Gå til hovedindhold

Vandkraft - by S.W.E.B

Denne idé er en del af Impact Challenge - Business with Purpose

Selmamn_
30. november 2018

    S.W.E.B (Social Workers Electronical Business) 

  • Vores udgangspunkt 

Vi har taget udgangspunkt i emnet grøn omstilling, men har også inkorporeret de 17 verdensmål. I forhold til de 17 verdensmål har vi kigget særligt på punkt 7, nemlig bæredygtig energi. Vores projekt er vigtigt fordi vi løser et af det mange problemer verden har, nemlig spild af naturlige energikilder. Med denne ide kan vi gøre det billigere og meget mere bæredygtigt at bo i verden. Vi ville prøve at skabe noget, der kunne have værdi for andre - altså social innovation - vi syntes selv det er lykkedes meget godt. 

  • Om vores projekt 

Vores endelige projekt er at udnytte vandenergi på vores vej mod en selvforsynende by eller måske endda land. Vi har to projekter, men de bygger på samme princip: nemlig at udnytte vandkraft ved hjælp af en turbine. Vi kalder projekterne det lille projekt, og det store projekt.  

Det lille projekt går ud at bruge faldkraften fra vandet i tagrender til at producere strøm til udendørsbelysning. På den måde kan man spare penge og co2 udslip ved at lave sin egen energi og ikke købe den af f.eks. et kraftværk. 

Det store projekt er af stort set samme princip bare i en meget større skala. Her vil vi nemlig bruge de 12 overløbsbassiner rundt om i København til at producere så meget energi som muligt. Overløbsbassiner består af overskydende regnvand fra skybrud, så vores kloaker ikke bliver oversvømmet. Når bassinerne skal tømmes kommer vores ide ind i billedet. Vi vil gerne placere en turbine i de rør, der leder vandet ud til havet. Spilde- og regnvand er rent og derfor behøves der ikke noget filter, hvilket ellers ville have givet ekstra udgifter. 

Vores tanke er at 3D-printe turbinen og på den måde gør den både billig og holdbar. Dette vil også gøre at alle folk burde have råd til at købe den.  

Et eksempel på at vores ide kan lykkedes er El Hierro, en lille ø i Atlanterhavet, som er selvforsynende udelukkende med vind- og vandenergi. Vi ville kunne udnytte samme princip som på El Hierro her i København, nemlig på Amager skibakke. På Amager skibakke ville vi kunne danne ca. 8,5 bartryk og dermed en masse energi, ved at lave en form for rør eller plade og lade vandet løbe ned på indersiden af skibakken. 

I forbindelse med dette projekt har vi også haft kontakt med professionelle. der har forstand på udnyttelse af vandenergi. De professionelle har skudt vores ide ned mange gange, men har også givet os en masse gode ideer til videre fremfærd. De har på den måde også gjort det muligt for at sige at det her projekt faktisk kan lade sig gøre og ikke bare er en drøm eller en tanke der aldrig kan blive til noget, men et reelt projekt som er muligt. 

  • Os og vores videre færd 

Vi er 4 udskolingselever, som har arbejdet på det her sammen og lagt utrolig meget energi i projektet, derfor håber vi selvfølgelig at kunne komme videre med det. Måske vil vi snakke med Københavns kommune og nogle firmaer der sælger tagrender, for at se om vi kan få det ind som en fast del af vores by og verden. For os har det også været en utrolig sjov og lærerig proces, der virkelig har givet os noget andet end bare almindelige fag og timer. Vi har været ude til konkurrencer og interviewet en masse spændene folk og eksperter, hvilket virkelig er noget vi værdsætter som en del af vores udvikling og læringsproces. 

      Hvordan vores projekt opfylder kriterierne:  

 Innovativ: Vores ide er innovativ fordi vi udnytter vandkraft i en ny kontekst. 

 Realiserbar: Vores ide er realiserbar, det er El Hierro et bevis på. Vi har også talt med eksperter der har hjulpet os med at gøre vores ide så realistisk som muligt.  

Impact: Vores ide hjælper os hen imod en mere bæredygtig fremtid, med bæredygtig energi. Vores projekt udnytter vandkraft der vil kunne producere rigtig meget bæredygtig energi. Dette hjælper med at opfylde verdensmål 7 (bæredygtig energi).  

Skalerbar: Vores ide har skaleringspotentiale fordi den kan bruges i lille og stor skala - altså det lille og store projekt. Man kan også tænke det endnu støre, ved fx at gøre vores projekt mere internationalt. Ideen er også kommerciel, fordi vi kan tjene penge på at sælge denne turbine til privatpersoner og firmaer. 

Materialer

Kommentarer