Gå til hovedindhold

Platform for cirkulær økonomi i byggebranchen

Denne idé er en del af Smart & Close — Circular Data Challenge

M Andersen
M Andersen
12. november 2019

Jeg adresserer udfordring nummer 2: Hvordan kan man reducere ressourceforbruget i byggeriet?

Min idé udspringer af de mange deleøkonomiske initiativer vi ser i andre dele af samfundet, samt den byggepolitiske strategi som jeg har vedhæftet som bilag. Særlig interessant er deres initiativområder for koordineret indsats for genbrug af mursten og andre byggematerialer. Desuden har jeg vedhæftet en fil fra Dansk Byggeri - Cirkulær ressourceeffektivitet i byggebranchen, som blandt andet omhandler den værdi der kan skabes hvis man formår at få hele værdikæden inden for bygge- og anlægsbranchen aktiveret, hvilket vil gavne både fremstillingsvirksomheder som får nye materialer at arbejde med og oparbejdningsvirksomheder som får nye muligheder. De to vedhæftede filer er understøttet af data fra byggesektoren fra Open Data DK – særligt fra Århus kommune.

Den mest miljørigtige og mest omkostningseffektive måde at reducere ens ressourceforbrug i byggeriet er at benytte sig af en effektiv deleplatform for byggerimaterialer. Der er omkring 650 millioner ton byggeaffald på verdensplan hvert år. Det tal kan reduceres ved at benytte sig af den samme deleøkonomiske tankegang som vi ser i andre cirkulære økonomiske initiativer (transport, mad osv.).

Jeg har tidligere erfaring fra 3 års ansættelse hos Heimstaden Danmark, hvor jeg har været vidne til byggelederes frustration over at stå med ubenyttede råmaterialer i forbindelse med et byggeprojekt.

De mange tons byggematerialer, der skal anvendes skal kunne udbydes på en fælles platform for alle bygherrer i Danmark – på tværs af regioner og kommuner – hvor et nyt byggeprojekt kan opkøbe overskydende materialer fra færdige byggeprojekter. Her snakker vi særligt om cement, beton og jern. Platformen skal også tilbyde mulighed for at entreprenørerne kan leje og udleje større maskiner fra andre entreprenører, for hvem maskinerne står stille i et givent tidsrum. Det betyder at bygherrerne kan deles om de samme maskiner, i stedet for at de alle skal købe en hel portefølje af maskiner. Det vil forlænge levetiden og højne den effektive brug af de enkelte maskiner. Det vil i den grad betyde en reduktion af spild i byggebranchen, da de deleøkonomiske principper kommer i spil, og maskinerne kan udnyttes til deres fulde kapacitet.

Platformen for at fremme cirkulære løsninger i byggebranchen skal også indeholde et element af materialer der ikke direkte indgår i konstruktionen, men anvendes i forbindelse med opførelsen (her snakker vi særligt materialer af træ). Der findes en masse materialer der bliver destrueret efter et byggeprojekt, men stadig kan fungere til et nyt byggeri.

De vigtigste nøgleaktører er bygherrerne, som skal overbevises om værdien af at bruge tid på at blive en del af den cirkulære økonomi. Samtidig skal særligt nedrivningsfirmaer (hvis bygherre ikke selv står for det) overbevises om at tilgå løsningen. Det er en helt essentiel barriere at overkomme. Barrieren er dog til at overkomme når diverse virksomheder kan se de sorte tal på bundlinjen, og derved bliver opmærksomme på den værdi det har for deres virksomhed og samfund generelt.

Jeg tror på, at god økonomisk sans og en grøn profil er to sider af samme sag. For jo mere effektive vi er og jo mindre spild vi har, jo grønnere bliver vores arbejdsprocesser. Når man minimerer spild, arbejder mere effektivt og undgår unødvendige indkøb, sparer man ikke bare penge til virksomheden – man reducerer også udledningen af CO2 og mindsker overproduktionen af materialer og maskiner. Det er derfor den cirkulære økonomi i byggebranchen skal faciliteres via en effektivisering af arbejdsprocesser, og derved en reduktion af den samlede mængde ressourcer i byggebranchen.

Jeg glæder mig til at fortælle mere om mit forslag.

Alt det bedste,
Marcus

Materialer

Kommentarer