Gå til hovedindhold

Nye bæredygtige forretningmodeller i modebranchen

Denne idé er en del af Impact Challenge - Business with Purpose

Frederik@In futurum
30. november 2018

Forretningmodel: Ud fra en dyb forståelse af vores kunders behov, indgående branchekendskab til mode-, design og livsstilsbrancherne, samt en vidensbaseret tilgang til bæredygtighed, hjælper vi virksomheder med at forberede sig på en mere bæredygtig fremtid. Vi arbejder med cirkulære løsninger, en værdibaseret forståelse af virksomhedsprocesser og kommunikation samt med FNs Verdensmål som ledetråd.

Med udgangspunkt i en forskningsfunderet erfaring med cirkulære løsninger hjælper vi virksomheder med at skabe nye forretningsmodeller som forbinder ressourceoptimering med værdiskabelse, og skaber et solidt fundament for bæredygtige fortællinger både internt i virksomhederne og eksternt til kunder og forbrugere. 

VI tager cirkulær økonomi alvorligt og arbejder med forretningsmodeller, der omfatter hele værdikæden. Kernen i cirkulær økonomi er at holde ressourcer og produkter i brug med så høj værdi som muligt i så lang tid som muligt. Derfor er det afgørende at tænke innovative cirkulære løsninger, der omfatter hele processen - også virksomhedens identitet, salg, forbrug og indsamling. Vi bruger vores dybe kendskab til virksomhedskultur, værdibaseret kommunikation samt forbrug, genbrug og genanvendelsesområdet til at sikre, at de nye cirkulære løsninger skaber værdi både for miljøet og for virksomheden.

Kriterier: ved at kombinere et solidt kendskab til bæredygtighed med værdibaseret kommunikation tilbyder vi redskaber der er unikke i branchen. Da vi har lang erfaring i branchen når vi nemt ud til kunderne, og tilbyder løsninger der er skræddersyede. Vi arbejder med kerneydelser samt et netværk af partnere og kan derfor tilpasse forretningsmodeller til den enkelte kunde uanset størrelse. Derfor kan vi også med tiden arbejde med en voksende mængde virksomheder. Da mode- og livsstilsbranchen er ansvarlig for en stor del af det forbrug som gør at de nordiske lande klarer sig dårligt på verdensmål nr 12, er der brug for forretningsmodeller der skaber værdi for virksomheden og samtidig reducerer ressourceforbrug.

Website: www.infuturum.dk

 

Kommentarer