Gå til hovedindhold

Overcast - intelligent skadeforebyggelse

Denne idé er en del af Fintech Open Data Challenge

Moderator
27. oktober 2017

"Inden for de sidste 10 år har Danmark været ramt af flere kraftige skybrud, der sammenlagt har kostet samfundet, og forsikringsselskaberne i særdeleshed, milliarder af kroner. Skybruddene er ofte pludselige og rammer lokalt.

Overcast er en intelligent skybrudsalarm, som overvåger vejret og sender advarsler til forsikringsselskabers højrisiko-kunder baseret på åbne data om bl.a. deres bolig og beliggenhed.

Baseret på højdemodellen og en række andre åbne datasæt er Overcast en løsning, der kan mindske skaderne ved fremtidige skybrud. Løsningen er en kombination af en bedre forudsigelse af, hvor vandet vil skabe problemer, og et advarselssystem, så dem, der vil blive ramt af vandmasserne, kan nå at træffe de nødvendige foranstaltninger og mindske skadernes omfang.

Det er muligt at lave simple teoretiske beregninger på højdemodellen, så man kan forudsige vandmængdernes opførsel ved f.eks. et skybrud. Vi vil gå et skridt videre og udvide den teoretiske model til også at indeholde faktiske data om tidligere skybrud, og dermed forbedre modellens forudsigelser. Konkret vil vi bruge historiske vejrdata samt skadesanmeldelser fra forsikringsselskaberne til at kalibrere modellen til en bedre performance. Overcast vil yderligere være baseret på andre åbne datasæt om jordbund, befæstelsesgrad, BBR-data, ortofotos mv.

Derudover giver Overcast forsikringsselskaberne mulighed for at automatisk at advare deres højrisikokunder ved udsigt til store skader. Overcast mindsker dermed forsikringsselskabernes risici og omkostninger ved skybrud, og samtidig sender løsningen et signal om, at forsikringsselskaberne tager sig af deres kunders ve og vel. Kunderne vil potentielt kunne spare både tid, penge og ærgrelser. Dermed er Overcast en InsurTech-løsning, der gavner alle – skabt med udgangspunkt i åbne data.

[Løsningen ligger inden for sporet InsurTech, og vi vil gerne deltage i pre-accelerator-programmet]"

Kommentarer