Gå til hovedindhold

Cafe til unge

Denne idé er en del af CSR People Challenge 2019

btoc
2. oktober 2019

Ideen bag projektet udspringer af, at især unge drenge med anden etnisk baggrund ikke får begyndt eller fastholdt en uddannelse, og samtidig kan have vanskeligheder ved at finde job.

Jeg har tænkt i retning af en cafe i eller tæt på beboermiljø hvor unge frivilligt kan deltage i lektielæsning, få støtte fra en mentor med socialfaglig baggrund og kendskab til kommunen, samt deltage i madlavning og salg.

Konkret tænker jeg at lærestuderende der har gennemfør første praktik, kan tilknyttes projektet som frivillige undervisere, og derigennem få oparbejdet kompetencer og opdateret CV til senere jobbrug.

De unge kan få succesoplevelser i skolen ved at have lavet lektier og få løftet deres dansk og matematikniveau og evt. andre fag, så de er klædt bedre på til at komme videre i uddannelsessystemet, både inden for boglige fag, men især inden for håndværksfag. 

En mentor tilknyttes så de unge kan få talt "de svære samtaler" omkring ensomhed, familie, uddannelse - med en tydelig retning af at det handler om at den unge træffer en aktivt valg om at påbegynde en uddannelse eller finde en relevant arbejde. Mentoren har en kontaktperson hos SOF, så der kan samarbejdes direkte og den unge kan få hurtig og relevant støtte fra kommunen, hvis det er nødvendigt(f.eks. pga vold i hjemmet eller en uheldig tilknytning til bandemiljø eller et misbrug). 

Mentoren kan vejlede den unge i studieretning og være behjælpelig med at finde fritids/studiejobs eller fuldtidsarbejde.

I cafeen er der en kok eller ernærings- og sundhedsfaglig medarbejder, der i simple moduler kan undervise de motiverede og parate unge, i madlavning så der opnås et bevis for hvert bestået modul(håndtering af grøntsager, stegning af kød, fillettering af fisk mm.) og den unge kan på denne måde opleve små synlige successer og vokse med opgavet i et fornuftigt tempo. Efter endt forløb(3 måneder eller lign.) er den unge udstyret med hygiejnebevis og kan enten vælge at læse videre på hotel og restaurantskolen, eller der kan findes relevant ufaglært arbejde i køkken/restuarant mm. hos virksomheder der er indgået en partnerskabsaftale med, så de unge kan sluses ind på arbejdsmarkedet og igen få små synlige successer.

Der vil til cafeen være tilknyttet boksetræning, så de unge kan få motion. 

Ideen med tilbuddet er at de unge klædes på til enten at komme i arbejde eller tage en uddannelse der kan lede til arbejde, hvor de har kompetencerne til at kunne gennemføre, samt tilknytning til cafeen og derfor kan få støtte til lektierne.

Ideen er også at de unge, når de er i lektiecafeen, til boksning eller producerer og sælger maden, ikke er på gaden i uheldige miljøer.

Det er ligeledes hensigten at de unge drenge, får tilegnet sig evner inden for almindelig daglig livsførsel, så de bedre kan tage vare på sig selv når de flytter hjemmefra, evt. i studiebolig. 

Kommentarer