Gå til hovedindhold

Emballage-mærkning og sensor-sortering

Denne idé er en del af Smart & Close — Circular Data Challenge

Alexandra Freltoft
Alexandra Freltoft
28. november 2019

Ideen er at introducere en obligatorisk national mærkningsordning for al emballage. Mærkningen skal dels have en simpel farvekode, der hjælper borgere med at sortere affald i de rette containere, og dels indeholde en mere detaljeret information om emballagens materiale, evt. gennem en QR-kode, der gør det muligt at automatisere finsorteringen af emballage på genbrugsstationerne.

“Skal en mælkekarton sorteres som pap-affald? Det hedder jo trods alt en “karton”. Og hvor hårdt skal “hård plast” egentlig være? Eller, er det egentlig noget med, at man gerne bare må blande alt plastik sammen?”

Med en voksende verdensbefolkning og en ressourceknaphed på trapperne, er det vigtigere end nogensinde, at vi får reduceret mængden af affald og genanvendt så mange materialer som muligt. Men det er nemmere sagt end gjort, når hverdagen banker på. 

Min løsning med emballage-mærkning og sensorbaseret sortering vil

  • gøre det nemmer for forbrugeren at få affaldet sorteret rigtigt,
  • mindske behovet for forskellige beholdere,
  • gøre sorteringsarbejdet lettere på genbrugsstationerne,
  • skabe et ensartet system på tværs af landet og dermed øge det kommunale samarbejde,
  • muliggøre et incitament til at producere emballage med genanvendelse for øje. 

Lad os tage fordelene én ad gangen.

 

Det bliver nemmere for forbrugeren
Affaldssortering er noget, der for mange danskere virker uoverskueligt og forvirrende. Mange ville finde det lettere, hvis der på selve emballagen var et simpelt mærke til at afgøre, hvordan emballagen skal sorteres. Er der et blåt symbol i bunden, ved man, at den skal i containeren med det blå låg. Er symbolet rød, skal den i en rød container – og så videre.

Der er brug for færre beholdere
Alt emballage, der ikke “forurener” hinanden, f.eks. plast og metal, kan have samme farvekode og dermed komme i samme beholder. Det vil mindske behovet for at have mange forskellige containere i byens gader og baggårde. På genbrugsstationen kan en sensor derefter scanne mærket og dermed vurdere hvilken type plastik eller metal, der er tale om – på samme måde som pant-automaterne kan adskille pant-typerne A, B og C ved at scanne logoet på flasken.

Det bliver nemmere for kommunerne
En national mærkningsordning på al emballage vil lette samarbejdet på tværs af kommunerne markant. Kommunerne vil ikke være tvunget til at designe sorteringsanlæg og -systemer fra bunden af, men kan derimod hjælpe hinanden, og dermed fremtidssikre genanvendelsen af affaldsmaterialer i Danmark. På sigt vil det være oplagt at udbrede mærkningen på tværs af EU, så vi kan få lukket kredsløbet af værdifulde materialer såsom plast og metal.

Det giver mulighed for at indføre afgifter på emballagetyper
Mærkningen vil desuden muliggøre en afgiftsordning på emballage, så emballagetyper, der ikke kan genbruges, pålægges en høj afgift; emballagetyper af et let genanvendeligt materiale pålægges en lav afgift; mens produkter uden emballage ikke pålægges nogen afgift. 

På den måde vil ordningen potentielt give producenterne et håndgribeligt incitament til at reducere mængden af emballage, eller til at producere emballage af materialer, der er lette at genanvende. En afgift ville naturligvis være en politisk beslutnining, der dog kan ændre vores affaldssystem i en mere cirkulær retning efter principperne: reduce, reuse, recycle.

Et smart og lukket kredsløb
Ideen er simpel: At mærke al emballage, så borgerne let kan sortere korrekt, så vi kan nøjes med færre containere, så sorteringsarbejdet på genbrugsstationerne bliver lettere, og så vi kan skabe et nationalt samarbejde om affaldshåndtering på tværs af kommunegrænser. Desuden vil projektet gøre det muligt at indføre en “emballageafgift”, der er justeret efter emballagens grad af genanvendelighed. Dermed vil vi være kommet et stort skridt nærmere mod et lukket, bæredygtigt ressourcekredsløb.

Kommentarer