Gå til hovedindhold

Din personlige sorteringsguide

Denne idé er en del af Smart & Close — Circular Data Challenge

Simplifying Sorting
26. november 2019

Udfordring 1: Hvordan sikrer man bedre og mere affaldssortering?

Denne idé beskriver vores platform, som har til formål at forbedre affaldssortering på to områder:

 1. En øget kvalitet i affaldssorteringen
 2. En højere grad af genanvendelse - og dermed en minimering af restaffald

I Danmark har findes en række forskellige systemer for genanvendelse af materialer fra husholdninger. Fælles for disse systemer er, at de lægger det primære ansvar for affaldssortering på den enkelte borger.

Men for selv den bedst motiverede borger er det dog svært at løfte dette ansvar: (1) Affald er komplekst og mange genstande er i en gråzone - som f.eks. pizzabakker og mælkekartoner, (2) sorteringssystemerne i private hjem, særligt i byer, er ofte utilstrækkelige, (3) der er store lokale variationer i, hvordan affaldet skal sorteres, og (4) borgere har ofte mistillid til de senere faser i kommunernes affaldssortering. (Dansk Affaldsforening, 2017)

Samtidigt er kommunernes sorteringsguides oftest utilstrækkelige eller uegnede til at give borgerne ren og hurtig besked om de genstande, de er i tvivl om.

Ifølge den førnævnte undersøgelse skal en løsning:

 • Være ultra let at bruge
 • Være uden omkostning eller meget billig
 • Overbevise om at det nytter
 • Overbevise om at det er vigtigt

Idé: Personlig sorteringsguide

Der findes eksisterende løsninger fra NETS og Storebox, som konverterer din klassiske indkøbsbon til en digital kvittering på din Smartphone. Med digitale kvitteringer kan man skabe et detaljeret overblik over emballagen og give præcise oplysninger om dens sortering i den pågældende kommune.

Udfordringen er at designe en platform og en service, der gør borgeren i stand til at sortere alt der bliver købt ind. I denne sammenhæng handler det om at udforske hvilken værdi man kan skabe for borgeren, og der er rige muligheder for at udforske interaktioner baseret på brugerens indkøb.

F.eks. kunne man eksperimentere med:

 • En personlig sorteringsguide, som fremhæver de mest vanskelige genstande i et indkøb.
 • En sorteringsquiz for familien baseret på familiens indkøb.
 • Et overblik over meget ressourceforbrugende eller svært genanvendelige indkøb - og forslag til alternative produkter
 • Et smart system af genbrugsspande, der på baggrund af platformen formidler, hvilke genstande du skal huske at fylde I dem.

Vi er opmærksomme på at en platform der ved alt om en borgers affald giver et meget privat indblik i en borgers adfærd. Derfor er det vigtigt at man fra starten indtænker borgerens ret til at have kontrol med egne data og dermed indkøbsmønstre.

En designskitse for en sådan platform er vedhæftet.

Hvordan skaber idéen værdi?

For borgeren kan idéen blive det værktøj, som gør det ultra-let at være bæredygtig. Borgeren skal gøre blot downloade en app eller muligvis bare få en ny feature i deres eksisterende apps.

For samarbejdende virksomheder (fx Coop eller LIDL) kan idéen støtte op om en grøn profil, give glæde og tilfredshed til kunder, og hjælpe virksomheden med at markedsføre produkter, der har en bæredygtig (ex genanvendelig og minimal) emballage.

For kommunale affaldsselskaber kan idéen hjælpe med mindre kontaminering af genanvendelige fraktioner og med højere genanvendelsesrater.

Hvordan skaber idéen cirkularitet?

Idéen gør det lettere for borgeren at affaldssortere familiens indkøb korrekt. Platformen vil derfor give mere og bedre genanvendelse af familiens indkøb.

En udbredelse af denne løsning kan også have en effekt på et systemisk niveau. F.eks. kan en feature som anbefaler borgere at købe produkter med mere genanvendelig emballage øge incitamentet for at producere produkter med emballage, som er god og let at genanvende.

Hvilke data anvender idéen?

 • Købsdata (ex digitale kvitteringer).
 • Produktdata (sammenholde indkøb med produktopslag hos forretning).
 • Deraf afledes emballagedata, som enten findes, eller skal bygges op.
 • Når man kender emballagens materialekarakteristik, kræves der også en form for datasæt omkring affaldssortering, som igen skal holdes op imod og passe til brugerens lokationsdata (således at man får en vejledning, der passer til den kommune man er i).

Hvor realisérbar er idéen?

Vi kan allerede nu bygge en simpel prototype, hvormed vi med dummy-data eller wizard of oz kan teste mulige brugeroplevelser.

En konkret implementering af idéen som en funktionel prototype kan på forholdsvist kort tid udføres med kommercielle samarbejdspartnere som fx Coop/Lidl, som vi forventer kan tilbyde datasæt med udvidet eller detaljeret information om produkters materialer.

Det er vores vurdering at idéen er realisérbar og at de første skridt kan tages indenfor meget kort tid. 

Hvem er nøgleaktører?

Borgeren selv. Den gode løsning udvikles på baggrund af de behov, man kan lære om ved at sætte prototypen i brug.

Dagligvarekæder og udbydere af digitale kvitteringer.

Kommuner. Platformen skal hænge tæt sammen med det kommunale system, der træder i kraft når borgeren smider affaldet i en container.

Hvordan er innovationshøjden?

Der er en teknologisk udvikling, et bruger(-og samfunds)behov, og en eksisterende infrastruktur, som gør, at idéen indlysende, simpel og effektiv, og som derfor vil give borgeren et kraftfuldt værktøj i kampen for en mere bæredygtig verden. Idéen er skalérbar i Danmark og internationalt.

Bare værktøjet/platformen som kan oversætte den enkelte borgers data fra kvitteringer til emballage-data åbner op for en hel masse muligheder, og der er nok en del af dem, vi endnu ikke kender til. Så hvis vi skal sige det på nordjysk, så er der rimelig højt til innovationsloftet i denne idé!

Opsummering

Formålet med vores platform er at gøre det let for borgeren at affaldssortere. Vi forventer at dette kan medføre: 

 1. En øget kvalitet i affaldssorteringen
 2. En højere grad af genanvendelse - og dermed en minimering af restaffald

Det vigtigste virkemiddel for platformen er den enkle og effektive tilknytning af information om indkøb og emballage til støtte for borgerens konkrete affaldshåndtering.

Platformen vil derfor gøre borgeren til en stærk medspiller i kampen for en mere bæredygtig verden.

Tak for din tid!
Mvh. Patrick, Rune og Lukas

 

Kommentarer