Gå til hovedindhold

Aktivitetsbussen

Denne idé er en del af 3. semester Innovationsforløb - Demens

Studiegruppe 2
16. december 2021

Beskrivelse

Aktivitetsbussen er et kommunalt tilbud til borgere diagnosticeret med demens. Det kan både være borgere der bor i eget hjem, evt. sammen med ægtefælle, men også et tilbud for demente på diverse plejecentre. Formålet med bussen er at den demente bliver aktiveret og motiveret til at være mere fysisk aktiv i hverdagen og på sigt føler mere tryghed og overskud til at deltage i sociale aktiviteter udenfor hjemmet. Borgere i eget hjem kan sammen med den pårørende tage stilling til om tilbuddet ønskes. Derudover kan de fagprofessionelle på plejecenteret tage stilling til, om de ønsker besøg af aktivitetsbussen.

Kommentarer

Ideen er så fornuftig, især fordi demens patienter kan ikke køre selv og er ofte ældre med mobilitets problemer, og det kan være svært at få dem til et nyt sted, hvis de er forvirret. Hammer godt ide.

Indsendt af SH20S gr 4 den 17. december 2021

Det er et fangende produkt, som i har udviklet på billedet. Det er en god idé, at bussen kører ud til borgeren, da det løser problemet med at komme afsted.

Idéudviklingen svarer godt på jeres problemformulering. Vi glæder os til at høre mere.