Gå til hovedindhold

Lokale cirkulære loops gennem kombination af "hårde" og "bløde" data

Denne idé er en del af Smart & Close — Circular Data Challenge

Dan Kristian Kristensen
29. november 2019

Ideen her handler om udfordring 6:

Hvordan undgår man at overskudsmaterialer fra produktion går til spilde?

Min ide handler om at lave en online kortlægning der kombinerer forskellige typer af data. Denne kortlægning fungerer som en prototype eller konceptualisering der anskueliggør hvordan en cirkulær løsning kan etableres lokalt.

Der har hidtil været adskillige forsøg på at opbygge databaser eller platforme med henblik på at matche overskudsressourcer mellem virksomheder og med andre interesserede aktører. Disse løsninger lykkes ikke fordi fokus er på ”hårde” data. Eksempelvis træ fra nedrivning eller byggepladser, plast fraktioner fra produktionsvirksomheder, emballage fraktioner, eller andre ressourcer der er i overskud hos virksomhederne.

Typisk er det ikke kerneforretning eller indenfor virksomhedernes kompetenceområde at finde anvendelse for disse materialer og derfor bliver det ikke en prioriteret opgave at få ressourcen matched med potentielle aftagere der kan anvende materialet.

I tillæg til ”hårde” data omkring materialerne, så er der også brug for at koble disse data sammen med data omkring hvilke aktører der kan have en interesse i at anvende materialerne, hvem der har viden og kompetence til at udnytte dem, hvem der har lager kapacitet til at håndtere en materiale fraktion, eller hvem der vil kunne håndtere logistikken omkring match af ressource med aftager.

Der kan anvendes en række eksisterende datakilder i online kortlægningen. ”Hårde” data kan være fra affaldsregistret i form af en screening for store mængder, det kan være data der indsamles i forbindelse med kommunale tilsynsopgaver, eller det kan være data der er indsamlet som led i en lokal materialestrømsanalyse.

”Bløde” data vil skulle indsamles i dialog med de aktører der vil være involveret i den praktiske etablering af et ressource loop. Det kunne eksempelvis være data indsamlet via workshops med kommunale sagsbehandlere eller med erhvervskonsulenter. Begge har en stor indsigt i deres faglige område og kan bidrage med informationer der er relevante i forhold til at skitsere mulige lokale ressource loops og cirkulære løsninger.

Konkret vil min ide omkring online kortlægning basere sig på eksisterende online værktøjer og systemiske design metoder. De kan fleksibelt tilpasses og udbygges i forbindelse med at der opnås større erfaring og viden, og gennem anvendelse af metoden opbygges kompetence hos de forskellige interessenter hvilket vil understøtte flere cirkulære lokale løsninger.

Ideen med at lave en kortlægning der anvender både ”hårde” og ”bløde” data bidrager til øget cirkularitet ved at inddrage de relevante aktører i processen omkring at udvikle en online prototype på et ressource loop. Processen er med til at opbygge netværk, viden og kapacitet til at det cirkulære loop der etableres også er levedygtigt og holdbart.

Etableringen af lokale ressource loop kan skabe stor værdi ved at understøtte etablering af nye arbejdspladser, både vidensarbejdspladser og job med et mere praktisk indhold. Virksomhederne kan opnå en værdi både kortsigtet i form af besparelse ved afsætning af overskudsmateriale. På længere sigt kan virksomhederne opnå værdi ved at de får indsigt i cirkulær økonomi og kan begynde en omstilling mod den nye virkelighed hvor bæredygtighed bliver af central strategisk betydning. Opbygning af tættere netværk blandt virksomheder, vidensinstitutioner, kommuner m.fl. skaber værdi for samfundet i forhold til bedre at kunne koordinere fremtidige indsatser mod cirkulær økonomi.

Link til video pitch - https://vimeo.com/376358543

 

Kommentarer