Gå til hovedindhold

PurePrint - Biologisk nedbrydelige tryksager og emballager

Denne idé er en del af 360 Grader Prisen 2018

Tea Lund Hammershøj
7. august 2018

KLS PurePrint A/S har en vision om at blive verdens grønneste trykkeri og være med til at løse klodens udfordringer i tråd med den cirkulære tankegang. Virksomheden har i mange år arbejdet på at nå visionen, og bruger bl.a. kun energi fra egen vindmølle, kører i el-biler, har lagt et miljøvenligt hvidt tag på fabrikken, og blev som det første trykkeri i Skandinavien 100 % CO2 neutralt.  

Efter tre års udvikling af det ultimativt bæredygtige tryk, kunne vi den 4. maj 2015 præsentere PurePrint: Biologisk nedbrydelige tryksager produceret uden brug af skadelige kemikalier og tungmetaller. 

Produktet PurePrint løser et stort samfundsmæssigt problem. I dag kan kun 75 % af tryksager genbruges – de resterende 25 % skal deponeres som giftigt affald. Bare for en virksomhed som KLS PurePrint svarer det til deponi på 750 tons – hvert år! Med PurePrint er dette problem løst i fremtiden.  

Samtidig bliver kemikalier og tungmetaller et større og større sundhedsmæssigt problem, selv i små mængder. Med PurePrint vil der ikke være nogen former for allergiske bivirkninger ved at bruge tryksager, og ingen stoffer der kan migrere over i mennesker. 

I fortsættelse af udviklingen af bæredygtige tryksager, har KLS PurePrint nu udviklet biologisk nedbrydelig emballage, som kan være med til at løse et endnu større samfundsmæssigt problem, samt være med til at reducere brugen af plastikemballage.  

PurePrint blev i 2015 som det kun andet trykkeri i verden certificeret efter den ultimativt strengeste miljønorm, Cradle to Cradle. 

Profitabel og skalerbar  

Forbrugeres og virksomheders interesse for cirkulær økonomi og for især emballagers indhold af skadelige kemikalier og tungmetaller er kraftigt stigende.  

Siden vi i maj 2015 trykte vores første PurePrint-tryksag, har vi fået over 130 nye kunder, og nye kommer hele tiden til. Årsagen er ganske enkelt den, at flere og flere virksomheder ønsker at bidrage til en ny og bedre verden – især når det bæredygtige alternativ er i samme kvalitet – og ikke er dyrere. 

Der er også stor interesse fra de øvrige skandinaviske lande, og bl.a. har vi siden januar 2018 produceret alle McDonald’s bakkeservietter i Danmark, Sverige, Norge og Finland. 

Omsætningen af PurePrint produkter har derfor været kraftigt stigende de sidste tre år – og vi forventer en yderligere stigning de kommende år, i takt med at leveringen af bæredygtig emballage vokser (se kurve i vedhæftede fil). 

 

Nyskabende og innovativ 

Da vi besluttede at udvikle verdens mest bæredygtige tryksager og emballage, troede vi, at vi var tæt på. For alt vi brugte i produktionen var Svanemærket. 

Desværre viste det sig, at ingen af delene kunne godkendes. Både papir, karton, trykfarver, lakker osv. indeholdt skadelige kemikalier og tungmetaller.  

Vi undersøgte markedet i hele verden og det viste sig, at produktet simpelthen ikke fandtes. Vi måtte derfor i gang med at udvikle helt nye produkter og processer, i samarbejde med fremsynede papir-, farve- og lakfabrikker. 

Det tog flere år, men lykkedes som sagt den 4. maj 2015. 

Siden er det også lykkedes at udvikle lim til emballage, og vi har fået fjernet alle CMR stoffer fra produktet (stoffer, der kan fremkalde kræft, skade arveanlæg eller skade fosteret og/eller menneskets frugtbarhed). 

Senest har vi indledt et samarbejde med Coop, Bon Appetit Group og en anden stor fødevarevirksomhed om at finde bæredygtige alternativer til deres nuværende emballage. 

 

Bæredygtig  

PurePrint er bæredygtigt, da det er biologisk nedbrydeligt og produceret helt uden nogen former for skadelige kemikalier eller tungmetaller, og dermed kan det indgå i naturens egen cirkulære proces. 

Tryksager og emballage indeholder generelt op til 25 % slagger, som er det skadelige affaldsstof, der er tilbage ved afbrænding, kompostering eller ved produktion af genbrugspapir. 

PurePrint indeholder ingen skadelige kemikalier eller tungmetaller, så der er ikke noget restprodukt der skal deponeres. Tager vi eksemplet med bakkeservietterne til McDonald’s, giver det samfundet en forventet årlig besparelse af skadelige slagger på over 175 tons! 

Med vores Cradle to Cradle certificerede PurePrint produkter bidrager vi til følgende af FN’s verdensmål: 

 • Delmål nr. 3.9: 
  Inden 2030 skal antallet af dødsfald og sygdomme som følge af udsættelse for farlige kemikalier samt luft-, vand- og jordforurening og kontaminering, væsentligt reduceres. 

 

 • Delmål nr. 12.4: 
  Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus. 

 

 • Delmål nr. 12.5: 
  Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug. 

 

 • Delmål nr. 15.2: 
  Inden 2020, fremme bæredygtig forvaltning af alle typer af skove.

Kommentarer