Gå til hovedindhold

App til nedbringelse af madspild ved bedre genanvendelse af affald

Denne idé er en del af Smart & Close — Circular Data Challenge

Chrislars94
Chrislars94
12. november 2019

Udfordringen min idé løser, er udfordring 1: Hvordan sikrer man mere affaldssortering?

I min optik er der flere problemstillinger ved den måde vi på nuværende tidspunkt håndterer produktionen, forbruget og bortskaffelsen af madvarer i samfundet. Vi har skabt en verden, hvor det vestlige samfund kæmper med en overproduktion af madvarer, med fedme og madspild til følge, mens halvdelen af verdens befolkning lever i samfund, hvor der er mangel på madvarer og sult som konsekvens af dette. Jeg har udviklet en idé til en app, der har til formål at sikre genanvendelsen af vores affald og således reducere vores madspild. Det er urealistisk at tro, at nedenstående idé kan løse hele denne samfundsmæssige problematik. En positiv udvikling skal dog starte et sted – og jeg synes, at en innovativ og social inkluderende kommune som Københavns Kommune er et godt sted at begynde.   

Stenmark et. al (2016) fastslår i en rapport foretaget på vegne af den Europæiske Union (EU), at der årligt spildes 88 million ton af mad – hvilket årligt svarer til 173 kilogram madaffald pr. person. 20% af den mad der produceres i EU, går til spilde (Stenmark et. al., 2016). Husholdningerne er det segment, hvor der har det største madsspil (53%) efterfulgt af forarbejdningen (19%), food service (12%), produktion (11%) og detail handel (5%) (Stenmark et. al., 2016). Husholdningerne står således for over halvdelen af madspildet inden for EU, hvilket betyder, at husholdningernes madspild samlet udgør 47 million ton om året – svarende til 92 kilogram pr. person. Stenmark et. al. (2016) påpeger, at 75% af dette madaffald bliver afhentet af (eller på vegne af) kommunerne (Stenmark et. al., 2016).

Årsagen til, at husholdningerne har et større madsspil end i industrien er, at husholdningerne generelt ikke genanvender deres affald i samme omfang som de industrielle aktører (Stenmark et. al., 2016). For at formindske den nuværende overskudsproduktion af madvarer i det vestlige samfund – og det store madsspil vi ser som konsekvens af dette – er det således nødvendigt at sikre en øget genanvendelse af madvarerne i husholdningerne. Når det gælder genanvendelse af vores madaffald på verdensplan, såvel som lokalt i kommunerne, er affaldssortering et nøgleelement.

I Københavns Kommune, hvor jeg selv er bosiddende, starter affaldssorteringen når man vælger hvilken skraldespand/affaldscontainer man smider sit affald i. Udfordringen i mange husstande er dog, at der er en begrænset viden om, hvordan man sorterer og genanvender sit affald på optimal vis. Især blandt den yngre generation er min oplevelse, at affaldssorteringen er mangelfuld, hvor f.eks. pizzabakker smides i papcontaineren eller glas bortskaffes sammen med organisk materiale. Den unge generation er generelt kendetegnet ved at bekymre sig om klimaet og bæredygtighed, hvorfor jeg er overbevist om, at den mangelfulde affaldssortering ikke skyldes manglende vilje, men nærmere manglende oplysning.

Min idé til at sikre bedre affaldssortering, og dermed en større genanvendelighed for vores affald, er at udvikle en app, der kan oplyse borgerne – især de unge – om, hvordan en genstand korrekt affaldssorteres. App’en skal fungere ved, at forbrugeren scanner den genstand, der skal bortskaffes med mobiltelefonens kamera via appen. Appen identificerer herefter hvilken genstand, der scannes og fortæller forbrugeren hvilken affaldscontainer genstanden skal bortskaffes i. Teknologien til en app, der kan scanne og identificere genstande, er allerede eksisterende (f.eks. Vivino, Tesco, PhooDi), så at udvikle teknologien til også at kunne scanne skrald og oplyse hvordan dette skal affaldssorteres virker realistisk.

En naturlig aktør i udviklingen af app’en er Københavns Kommune, som er ansvarlig for den nuværende affaldssortering. Københavns Kommune har tidligere fremsendt oplysningsmateriale om affaldssortering, men traditionel fysiske kampagner virker ikke på den yngre målgruppe, hvorfor jeg foreslår en teknologisk løsning, der kan anvendes i den smartphone, som målgruppen alligevel altid har ved hånden.

En udfordring er at udbrede kenskabet til app’en, og få de unge til at engagere sig, således de faktisk anvender app’en når de er i tvivl om den korrekte affaldssortering for en genstand. For at imødekomme dette foreslår jeg en incitamentsstruktur, hvor app’ens brugere kan optjene credits hver gang de scanner et objekt, som de kan bruge hos andre offentlige institutioner – eller ved samarbejder mellem Københavns Kommune og private aktører, der ønsker en grønnere profil (f.eks. Coop, Dansk Supermarked mv.).

Kommentarer