Gå til hovedindhold

Finance Guide - financial integration of foreigners in their new country of residence

Denne idé er en del af Impact Challenge - Business with Purpose

Finance Guide
Finance Guide
28. november 2018

Finance Guide bidrager til FN's 10. verdensmål: "Mindre ulighed i Verden", underpunktet 10.7 Facilitere en velordnet, sikker, regelmæssig og ansvarlige migration og mobilitet af mennesker, bl.a. ved at  gennemføre planlagte og velforvaltet migrationspolitikker.

Finance Guide's formål er at bidre til migration og mobilitet i verden ved at sikre en god finansiel integration af mennesker, der flytter fra et land til et andet.

Problemet, som Finance Guide stræber efter at løse, ligger i at udlændinge, der flytter til et nyt land, er ikke klædt på at løse de finansielle problemstillinger pga. mangel af viden og forståelse af finansielle systemer, regler og love i det nye land.

Se her video, der er optaget til min hjemmeside www.financeguide.dk, hvor jeg fortæller om formålet med Finance Guide: https://vimeo.com/293921634

Finance Guide's forretningside lever op til de fire kriterier:

1. Innovativ: Der er enkelte banker, der tilbyder enkeltstående finansielle ydelser så som investering, til velbetalte expats der rejser til et nyt land. Men Finance Guide vil skabe en fælles platform, hvor alle udlændinge uanset deres indtægtsniveau kan få viden om håndtering af de finansielle udfordringer i det land, hvor de flytter til. Dette gøres vha. dels fri viden om de finansielle emner, praktiske online-kurser samt henvisning til de specialister, som ønsker og har kendskab til at arbejde med udenlandske tilflyttere. Der findes ikke tilsvarende global service.

2. Realiserbar: Finance Guide's platform består af tre lag:

a. Gratis viden, som giver grundlæggende kendskab til de forskellige finansielle systemer i de forskellige lande

b. Online kurser/instrukser, hvor tilflyttere instrueres i, hvordan man fx kan investere i værdipapirer i det nye land, spare op til pension, låne penge til at finansiere sin bolig mv. og gøre dette på sådan en måde så de ikke taber penge på det. Udlændinge skal kunne træffe de finansielle beslutninger på samme grundlag som de lokale.

c. Rådgivning og sparring med de finansielle specialister. 

Det vurderes at løsning er realiserbar, omend det vil kræve tilpasning til hvert nyt land i Finance Guide's portefølje.

3. Impact: Lad os tage Danmark som et eksempel. Hvert år kommer der 60.000 udlændinge for at arbejde her i landet. Hvert år rejser der igen 38.000 udlændinge. Én af årsagerne bag denne meget lave fastholdelsesrate er en ringe integration, herunder finansiel integration. Ved at implementere Finance Guide's platform, vil mange flere udlændinge komme til at føle sig mere trygge her i landet og flere vil blive her for at arbejde og udvikle Danmark. 

Bedre finansiel integration vil have en stor impact på en generel integration og dermed impact på bedre muligheder for migration og mobilitet i verden.

4. Skalerbar: Finance Guide er fra starten tænkt som en global virksomhed, som dog implementerer sin platform i ét land ad gangen. Konceptet er skalerbart og kan implementeres i alle de lande i verden, hvor der er mange tilflyttere.

Website: www.financeguide.dk

Landing side for et investeringskursus: http://courseoninvestments.tilda.ws

Linkedin for Elena Kabatchenko: https://www.linkedin.com/in/elenakabatchenko/

Facebook side for Finance Guide: www.facebook.com/financeguidedk

Kommentarer