Gå til hovedindhold

BaneApp til entreprenører

Denne idé er en del af Banedanmark - Digitalisering af ledningstegninger

Gabriel Kure
Gabriel Kure
13. december 2019

Behovet og formålet med løsningen er at nedbringe skader på kabler og forsinkelser på tog når der skal graves af entreprenører. For at opfylde LER med 2020 kravet: "svare 5 dage efter graveforespørgsel" kræves en løsning der kan tilgå alle tegninger ud fra geolokation.

Man kan godt lave en machine learning algoritme og kører den på alle kort. Derefter teste kvaliteten manuelt med enten stikprøver eller komplet med “go no go” som er tidskrævende og dyr. Men man risikerer store mængder af fejlfortolket data eller manglende data da det både er symboler og steder der skal digitaliseres udfra primitiv data.

Derfor er min idé at bryde problemet ned til følgende:

a) Undgå at importere fejldata i det nuværende GIS system.

b) Gør oplysningerne fra kortene nemt tilgængelige for entreprenører.

c) Tag imod input fra entreprenørerne og automatisk forbedring af systemet.

 

Løsningen vil være:

a) Lad uddannet personale foretage import/godkendelse af data i det nuværende GIS værktøj.

b) For at gøre oplysningerne nemt tilgængelige skal det nye vector baserede system kunne  geolokalisere kortene i henhold til gældende standard (enten udfra tekst, som matrikelnumre, vejnavne og kilometrering, der er nemt tilgængelig for computeren i nogle pdf'er, eller machine learning der læser håndskrift og rastergrafik på tegningerne, sammenholdt med den data der findes i tegningsdatabasen og evt. eksterne kort). Computerne laver en indledende vektorkonvertering, placeringsoptimering, rotation og skalering af kortene udfra bygninger og jernbaner samt andre informationer der kan behandles automatisk af computere. Tegninger til entreprenørerne skal være tilgængelige i en app hvor der navigeres i et GIS-lignende Danmarkskort hvor steder og projekter kan søges frem. Når arbejdsstedet er fundet skal den primære interaktion være at scrolle mellem lag af tegningsudsnit samt zoome ind og ud. Den interaktion er nem på smartphones og tablets. 

c) Tegningsudsnit skal kunne kommenteres og manipuleres lokalt af entreprenørerne, hvorefter man kan tage stilling til de input fra centralt sted. Dette kan fx bruges som input til GIS systemet. En læringsalgoritme kan holde øje med hvilke kort der bruges, hvor længe og til hvilke typer opgaver, sammenholdt med de skader og forsinkelser der kan komme i alle fremtidige scenarier. Man kan fx individuelt tilpasse rækkefølgen på tegningslagene når der scrolles.

Samlet set kan man nedbringe kabelskader og forsinkeler med denne data transformation tilgængelig gjort i BaneApp der giver entreprenørerne hurtig og nemt tilgængelige tegninger. Organiseret og tilgængelig tegningsdata betyder at man kan opfylde LER lovkrav på kort og langt sigt.

Kommentarer