Gå til hovedindhold

GoGetty

Denne idé er en del af Impact Challenge - Business with Purpose

HeleneAagaard
HeleneAagaard
30. november 2018

GoGetty
Virksomheder med størst diversitet på toppen tjener 12,6% mere end dem i bunden af diversitetsstatistikkerne ifølge en analyse fra ISS og proacteur (Lotte Hjortlund Andersen (ISS) & Morten Kamp Andersen (proacteur)), hvor kønnet er det mest betydningsfulde diversitetsparameter. Ifølge undersøgelsen skaber mangfoldig ledelse en markant højere bundlinje. Samtidig ses det, at der fortsat er et stort uudnyttet forretningsmæssigt potentiale i danske ledelser i forhold til en mangfoldig sammensætning.

Når man gennemgår bestyrelserne i de danske børsnoterede virksomheder, fremgår det tydeligt, at mænd dominerer. Kvinder udgør kun 17,7%. Ligesom med bestyrelsesposterne er der stadig lang vej til kønsdiversitet, når man ser på øvrige ledelseslag. Blandt danske virksomheder og offentlige institutioner er andelen af kvinder i mellemleder- og chefstillinger 28%. Dette tal skrumper dog helt ned til 14% kvinder, når man ser på topledelsen i danske C25-virksomheder. Dette betyder betydelige tab for danske virksomheder.

Endvidere mangler de største virksomheder i Danmark, omfattet af ’Lov om måltal’ (der forpligter dem til at rapportere på deres fremskridt med hensyn til andelen af kvinder og mænd i bestyrelsen og topledelsen) et digitalt værktøj, hvor de kan tracke deres status, udvikling samt sammenligne sig op imod andre virksomheder i samme industri eller indenfor samme omsætningsniveau, når det handler om diversitet og mangfoldighed. Men det er ikke kun disse virksomheder, der mangler denne transparens. Både myndigheder, offentligheden generelt og måske vigtigst af alt - potentielle medarbejdere - står alle uden adgang til et let og overskueligt billede af nuværende status, mål samt information om, hvordan virksomheder ønsker at nå deres mål.

INNOVATIV platform
GoGetty er den første employer branding, benchmarking og §99-kompatibel (Årsregnskabsloven §99b)
diversitetsplatform, der gør Diversity & Inclusion (D&I) målbar og gennemsigtig. GoGetty hjælper med at bygge bro over kløften mellem innovative og inkluderende virksomheder, mangfoldige talenter og D&I-løsningsleverandører- og eksperter.

GoGetty er en online social platform til den professionelle verden, a la Linkedin krydret med et Trustpilot-score element - alt sammen med fokus på mangfoldighed. GoGetty gør kønsdiversitet og inklusion på de øverste poster i danske virksomheder transparent og målbar. Hver arbejdsgiver får tildelt en score, der baserer sig på antallet af mænd og kvinder på virksomhedens bestyrelses-, CxO- og VP niveau.

GoGetty’s score giver et øjeblikkeligt svar på, om virksomheder har kvinder på toppen - og endnu vigtigere – om de har ambitiøse planer om at få flere kvinder på de øverste poster i den nærmeste fremtid. For jo mere ambitiøse mål desto højere er virksomhedens diversitetsscore på GoGetty. Som talent og bruger på GoGetty platformen får man hurtigt og nemt overblik over, hvordan arbejdsgivere fra fx medicinalbranchen, klarer sig hvad diversitet angår. Man kan nemlig gruppere alle virksomheder på GoGetty platformen, efter industri, geografi eller efter selve diversitetsscoren.

GoGetty er samtidig virksomhedernes og talenternes digitale one-stop-shop til D&I løsninger, der dækker tjenester som forandringsledelse, rådgivning, workshops, kurser, mentorprogrammer samt digitale værktøjer. Allerede nu er seks leverandører på platformen, bl.a. Inspired Beyond Babies, Engaged Leadership og Axiom Consulting Partners.

GoGotty bringer dermed innovative virksomheder, mangfoldige talenter samt leverandører af løsninger inden for diversitet og inklusion tættere sammen.

