Gå til hovedindhold

Digital hjælp til affaldssortering

Denne idé er en del af Smart & Close — Circular Data Challenge

Katja@eachthing
25. november 2019

Når et produkt eller en emballage møder sit ende hos en forbruger, er risikoen for, at det ikke bliver genanvendt, høj. Vores idé er en digital, datadrevet løsning, som holder et stort potentiale for at aktivere husholdninger til at forbedre affaldssortering.

På eachthing platformen kan forbrugere allerede nu finde information omkring indhold og næringsindhold for 30.000 danske dagligvareprodukter. Vores idé er en forlængelse at platformen, hvor vi igennem digital berigelse vedrørerende affaldssortering kan hjælpe forbrugere med sortere mere effektivt. Dermed kan arbejder vi med følgende problemstillinger;

(1) borgere sorterer ikke rigtigt, fordi de ikke ved hvordan det skal sorteres.
Nuværende mærkningsordning (mærke + et tal) taler ikke til forbrugerne, hvilket medfører fejlsortering. I et forsøg i Aalborg blev konstateret en forurenet fraktion på 40%. En stor del ville kunne være genanvendt, hvis det ikke var blev forurenet. Rapporten konkluderer, at effektivitet og økonomi af sorteringsanlæg afhænger af borgernes indsats i husholdningerne. Heldigvis siger knap 50% af forbrugere, at de gerne vil være bedre til at sortere affald. At vejlede forbrugere bliver derfor en vigtig brik i det cirkulære system.

I eachthing kan man scanne et produkts stregkode, og se information om produktet. Vores idé er, at tilføje data om genanvendelse, således at man som forbruger let kan se hvordan det skal genanvendes det sted du er. Det betyder at vi flytter informationsniveauet fra generelle tommelfingerregler, til specifik rådgivning om det forbrugeren står med i hånden.

Data:
GS1 data (delvist eksisterende, tilladelser skal indsamles)
Data fra producenter (skal indsamles)
Data om sortering fra de enkelte kommunerne (eksisterende).

(2) borgere sorterer ikke nok, fordi de ikke tror på at det har en effekt.
Der kan være flere grunde til at man som individ ikke tror på effekten af affaldssortering, herunder mistillid til den efterfølgende affaldshåndtering (ender den bare i Indonesien?), mistillid til processen (kan det virkeligt betale sig at bruge vand til at rengøre affaldet?) og sidst, men ikke mindst, kan man let miste overblikket over, at ens handlinger betyder noget.

Igennem digital berigelse kan vi afhjælpe de tre barrierer. Ved at sammenholde data om indpakningen med genanvendelsels-procenten for den type materiale, kan vi give forbrugerne en kontekst, samt direkte levere råd til, hvad man selv kan gøre for at få genanvendelsesprocenten op. På den måde kan vi digitalt fortælle historien om, hvad vores individuelle indsats betyder i fællesskabet.

Data:
Affaldsdata, ADS Portal, Miljø og Fødevarestyrelsen (eksisterende).

Forskellige materialers life-cycle-analyse (eksisterende)

(3) forbrugere tager ikke oplyste valg, og har dårlige muligheder for at påvirke producenter.
Ved at gøre information om emballages genanvendelighed tilgængelig, gør vi det muligt for forbrugerne let at vælge produkter der er designet til at blive genanvendt. Igennem eachthings platform gør forbrugere det synligt hvilke produkt parametre de tillægger værdi. Pt. siger ca. 20% af de registrederede brugere af eachthing, at genanvendelse er et vigtigt parameter. På den måde genererer vores idé data, som kan vise overfor producenterne, at forbrugere efterspørger cirkulære produkter og cirkulær emballage løsninger.

Data:
Forbruger insights fra eachthing platformen (teknologien er klar, dataen samles i projektet).

Kommentarer