Gå til hovedindhold

Samarbejde om wicked problem i social- og special pædagogisk praksis

Denne idé er en del af Adjunktakademi challenge

Jusf
9. april 2019

2 ugers proces, hvor de studerende undersøge handlemuligheder i praksis

De studerede præsenteres for et lille katelog med problemer på pædagogiske tilbud rettet mod børn, unge og voksne med særlige behov, mennesker med sociale vanskeligheder, mennesker med psykiske/fysiske funktionsnedsættelser.

De forskellige pædagogiske tilbud deltager med et problem. Det kan være "hvordan bliver vi bedre til at udfolde os til vores beboeres seksualitet?", "hvordan understøtter vi vores beboeres deltagelse i lokalsamfundet med hjælp af apps på deres Ipad?" " Kan vi bruge digitale hjælpemidler til at styrke vores borgeres kommunikation med og relation til hinanden?" "Hvordan understøtter vi person X i at få lyst til at deltage i fællesaktiviteter knyttet til madlavning?". Problemerne tager udgangspunkt i konkrete vanskeligheder på stedet og udvikles i samarbejde med personale og evt. mennesker fra brugergruppen. Fælles er det at de på forskelligvis skal styrke livskvalitet hos mennesker i socialt udsatte positioner.

Det er væsentligt at studiegrupperne vælger et problem, så vi får flere målgrupper repræsenteret og kan leve op til kompetencemålet.

En udfordring bliver at finde de forskellige steder gerne mindst 3 (en per målgruppe) og at få tid til at skabe samarbejdet.

Stederne er helst til stede første dag, hvor problemet præsenteres. Alternativt laver vi en video, hvor de siger hej til holdet og fortæller om problemet. Det er vigtigt, at de studerende forstår at det er et rigtigt sted og et rigtigt problem.
 

Der skal være et tidspunkt undervejs i processen, hvor en pædagog har mulighed for at kommentere på de studerendes arbejde og give feedforward. Der skal også være en dag, hvor de studerende kan komme ud og besøge stedet, så de forstår stedet problematik og kan se rammerne. Her er det væsentligt at de kan tale med forskellige aktører på stedet.

Efter de to uger uploader de studerende et handleforslag. Heri skal indgå en film, hvor de konkret viser, hvad der skal gøres, hvilke potentialer det har og hvilke barriere, man skal være opmærksom på.

En pædagog fra stedet samt en underviser giver on line feedback.

Hvis muligt vil vi også afholde en præsentationsdag, hvor praksis deltager og praktikkere og studerende giver feedback og drøfter ideer.

 

Der skal være en vinder. Det er underviser teamet der vælger vinderen. vinderen får et diplom, der lægges ved uddannelsesbeviset.
 

Kommentarer

Indsendt af Baagø den 15. april 2019

Hej Jusf,

Spændende forslag! Jeg ser helt sikkert, at det kunne danne grobund for en solid challenge. Så kontakt os endelig, hvis du tænker, at det er noget, du kunne tænke dig at gå videre med.
Jeg skriver lige et par indledende tanker til forløbet ift. setuppet omkring challenges.dk herunder.

Overordnet lyder den næsten som om, den kunne være opbygget efter en skabelon, der ligner den aktuelle aktive challenge om Bygrønt Horsens. Her er der også en overordnet rammesætning og 4 forskellige vinkler, som de studerende skal vælge sig ind på. Vi har ret gode erfaringer med, at der bliver skabt valgmuligheder i en challenge - det ser umiddelbart ud til at højne engagementet. Den eneste udfordring er, at når det er med flere forskellige aktører, kan vi ikke pege på, hvor mange ideer, den enkelte aktør for ud af sit arbejde.

Jeg kan godt se problematikken omkring det at skabe samarbejdet og inddrage de forskellige aktører, og er enig i, at det vil være helt ideelt, hvis de kan være til stede både på introdagen og til en præsentationsdag.
En måde at designe det anderledes, hvor vi stadig tydeligt viser, at der er tale om et virkeligt sted og et virkeligt problem, men hvor man kunne omgå de logistiske udfordringer kunne være i kombinationen af intro-film og jury. Jeg tror ideen med introfilm kunne være en god måde at præsentere på, hvis ikke alle kan være fysisk til stede samme dag. Hvis de, der præsenterer, samtidig kan blive placeret i en jury, kunne det også højne autenticiteten. Vi kan indsætte jeres samarbejdspartnere med navn, pædagogisk tilbud og evt. med billede. På den måde synliggøres for de studerende, at selvom vedkommende ikke er der fysisk, så er det ikke "noget, vi leger".
På den måde kan det fysiske møde være koncentreret omkring, når de studerende besøger stedet - og evt. ved en offline præsentationsdag.

I en helt anden boldgade tror jeg, at det giver god mening med en video omkring handleforslag. Den vil muligvis ikke kunne uploades direkte på platformen, da grænsen for uploads er 20mb, men man kan uploade den på studienet, på Youtube, office 365 eller Iris Connect og så linke til videoen. Videoer kan være følsomt materiale, så der er forskellige måder, hvor vi kan gøre dem mere eller mindre synlige på challenges.dk.
Desuden er der noget, der tyder på, at produktion af video i en studiegruppe styrker praksisrefleksioner over kompetencer - og dermed kvalificerer handlingsforslag. Det synes i al fald at være et foreløbigt fund fra et aktuelt forskningsprojekt, jeg er involveret i.

Tak for din tid med at prøve challenges af - jeg håber at høre mere fra dig, hvis du vil gå videre med det ovenstående design.

De bedste hilsner
Claus