Gå til hovedindhold

Co-creation mellem etablerede og start-ups

Denne idé er en del af Region Sjælland Deler

Moderator
26. april 2017

"Etablerede virksomheder har brug for at forny sig, men har vanskelig ved at se og forstå det nye. Nye virksomheder med unge techorienterede digitale indfødte har mange kvalificerede bud på nye måder at gøre tingene på, men lille eller ingen erfaring med professionel virksomhedsdrift. Et faciliteret dobbeltsidet mentor/mentee forhold mellem etablerede og nye virksomheder, kan skabe win-win og sætte gang i udviklingen af de etablerede og øget antallet af start-ups der overlever de første svære år.
Udviklingen er i gang overalt hvor vi ser. Skoler skifter udseende, som de allerede er godt i gang med. Moderne skoler ligner mere klubber end klasseværelser. Som kontorerne vil ændre karakter til freelance fællesskaber og nomadehoteller, vil skolerne også smelte sammen med alt andet, når siloerne omsider falder.

I fællesskaberne er man internetforbundet, beskyttet, respekteret og udnytter og dele tilgængelige ressourcer langt bedre end vi ser hos virksomheder i dag. Man behøver ikke at betale for et sted at bo, for man kan bo et sted, mod at man giver sin viden videre til andre. I Holland har man allerede givet unge mennesker mulighed for at bo på plejehjem gratis mod, at de unge hjælper de ældre. Det samme begynder at ske med børnehaver. For fremtiden vil man se voksne mennesker, som inviterer unge til at bo kvit og frit hjemme hos sig, mod at de lærer dem de fagligheder, som de ældre har brug for i en stadig mere internetiseret verden.

De ældre får brug for at lære af dem, som ikke bærer rundt på affældig viden, som står i vejen for at lære det, der er brug for. Det bliver vigtigt at kunne aflære, så man kan se verden, som den er, og ikke som man plejede at se den og automatreagerede efter.

Idéen går derfor ud på, at sjællandske virksomheder går sammen i klynger om at dele unge cirkulære og tech entreprenørers viden. Virksomhederne stiller som minimum et rum med borde og stole til rådighed for de unge idérige entreprenører. De får adgang til at gøre brug af rummet kvit og frit. Mod at de løbende deler deres unge viden med virksomhederne.

På den måde opnås grundlaget for en praktisk mentor-mentee ordning, hvor de unge og de ældre lærer af hinanden. For at få effekt af dette møde, vil vi faciliterer den gode udviklingssamtale mellem nye og etablerede virksomheder Samtidig går de unge cirkulære og tech entreprenører på skift fra virksomhed til virksomhed, så de sidder en eller flere måneder hos hver virksomhed. De unge får således indblik i mange forskellige virksomheder, samtidig med, at virksomhederne får indblik i mange nye tech virksomheders fremtidsopfattelse.

Ideen er kort sagt at invitere unge tech-entreprenører indenfor i virksomheden og tilbyde dem gratis husly, mod at de vidensdeler.

En ny slags mesterlære. Hvor de unge også er mestrene, der delagtigør virksomheden i deres viden.

De unge er netop færdige med en uddannelse eller relativ nye på arbejdsmarkedet og trænger til at lære den virkelige verden at kende.

Man har ikke én person siddende, men en gruppe af 2-4 unge, som arbejder på det samme projekt.

Virksomhederne har ingen omkostninger ved projektet andet end husly. Gruppen af unge entreprenører, må selv betale deres egen løn og omkostninger udover husly. Gruppen bliver gradvist en del af virksomhedens kultur og opnår indsigt i etablerede virksomheders praksis for stabil drift.

For skabe succes så tilknyttes der en individuel opfølgning til såvel de unge som centrale personer hos de etablerede virksomheder. Dette er krumtappen i projektet.
En kombination af coaching og accountability der vil sikre, at de dels fastholder fokus og rykker fremad, men også at de får støtte til at håndterer de udfordringer forandringerne vil bringe. Det er også denne støttende funktion, at opdelingen mellem hvornår man er mentor og hvornår man er mentee bliver guidet. Ligeledes vil vi gå ind og guide deltagerne i rollerne som mentor og mentee, da det ikke er noget det kan forventes de mester – særligt ikke rollen som mentor hos de unge og mentee hos de etablerede.
Via denne støtte signalerer vi tilmed til mulige deltagere i projektet, at der bliver taget hånd om de vanskelige dele af sådan et projekt – nemlig at komme i gang med at dele indsigt og bygge bro mellem det etablerede og det nye.

Omkostningerne vil overvejende være knyttet til opfølgningen overfor deltagerne. Herudover der udgifter bliver at lokalisere de rigtige unge og skabe matchmaking samt at markedsføre tiltaget over for udannelsesinstitutioner og sjællandske virksomheder.

Hvad er innovativt ved ideen: En ny form for mesterlære, hvor begge parter er mester. Det er aldrig gjort før, og unge mennesker uden penge til dyre kontorpladser kan betale ved hjælp af deres viden om fremtiden, som de etablerede virksomheder har brug for men ikke tid til at opsøge.

Hvordan vil ideen skabe værdi: Erfaringer og visioner mødes og give vigtig viden, inspiration og erfaring til nye former for skoling og aflæring af gammel viden.

Hvordan skal ideen implementeres: Virksomheder som vil være med til ordningen lokaliseres gennem inspirationsmøder, hvor idéen præsenteres sammen med et indblik i tre unge opstartsvirksomheders fremtidsplaner. Et site bygges, hvor unge opstartsvirksomheder præsenterer sig selv og ansøger om at være med i ordningen. Der rekrutteres til projektet i iværksættermiljøer og ved at tydeliggøre værdien for dem af at sidde hos etablerede virksomheder og få adgang til sparring deres netværk i takt med at tillid og samarbejdet bygges op. Hvert år præsenterer virksomhederne og de unge entreprenører i det lokale erhvervshus, hvad parterne har lært af hinanden"

Kommentarer