Gå til hovedindhold

Environmental Intelligence – Makes Knowledge Sustainable (Startup)

Denne idé er en del af Impact Challenge - Business with Purpose

Peter Scharling
Peter Scharling
3. december 2018

Environmental Intelligence handler grundlæggende om at sikre medarbejderes adgang til kritisk viden for store vidensvirksomheder som rådgivende ingeniører, samt sikre at denne viden ikke går tabt på tværs af projekter.

Konkret kan denne viden være tilvejebragt ved fysisk at tage prøver i naturen, f.eks. lave dybe boringer i undergrunden, lave omfattende forsøg m.v., der er meget ressourcekrævende og derfor, isoleret set, ikke bidrager til FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.

Hvis denne viden går tabt, medfører det ofte at den skal genskabes til senere brug, hvilket kunne være undgået hvis tidligere indsamlet viden var bedre struktureret og sat i system til senere brug i andre sammenhænge. I Danmark er det offentlige gode til at indsamle og udstille data, men det er mere udfordrende for private virksomheder som rådgivende ingeniører, da deres projekt drevne virkelighed ikke altid understøtter fokus på opbygning af videns kapital til fremtidige projekter.

Til at løse denne udfordring har EI-Group udviklet produkterne EI-CORE samt EI-Explorer. EI-CORE samler al kritisk viden omkring tilblivelsen af Digitale Løsninger i et uafhængigt system tilgængeligt for alle. EI-Explorer er en viewer designet til give alle brugere et hurtigt overblik over al tilgængelig information fordelt på fagområder.

Environmental Intelligence Løsningen biddrager derfor til bæredygtighed inden for produktion, forbrug og genbrug af den kritiske viden som videns-virksomheder lever af at sælge  videre som input til f.eks. kæmpe infrastruktur projekter.

 

Materialer

Kommentarer