Gå til hovedindhold

Blockchain spildevand til næring

Denne idé er en del af Smart & Close — Circular Data Challenge

RuneKier
25. november 2019

Ideen er at erstatte forsyningernes dyre og klimafjendtlig centralisering med lokale løsninger på spildevandsopsamling, behandling og omsætning til næring eller energi. 

Det skal ske ved at samle de eksisterende teknologier i økosystemer, som kan anvendes lokalt i den andelstanke, som oprindeligt karakteriserede vandværker og renseanlæg i Danmark. På den måde er der rettet mod det danske marked, men også mod udlandets mindre lokalsamfund. 

Den primære udfordring er af finde løsninger, der kan skaleres ned (ikke op!) til at kunne behandle og omsætte spildevand og slam til næring/energi i lokal skala og i små mængder. Derefter skal der etableres en blockchain model for den energi eller næring som kommer ud af systemet. Og til sidst skal systemet knyttes an på en driftsaftale med kompetente folk fra forsyningerne. Det kunne med fordel ske i regi af et innovativt bysamarbejde som Nye ved Aarhus.

Ved at bringe skalaen ned, kan vi også bringe omkostningerne ned og sænke ROI samtidigt. Den grønne omstilling har indtil nu vist at lokal initiativer er nemmere at sætte igang en større initiativer. Vi må satse mere på borgmesteren end på præsidenten - på samme måde kan vi satse mere på den lokale ildsjæl end for direktøren eller borgmesteren. Ved at bringe forsyningerne tilbage til folket (lige nu nedlægges lokale vandværker for at blive lagt sammen med større forsyninger over hele Danmark) kan vi lægge handlekraften i deres hænder. 

På den måde kommer ideen udover den største udfordring for omstillingen af forsyningssektoren og en succesfuld cirkulær økonomi på spildevand - nemlig byråd og direktions begrænsede økonomi. Det er tid til at borgerne tage handlekraften tilbage i andelsbevægelsens ånd ved at etablere lokale blockchain løsninger på cirkulær økonomi for spildevand og slam.

Kommentarer