Gå til hovedindhold

I Dare u-Sammen er vi stærkere

Denne idé er en del af 360 Grader Prisen 2019

SDG Nordic
22. juli 2019

Forskningen peger på en tendens til hybridisering. Det vil sige, at de traditionelle grænser mellem stat, marked og civilsamfund udviskes.

Som led i denne hybridisering sker der også forandringer i den traditionelle arbejdsdeling mellem sektorer og aktører.

Platformen ”I DARE U” læner sig op af denne udvikling ved at kæde sektorer, aktører og interessenter sammen omkring den frivillige indsats, på en ny måde.

Litteraturen beskriver desuden nogle forandringer i det frivillige engagement.

Der er en stigenden tendens til at:

  • en større del af det frivillige engagement udspiller sig partikulært (enkeltsagsorienteret) og ad hoc i forbindelse med konkrete aktiviteter. 
  • disse forandringer gælder især de unge, hvis engagement blandt andet beskrives som ”aktivitetsbaseret deltagelse”.

Dette imødeses igennem platformen og appen´s muligheder for at varetage den frivillige indsats, hvor der både tages hensyn til enkeltsagsorienteret og aktivitetsbaseret engagement, uden at brugeren forpligter sig for en længere periode.  

Ideen er at platformen med den dertilhørende app,der kobler brugerne sammen med lokale events/udfordringer med fokus på social og miljømæssig ansvarlighed( indenfor rammerne af SDG). Brugeren bliver præsenteret for forskellige opgaver/udfordringer via appen, som de bliver tilbudt at løse. På den måde får de en anderledes oplevelse, hvor de gør en forskel. Som belønning modtager de points hos en sponsor. Disse points kan omsættes til varer hos appens sponsorer (lokale butikker og webshops), eller optjente points kan doneres til velgørenhed.  Fordelen er at opgaver indenfor det bæredygtige område kan decentraliseres hvilket vil skabe unikke muligheder for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, samt spare penge på kommunalt plan. Igennem skalering giver det store muligheder for at støtte op om specifikke formål og udsatte befolkningsgrupper for alle interessenter.

Herudover vil appen indirekte kanalisere flere frivillige over i de eksisterende frivillige organisationer da flere vil motiveres til at løfte i flok omkring den frivillige indsats uanset om de fx motiveres af  glæden ved at gøre en forskel, at møde nye mennesker, igennem sponsorater.

Kommentarer