Gå til hovedindhold

Operationel leasing of energy conservation investments in the public facilities via crowdfunding

Denne idé er en del af Fintech Open Data Challenge

Moderator
25. oktober 2017

"Konceptet er at finansiere energibesparende initativer primært i
institutioner og kommunale faciliteter med crowdfunding.

Den lokale børnehave har sandsynligvis hverken luft i budgettet til at investere i energieffektivisering eller overblik over den langsigtede værdiforøgelse der følger med. Til gengæld vil det være med til at profilere børnehaven.

Når vi investerer crowdfundede midler i eksempelvis en institution vil de besparede midler primært gå mod at tilbagebetale invetorerene, udbetale dividens, men vil også gå give en netto besparelse for
institutionen, som øges efterhånden som investeringen tilbagebetales"

Kommentarer