data
image
Kommunernes Landsforening logo
Danske Regioner logo
Open Data DK logo
Happy42 Logo
Seismonaut Logo
IDA
Hvidvask.
Hvidvask
Challenge

Kommentarer

Idé-besvarelser for denne challenge (10)
DigitalAML har en MVP løsning på markedet, som opfylder de minimumskrav, som hvidvaskloven stiller til omfattede virksomheder. Løsningen sparer tid bl.a. gennem datafangst i offentlige databaser (primært CVR) sikrer kvalitet og GDPR krav
Vores løsningsforslag er et digitalt produkt, som baseret på predefinerede observationspunkter, vil forsøge at risikovurdere nyoprettede virksomheder, som endnu ikke har aflagt første regnskab endnu.
Talking the hard out of institutional AML efforts. CluedIn is connecting, merging and cleaning data coming from all types of data sources - and can scale at institutional levels. Everyone who wants to work with AML start with this daunting task.
NewBanking Identity er en identitetsplatform til håndtering af persondata. Personer kan gratis oprette en NewBanking profil, hvormed de let og sikkert kan opbevare, administrere og dele deres personlig oplysninger med virksomheder, som de stoler på.
Automatiseret AML med CitizenKey Trustworthy Identiteter, Betalinger og Data deling Startende med åbenlyse cases - større krav til udlandske ejere, PEP-validering, beviser for løn-overførsler etc. Men gradvist alle typer af kunder og transaktioner
Løsningen tager udgangspunkt i offentlige data (CVR-data, regnskabsdata og PEP-lister) og foretager risikobaseret analyse af virksomheder ud fra forskellige parametre for at spotte problematiske tegn på hvidvask eller lignende.
Our solution is a software based product that is centered around doing automatic anti money laundering (AML) screenings of businesses for businesses and is currently on MVP validation phase with a few clients.
Løsningen skaber værdi da sagsbehandlere får et opslagsværk og analyseværktøj der giver et overblik over om der er områder der indikerer risiko for at virksomhed eller erhvervsdrivende laver hvidvask. Dette vil hjælpe med at gøre sagsbehandling væsen
Indsamling, validering og opdatering af data til brug for kundekendskabsprocedure er en ressourcekrævende opgave for virksomhederne og medfører samtidigt en risiko for brud på GDPR reglerne.