Gå til hovedindhold

Klimaflisen

Denne idé er en del af 360 Grader Prisen 2019

Hulda
1. august 2019

Klimaflisen er en skalérbar løsning til håndtering af de udfordrende klimaforandringer byen i stigende grad udsættes for. Systemet bruger byens fortove og pladser til at tilbageholde og styre de stigende regnsvandsmængder dér hvor regnen falder - midt i byen. Samtidig er løsningen en byudviklingsløsning der arbejder med bynatur og social kapacitet, som vender klimainvesteringerne til ikke kun at være i brug 1% af tiden når der er behov for klimatilpasning, men også i de andre 99% af tiden, hvor vi lever og ånder i byens fællesskaber. Første pilot-anlæg er netop anlagt på Nørrebro og vil dokumentere løsningens evne til at opfylde byens servicemål til vandhåndtering og brugernes oplevelse af et fedt design og en grønnere og mere generøs by.

Klimaflisen er udviklet af TREDJE NATUR med partiel støtte fra Realdania, Markedsmodningsfonden og Climate-KIC i samarbejde med ACO, IBF. Orbicon og Malmos er medvirkende til pilotanlægget ligesom Københavns Kommune stiller testområde til rådighed.

1. Profitabel og skalerbar
Flisen er et robust modulsystem der er 100% skalerbart og målrettet konkurrencedygtig masseproduktion baseret på eksisterende produktionsmetoder. Behovet for nye typer klimatilpasningsløsninger er enormt og globalt. København har 750 km fortove. New York har 21.000 km fortov. Første go-to-market strategi orienterer sig mod produkt og licenssalg og er pågående. På den store klinge søger vi at skabe en ’one-solution’ servicebaseret pakketering hvor installering og drift er inkluderet. Prismæssigt og tidsmæssigt er løsningen hurtig og konkurrencedygtig, da løsningen er overfladenær og arbejder med kendte produktions- og brolægningskultuter. Driftsmæssig forventer vi også at kunne levere. Det store selling point i løsningen er at der arbejdes overfladenært i byens gulv hvor vi ikke skal grave så dybt som de kendte kloakker. Vi har konkrete samarbejde med canadiske og tyske parter allerede, hvor systemet skal apteres til regionale standarder og nedbørsmønster mv. Systemet har veholdende fanget en global interesse, og med launch af vores pilotsystem på Nørrebro i september forventer vi at rykke afgørende på businesscase, funding og partnering.

2. Innovativ og nyskabende
Flisen løser sit eget afvandingsproblem og håndterer vandet lokalt. I dag har kloakkerne nået deres maksimale kapacitet, og de fremskrevne klimaprognoser melder om behov for 30% mere nedbør. Derfor er der et faktuelt behov for tilføjelsen af nye vandhåndteringsløsninger. At løse problemet med traditionelle kloakløsninger vil være for dyrt, og derfor skal Klimaflisen ses som et nødvendigt supplerende vandsystem, der også forskønner og udvikler byens mange andre behov. Løsningen vender et uoverkommeligt og megadyrt problem til en ressource. I al beskedenhed vil løsningen kunne skalere livskvalitet, genskabe det økologiske vandkredsløb og etablere demokratiske byrum til alle verdens byboere. Det er ambitionen at ’eje gaden’ med al teknisk og social infrastuktur og skalere de danske kompencer indenfor ’human scale’ og ’livability’.

3. Bæredygtig og om den har målbar effekt
Skybruddet i 2011 satte en ny dagsorden for København, med skader for over 5 milliarder danske kroner, og siden har mange andre byer måttet erkende behovet for innovative og hurtigt implementerbare løsninger. Vores løsninger håndterer de ekstra 30% regnvand der forventes pga. klimaforandringerne, og samtidig vil vi have en betragtelig effekt i ekstremregn hvor vi, alt efter lokale forhold og systemets størrelse, vil kunne modvirke effekten af en 100-års regnhændelse eller mere. Dertil opsamler vi den reneste fraktion af regnvandet fra tage og byrum, og gemmer det til vanding af byens træer, grønne initiativer som byhaver og kan levere vand til byens fejebiler. Samtidig er systemet transparent. Man kan se det er noget andet end det plejer at være, og systemet er pædagogisk på den måde det viser vandets kredsløb lokalt. Derved eksponeres byens brugere for konsekvenserne af klimaforandringerne og ansporer til refleksion over deres egen adfærd og en konkret ressourceforståelse. Flisen er et Plug&Play system der er åbent for smart city komponenter. I vores pilotsystem er der realtids vandmåling og andre driftsrelaterede monitoreringssystemer. I fremtiden vil flisen kunne inkludere realtidsmåling af komfortparametre for brugerne (luftfugtighed, varme og vind) vandingsbehov for bynaturen, vandkvalitet, samt f.eks. at være koordineret med regionale vejrmeldinger, Vi har stort fokus på at nedbringe CO2- og ressourcefodaftrykket på systemet. Konkret har vi et cirkulært studie kørende med DTU om at nedbringe cementen i flisen ved at bruge affaldstegl. I fremtiden ser vi flisen produceret af helt andre 'fodaftrykvenlige' materialer, som ikke er markedsmodne endnu.

Kommentarer