Gå til hovedindhold

Bæredygtigt konforfællesskab

Denne idé er en del af Bygrønt Horsens - Sustainable Retail

Martin Briand Nielsen
9. april 2019

Væksthuset

et mere grønt bytorvHORSENS med Væksthusetss bæredygtige kontorfælleskab og showroom

Idé
bytorvHORSENS har en vision om, at blive landets første bæredygtige shoppingcenter med et delmål, at få butikkerne, kunderne og samfundet generelt til at have en bæredygtig adfærd.

En undersøgelse har vist, at butikkerne ikke uden lige har mulighed for at ændre strukturen eller re-designe elementer i den enkelte butik i en rød tråd med bytorvHORSENS, hvor undersøgelsen derimod viser, at kunderne rent faktisk efterspørger mere bæredygtig adfærd i shoppingcentret.

Da bytorvHORSENS har en vision om, at blive landets første bæredygtige shoppingcenter ligger der en klar udfordring i, at de allerede etablerede butikker ikke uden lige har mulighed for at indgå i en rød tråd omkring bæredygtig adfærd.

Væksthuset i bytorvHORSENS er et kontorfællesskab og showroom for bæredygtige start-ups.

Der er tomme lokaler i bytorvHORSENS, hvorfor det vurderes som en naturlighed at investere i bæredygtige start-ups, som et bæredygtigt springbræt til noget større. Forretningsmodellen lyder på, at bytorvHORSENS starter et samarbejde med Vitus Bering Innovation Park i Horsens, som har et veletableret iværksætterfællesskab med rådgivning og viden.

Væksthuset i bytorvHORSENS tilbydes så til start-ups, som allerede er medlem af Vitus Bering Innovation Park med det specielle tilbud om 6 måneders gratis kontorplads og showroom i shoppingcentret. Der vil efter de 6 måneder ske naturlige udskift af de bæredygtige start-ups for at sikre diversitet og udvikling.

Det kræves, at den givne start-up har en grøn profil, vil være en aktiv del af Væksthusets aktiviteter i bytorvHORSENS og er villig til vise sine produkter frem for byens borgere.
 

Værdiskabelse
Væksthuset hjælper bæredygtige start-ups, som ønsker en kontorplads og showroom i et shoppingcenter ved at tilbyde sparring, netværk og fysiske rammer med kontorplads og direkte produktvindue til potentielle kunder, som har interesse for bæredygtige produkter.

Væksthuset anses som et af flere spadestik i rejsen for at blive landets første bæredygtige shoppingcenter, hvor initiativet ses som en direkte og indirekte anledning til at skabe opmærksomhed for en mere bæredygtig adfærd både med henblik på butikkerne, kunderne og samfundet.

For butikkerne vil Væksthuset og dertilhørende bæredygtige start-ups indirekte så et bæredygtigt frø og skubbe de nuværende butikker og brands frem mod en mere bæredygtig adfærd.

Vi ser en tendens i samfundet, som fortæller at bæredygtighed, er noget vi alle skal tage stilling til før eller siden. Derfor vil Væksthuset også være medvirkende til, at kunderne og samfundet bliver informeret og tager stilling til bæredygtighed.

Væksthuset skaber ikke blot en brandmæssig værdi for bytorvHORSENS, men har også indflydelse på en mere bæredygtig adfærd generelt, fungerer som et springbræt for bæredygtige start-ups og skaber økonomisk vækst.
 

Målgruppe
Væksthuset i bytorvHORSENS henvender sig til start-ups, som på den ene eller anden måde har en virksomhedsprofil med fokus på bæredygtighed. Det primære fokus vil være på start-ups i Midt- og Vestjylland samt Østjylland, hvor der alene i 2017 blev etableret 24.436 start-ups. Af disse estimeres konservativt, at 2%, svarende til 488 start-ups, har en bæredygtig profil, hvorfor det vurderes, at der er et marked for konceptet.

Realiserbarhed
Der er udviklet pretotype i form af en landingsside med mail-sign-up og information omkring Væksthuset. Dags dato er der 13 tilmeldte start-ups, som viser interesse i mere information omkring konceptet.

Herefter er der udviklet to øvrige pretotypes i form af design af det givne kontorfællesskab og showroom visuelt samt et website-univers, som visuelt viser Væksthusets identitet. Disse pretotypes er testet på udvalgte start-ups, som tilmeldte sig via mail i første pretotype. Disse øvrige test har givet brugbar og god, konstruktiv kritik, som tages med i den videre proces.

Samarbejdspartnere
Som nævnt tiltænkes Væksthuset, at skulle køre som et innovationssamarbejde mellem bytorvHORSENS og Vitus Bering Innovation Park, som er startet af VIA University College.

Samarbejdet og forretningsmodellen lyder på, at Vitus Bering Innovation Park tilbyder medlemmer af huset 6 måneders kontorplads og showroom i Væksthuset, hvor bytorvHORSENS til gengæld får delfinansieret initiativet.

Her tiltænkes finansiering dels gennem Vitus Bering Innovation Park, men også gennem muligheder såsom Forskningsministeriet, Vækstfonden, Fonden for Entreprenørskab og Horsens Kommune.
 

Next steps
For at realisere Væksthuset i bytorvHORSENS er de næste vigtige skridt, at starte dialogen med potentielle samarbejdspartnere herunder Vitus Bering Innovation Park. En dialog, som skal belyse om der er interesse og mulighed for at iværksætte konceptet.

Kommentarer