Gå til hovedindhold

ShareOne - Vi deler og redder verden

Denne idé er en del af Smart & Close — Circular Data Challenge

Jakob Larsen
Jakob Larsen
28. november 2019

Vi har i Danmark og generelt i verden en stor udfordring med vores Co2 udledning. Der bliver diskuteret mange muligheder men løsningen på problemet er langt fra fundet. Indtil nu har løsningerne fra de danske politikkers side bestået af f.eks stramninger overfor virksomhederne i Danmark og pålagt dem at reducere deres Co2 udslip ved hjælp af f.eks filtre på deres produktionsmaskiner osv. Resultatet heraf bliver at virksomhederne skal investere massivt i nye maskiner for at leve op til målene hvilket overfor forbrugerne formentlig vil betyde prisstigninger. En prisstigning overfor forbrugerne vil samtidig forværre virksomhedens og Danmarks konkurrenceevne.

Samtidig forsøger lande at fralægge sig ansvar og forsøger istedet at sætte Kina og Indien ind som syndebukkene i debatten omkring klimaet. Men hvem er det egentlig der forurener? Mange europæiske lande heriblandt Danmark importere store mængder materielle varer fra Kina og Indien og det er derfor os der importere produkterne der reeltset er synderne i debatten. Det underbygges af de beregninger der er blevet udarbejdet for Co2 aftryk pr. indbygger. Her ligger danskerne på en flot 3 plads. Beregningen viser også at 25% af Co2 udslippet fra danskerne kommer fra ting vi køber og smider væk. 

Men hvad ville der ske hvis vi ændrede vores ”køb og smid væk” adfærd til at udnyttede ressourcerne bedre? Hvad hvis vi i stedet for at købe nyt når vi manglede noget istedet lejede af hinanden eller gjorde genbrug mere gennemsigtigt og sikkert? 

ShareOne er en langsigtet og holdbar delløsningen på problemet. ShareOne er en deleøkonomisk og cirkulær platform der gør det muligt at finde det du står og mangler. Uanset om det er en boremaskine, et klapbord, en tagboks eller noget helt fjerde skal du kunne leje det på ShareOne. Derudover tilbyder vi at såfremt du vil købe brugt kan du leje produktet først via ShareOne for efter lejeperioden at vælge om produktet har levet op til dine forventninger og du derfor vil købe det. DBA´s Genbrugsindeks viser at 28% af de adspurgte ser den største barriere for at købe brugt som værende at der ikke er garanti på produktet og derved er bange for at blive snydt. Derfor tilbyder vi "Genbrugsgaranti". 

ShareOne understøtter 6 ud af FN´s 17 verdensmål. Disse er følgende: 

Punkt 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Punkt 10: Mindre ulighed

Punkt 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Punkt 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Punkt 13: Klima indsats

Punkt 17: Partnerskaber for handling

For blot at give noget data på området:

Vi ønskede at italesætte problematikken på vores møde med Esbjerg Kommune. I den forbindelse fik vi udarbejdet en beregning til vores møde med 7 konkrete genstande et parcel hus har stående. 

  • En boremaskine
  • Bor til en boremaskine
  • En stige
  • En hækkeklipper
  • En græsslåmaskine
  • En trailer
  • En værktøjskasse 

Beregningen blev foretaget på baggrund af alle parcelhuse i Esbjerg kommune. Her var tallet chokerende. Tallene talte for sig selv da det viste at det gav en samlet Co2 udledning på 15.024.141 kr. Co2 for produktion og afskaffelse af de 7 ovenstående genstande. Hvad hvis en grundejerforening købte tingene i fællesskab? Eller hvad hvis alle blot lejede af hinanden. Også andre ting en de tingene i beregningen. Så vil vi som borgere sammen kunne gøre en forskel. 

For at dette skal lykkes skal private og virksomheder tage deleøkonomien til sig. Fordelene for borgerne er at de kan tjene og/eller sparre penge ved at leje af hinanden. Derudover bliver det ”gamle” naboskab igen etableret og vi begynder at komme hinanden ved. 

Kommunenerne vil få mulighed for at få direkte data på hvor meget de/deres borgere har sparret miljøet for ved at deles om ting. Samtidig kan bryste sig af at være en en forgangskommune. Og sidst men ikke mindst vil det at leje kunne gøre at uligheden mellem rig og fattig minimeres da man kan leje til meget lavere priser end hvis man skulle købe genstanden.

For udlejningsvirksomheder kan vi hjælpe dem med at få et segment de ikke har kunne italesat til at leje via dem. Det gør at de øger deres omsætning og dermed får en bedre dækning på deres materielle aktiver. 

Kommentarer