IMPACT på bundlinjen
Missionen med GoGetty platformen er at skabe større vækst hos virksomheder - danske som internationale, mere tilfredse kunder, gladere medarbejdere, bedre og mere innovative idéer og ikke mindst adgang til større talentpulje for virksomhederne. For som utallige analyser og rapporter har påvist, giver større diversitet og inklusion på toppen plus på bundlinjen.

Den gode nyhed er, at flere og flere danske virksomheder har netop dette for øje - tit har de dog brug for hjælp, hvorfor GoGettys Solution Partnere spiller en afgørende rolle. Virksomheder vil også lære af hinanden og denne mulighed finder de ligeledes på platformen. Talenter samt kandidater til et job får samtidigt et sagligt og faktuelt billede af en virksomheds eller pågældende industris fokus på mangfoldighed. Intet talent må gå til spilde i en jungle af sociale normer, biases, glaslofter og lign.

Selv når jobsøgningen er i gang, er det ikke alle kandidater, der har tid til eller reel mulighed for at lave en grundig analyse af disse forhold. Ikke alle virksomheder skilter med det, ikke alle lægger deres organisationsdiagrammer online, og selv de virksomheder, der er omfattet af Årsregnskabslovens §99b er ikke omhyggelige nok med deres afrapportering.

Kun når vi måler noget, kan vi vurdere, hvor langt fra målet, vi er - netop ved at sammenligne data, lave analyser, lære fra de bedste og hjælpe de virksomheder, der klarer sig dårligere, hvad kønsbalance og mangfoldighed, angår.

 

REALISERBAR løsning - GoGetty er realiseret i version 1.0
Allerede nu kan du på GoGetty platformen
www.gogetty.co få et fuldt overblik over de 1.500 største danske virksomheders diversitetsscore, og endvidere har bl.a. virksomheder, som Deloitte, Schneider Electric, Arriva, Pfizer, Design People og Grundfos meldt sig som abonnent på GoGetty for at kunne vise potentielle kandidater og talenter, hvordan de arbejder med diversitet og mangfoldighed og for at gøre sig attraktive overfor og tiltrække dem.

Endvidere er flere end 500 talenter tilmeldt platformen, hvor de har mulighed for at følge virksomhederne, sammenligne diversitetsscores i forskellige industrier samt stille spørgsmål til virksomhederne om deres udvikling og politikker på diversitets og mangfoldighedsagendaen.

I 2019 er målet, at GoGetty platformen udbygges for at tiltrække endnu flere virksomheder, samt skabe et endnu større community af talenter og D&I løsningsleverandører, der aktivt bruger platformen De tekniske løsninger, GoGetty forventer at udvikle er bl.a. bedre profiler for talenter, kandidat-search, jobopslag, mentorprogrammer og dashboard rapporter til myndigheder.

SKALERBAR til andre lande og diversitetsparameter
Det er vigtigt at understrege, at kønsbalancen ikke er det eneste diversitetsparameter, som GoGetty ønsker at fokusere på. Mange virksomheder har i lige så høj grad brug for at tiltrække fx udenlandske talenter, hvorfor de vil sætte pris på en etnicitetsscore. Alder og seksuel orientering er også mulige kandidater til kommende scores på GoGetty, der dermed kan skaleres til en bredere diversitets og mangfoldigheds bundlinje.

Ligeledes kan GoGetty platformen nemt skaleres til andre lande end Danmark. Allerede nu har GoGetty virksomheder, solution partners og talenter, i bl.a. Belgien, Holland, Sverige, Norge og Finland. Platformen er derfor ikke bare skalerbar indenfor diversitets- og mangfoldighedsindustrien, men i høj grad også skalerbar på globalt plan. Kønsbalancen har dog vist sig at have den største betydning for virksomhedens bundlinje, hvorfor GoGetty netop fokuserer på dette parameter som den første.

GoGetty kan derfor ses som en forretningsløsning på FNs verdensmål nr. 5, men endvidere også verdensmål nr. 10 og nr. 17 med vores solution partnere. Med forretningen og bundlinjen for øje er GoGetty med til at skubbe positivt på udviklingsprocesser for diversitet og mangfoldighed og dermed ligestilling og lighed på lang sigt.

Web-site: https://gogetty.co

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/gogetty/

Facebook: https://www.facebook.com/gogetty.co/

Video: https://www.youtube.com/watch?v=3ER8dp3mtWI&feature=youtu.be

Materialer

Offentlige filer

Kommentarer