Gå til hovedindhold

Datadreven brugerinddragelse

Denne idé er en del af Smart & Close — Circular Data Challenge

NWG
29. november 2019

Udfordring 1: Hvordan sikrer man mere affaldssortering?

Indsamling af affald har været en naturlig del af danskernes liv i mange år. Dermed er der allerede udarbejdet belejlige løsninger for at komme af med affaldet i forskellige kategorier. Vi mener, at dagens affaldssortering er en succes, på baggrund af to hovedprincipper: 

  1. Bekvemmelighed.
  2. Fællesskab. 

Bekvemmelighed ses ved det stykke arbejde der er gjort for at gøre det nemt for alle, at kunne affaldssortere samtidig med, at affaldet bliver hentet og sorteret af “andre” end en selv. 

Fællesskabet er drivkraften i tankegangen bag, at “ulejlige” sig med at sortere affald (foruden lovpligtighed). Når vi taler med andre, nævnes fællesskab ofte som motivator. 

Problemet er, at affald er blevet et objekt, der blot sættes i de forskellige kategorier og køres væk. Husholdninger og virksomheder har ikke overblik over hvor meget affald de genererer. Spild og ressourceforbrug er unødigt stort ved at ALT affald er centraliseret.

Med udgangspunkt i Benjamin Blooms model, Den kognitive taksonomi (se vedlagte) foreslår vi en databaseret brugerplatform, hvor man etapevis bevæger sig mod en bedre affaldshåndtering. Første trin på vejen er at få samlet al tilgængelig viden i form af data indenfor området, for derefter at få den kommunikeret ud via en brugervenlig interface. 

Ved at sammensætte et datadrevet værktøj til kommuner og borgere i form af en digitaliseret brugerplatform, vil det gøre det nemmere og mere overskueligt at danne sig et overblik over de lokale affaldsstrømmes livscyklus. En platform der samtidig er designet til at engagere, uddanne og motivere borgere, lokale virksomheder og institutioner og styrke fællesskabet imellem aktørerne. Dette skal være med til at drive kommunerne fra en lineær tankegang mod en mere cirkulær, hvor forbrugere motiveres og engageres i form af konkrete tiltag og projekter der kan demonstrere effekten af indsatsen. 

Med denne datadrevne implementering af affaldssortering, tror vi på at skabe en ny decentraliseret fremtid for ressourcefuldt affald, der hviler på de nuværende værdier i bekvemmelighed og fællesskabet, men samtidig introducerer nærvær og relevans. Nærvær skabes ved, at fællesskabet nu skal producere noget sammen i stedet for at affaldssortere for et “ukendt” fællesskab. Relevans skabes ved at kunne se hvad ressourcefuld affald egentligt kan blive til.

Byer som Oberlin, har skabt motiverende og lærende overblik:

https://www.environmentaldashboard.org/cwd

Tiltag som dette kan skabe bedre ejerskab hos husholdninger og virksomheder i forhold til, både hvordan deres adfærd påvirker de forskellige parametre og hvorledes en anderledes adfærd kan ændre mønstret fra forbrug/affald, til et mere bæredygtigt økosystem. Samtidig vil det lægge op til muligheden for initiativrige lokale symbioser med henblik på løsningsforslag til en bedre ressourceudnyttelse, der ligeledes vil styrke sammenholdet.                                                                                                                                                                                                                                   

Opsummering:

  • Den digitaliserede platform skal bygge på allerede kendt data fra projektets nøgleaktører og løbende suppleres med ny data. 
  • Omstillingen skal ske gradvis og forbrugere motiveres i form af konkrete tiltag og projekter der kan demonstrere effekten af indsatsen. 
  • Projektet skal relatere til borgernes skæbnefællesskab mod klimaforandringer. 
  • Den samlede data skal kommunikeres via en brugervenlig interface.
  • Projektet skaber handling gennem øget opmærksomhed.

Materialer

(112.42 KB)

Kommentarer