Gå til hovedindhold

Digital AML

Denne idé er en del af Anti Money Laundering (AML) Challenge 2019

DigitalAML
DigitalAML
21. november 2019

DigitalAML har en MVP løsning på markedet, som opfylder de minimumskrav, som hvidvaskloven stiller til omfattede virksomheder. Løsningen sparer tid bl.a. gennem datafangst i offentlige databaser (primært CVR) sikrer kvalitet og GDPR krav. De seneste sager i medierne viser imidlertid, at hvidvask/terrorfinansiering gennem moms/kædesvig er et stigende problem. Disse transaktioner kan bankerne umiddelbart have vanskeligt ved at identificere. Hermed bliver revisorer og eksterne bogholdere samt afvokater og virksomhedsoprettere nøgleaktører i forebyggelse/indberetning til Hvidvasksekretariatet. Løsningen kan udbygges med flere (primært CVR) data, som går videre end lovens minimumskrav, men som vil udgøre "early warning" faktorer - primært ved mulig moms/kædesvig. Endvidere vil beskrivelse af disse faktorer være en del af dagligdagens erfaringsgrundlag hos eksterne bogholdere/revisorer, hvorfor bedømmelse af kunderisici styrkes - både for nye og eksisterende kunder. 

Kommentarer

Indsendt af DigitalAML den 21. november 2019

DigitalAML har en MVP løsning på markedet, som opfylder de minimumskrav, som hvidvaskloven stiller til omfattede virksomheder. Løsningen sparer tid bl.a. gennem datafangst i offentlige databaser (primært CVR) sikrer kvalitet og GDPR krav