Gå til hovedindhold

Låneplatform til formidling af penge mellem private

Denne idé er en del af Impact Challenge - Business with Purpose

giango
giango
3. december 2018

Vi har udviklet en låneplatform hvor private kan låne direkte til hinanden. Der er i øjeblikket 5000 brugere og der kommer ca. 10 ny hver dag organisk uden nogle former for marketing.

Formålet er at give alle personer adgang til finansielle tjenesteydelser og samtidig skabe en merindtægt.

Konceptet er nyt og realiserbart da det allerede er i luften. Når vi ud til mange, vil det potentielt have en global impact og det er meget skalerbar. 

Vi vil opfylde følgende verdensmål:

Delmål 1.4. Inden 2030 skal det sikres, at alle mænd og kvinder, især de fattige og de udsatte, har lige ret til de økonomiske ressourcer samt adgang til basale serviceydelser, ejerskab og kontrol over land og andre former for ejendom, arv, naturressourcer, passende ny teknologi og finansielle tjenesteydelser herunder mikrofinansiering.

8.10 Styrke indenlandske finansielle institutioners kapacitet til at fremme og udvide adgang til bankforretninger, forsikring og finansielle tjenesteydelser.

9.3 Små og mellemstore virksomheders adgang til finansielle tjenesteydelser, herunder lånemuligheder skal øges, især i udviklingslandene, og de skal integreres bedre i værdikæder og markeder.

10.1 Inden 2030 skal der opnås og fastholdes en indkomststigning for de nederste 40% af befolkningen, der er højere end landsgennemsnittet. 

10.2 Inden 2030 social, økonomisk og politisk inddragelse af alle styrkes og fremmes, uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion eller økonomisk eller anden status. 

Da private har mulighed for at få en ekstra indkomst ved at udlåne penge, vil det skabe en indkomstigning bredt i hele befolkningen. 

Siden kan ses her: 

https://primutu.dk/

https://www.facebook.com/Primutu-1621504774803623/

Kommentarer