Gå til hovedindhold

Materialebank.dk

Denne idé er en del af Smart & Close — Circular Data Challenge

GolderDK
28. november 2019

Idé: Materialebank.dk

Af Gustav Gansted, Golder Associates A/S

Hvilken udfordring løser ideen?

Genanvendelsen af byggematerialer i den danske byggebranche er alt for lav. En af de store udfordringer er, at det er for besværligt at finde et match mellem tilgængelige genanvendelige byggematerialer og egnede projekter.

For at øge genanvendelsen er der behov for disruption af affalds- og byggebranchen, hvor genanvendelse af byggematerialer pt. afhænger næsten udelukkende af timing og netværk.

Der er brug for et online fællesskab, hvor byggebranchens aktuelle data om genanvendelige byggematerialer er samlet – en landsdækkende materialebank.

Hvordan løser ideen udfordringen?

Med Materialebank.dk vil det være muligt for byggeriets parter at få overblik over tilgængelige genanvendelige byggematerialer samt projekter der efterspørger materialer. Derudover kan banken fungerer som database for bæredygtige ydelser relateret til den praktiske genanvendelse af byggematerialer.

Materialebank.dk er en online database hvor:

 1. Affaldsproducenter og øvrige aktører kan registrere tilgængelige materialer egnet til direkte genbrug eller genanvendelse (type, mængde, lokalitet, stand, pris, periode osv.)
 2. Bygherrer, arkitekter, rådgivere og producenter kan efterlyse materialer til projekter (type, mængde, lokalitet, stand, pris, periode osv.)
 3. Ejendomsejere kan registrere tilgængelig oplagskapacitet for materialer
 4. Producenter/entreprenører kan registrere tilgængelige forbehandlinger
 5. Rådgivere kan registrere ydelser, f.eks. materialeprøvning, ressourcekortlægning osv.

Ved at samle ovenstående oplysninger i én landsdækkende database minimeres udfordringen ved at finde de rette materialer til rette projekt på det rette tidspunkt. Ved også at tydeliggøre oplags- og behandlingsmuligheder for materialerne sikres det, at forskel i projekternes tidsplaner og specifikke materialebehov (slebet, malet, tilskåret. samlet osv.)

Domænet Materialebank.dk kan stilles til rådighed for parterne bag challenges.dk efter nærmere aftale.

Hvilke data bygger ideen på (allerede eksisterende- og/eller nye data)?

Data i Materialebank.dk kan til at starte med opbygges af en kombination af følgende data:

Udtræk/synkronisering af eksisterende data fra de forskellige nationale systemer til anmeldelse af affald:

 • Navn, telefonnummer og e-mail på kontaktperson
 • Adresse på ejendommen
 • År for opførelse og eventuelt renovering af ejendommen
 • Forventet start- og slutdato på arbejdet
 • Oplysninger om affaldsfraktioner
 • Oplysninger om direkte genbrugelige materialer (pt. ikke et oplysningskrav)

Udtræk/synkronisering af eksisterende ejendomsdata fra OIS/BBR:

 • Beliggenhed
 • Matrikelnummer
 • Opførelsesår
 • Overordnede materialer
 • Areal

Udtræk/synkronisering af ny registrering af genanvendte materialer (materialepas) i OIS/BBR:

 • Bygningsdel
 • Materialetype
 • Vejledning til adskillelse
 • Info om evt. miljøfarlige stoffer

Disse data kan enten indtastes af bygherre selv eller registreres som en del af ansøgningen om byggetilladelse.

Indtastede nye data fra byggeriets parter

 • Affaldsproducenter og øvrige aktører kan registrere tilgængelige materialer egnet til direkte genbrug eller genanvendelse (type, mængde, lokalitet, stand, pris, periode osv.)
 • Bygherrer, arkitekter, rådgivere og producenter kan efterlyse materialer til projekter (type, mængde, lokalitet, stand, pris, periode osv.)
 • Ejendomsejere kan registrere tilgængelig oplagskapacitet for materialer
 • Producenter/entreprenører kan registrere tilgængelige forbehandlinger
 • Rådgivere kan registrere ydelser, f.eks. materialeprøvning, ressourcekortlægning osv.

Udtræk/synkronisering af ejendomsdata fra oversigter over igangværende anlægsprojekter, f.eks. Københavnerkortet:

 • Projektnr.
 • Projektnavn
 • Projektbeskrivelse
 • Projekttype

Hvordan kan ideen bidrage til øget cirkularitet?

Den cirkulære økonomi i bygge- og anlægsbranchen vil øges ved, at Materialebank.dk gøre det nemmere for byggeriets parter at afsætte og fremskaffe genanvendte byggematerialer samt udbyde eller erhverve cirkulære tillægsydelser.

Cirkulariteten i hvert trin af genanvendelsen af byggematerialer tydeliggøres og forsimples – lige fra ressourcekortlægning til opsætning af de genanvendte materialer. Se vedhæftet billede med flow for genanvendelse af byggematerialer. Materialebank.dk vil bidrage til hvert enkelt trin og grøre både kortlægning, afsætning, håndtering, oplag/forbehandling og endelig genanvendelse af byggematerialer nemmere - for alle parter. 

Hvem nøgleaktørerne er samt hvilken værdi og hvilke barrierer de hver især oplever?

Myndigheder

For myndighederne giver materialebank.dk værdi i form af én samlet database med nødvendige oplysninger om genanvendelige materialer, enten til brug egne byggeprojekter eller i processen med rådgivning af borgerne. Der er en væsentlig barriere i, at en del af de eksisterende systemer skal opdateres, for at gøre det muligt at indtaste/registrere ny data og foretage nødvendig datasynkronisering med materialebank.dk.

Bygherrer/rådgivere/arkitekter osv.

Med materialebank.dk vil bygherrer eller disses rådgivere/arkitekter osv. opnå værdi ved at have ét samlet sted at søge/registre oplysninger om genanvendelige byggematerialer. Det vil forsimple de nuværende arbejdsgange og spare ressourcer. En barriere er, at brug af et nyt system kræver tilvænning over længere tid og tilføjer endnu en arbejdsgang.

Hvilken værdi ideen skaber for borgere, virksomheder og samfund?

Med Materialebank.dk vil samfundet opleve en øget cirkulær økonomi og genanvendelse af byggematerialer.

Virksomheder vil spare ressourcer på afsætning/fremskaffelse af materialer og få øget værdi gennem øget genanvendelse i deres projekter.

Borgere vil opnå et større udvalg af bæredygtige løsninger og det vil blive nemmere at vælge genanvendelse af byggematerialer til i egne livsvalg og projekter, som f.eks. boligvalg og ved renoveringer.

Kommentarer