Gå til hovedindhold

Rent drikkevand til alle

Denne idé er en del af 360 Grader Prisen 2019

Mathilde
25. juli 2019

SolarSack

SolarSack er en dansk impact-baseret start-up, som har udviklet en vandbeholder, der kan rense vand kun ved brug af solens energi. SolarSacks vision er at sikre rent drikkevand til en pris, hvor selv de mindst bemidlede personer blandt de 2 milliarder, der ikke har adgang til rent drikkevand, kan betale for det. Dette er muligt, da intet andet end solens stråler bruges til at rense vandet. Ved at være den billigste vandrensningsløsning på markedet samt ved at benytte en konteksttilpasset distribueringsmodel, udskiller SolarSack sig fra sine konkurrenter og har potentiale til at skalere til markeder, som normalt er udfordrende at komme ind på. 

 

Profitabilitet og skalerbarhed 

SolarSack har udviklet en løsning med en lav kostpris, hvilket betyder, at solarsacken bliver solgt til en retail-pris på kun omkring 3 USD. Med 2 milliarder mennesker i verden som ikke har adgang til rent drikkevand, er markedet stort. Mange af disse personer bor i udviklingslande og køber trækul til at koge og rense deres vand. Med en retail-pris på omkring 3 USD er solarsacken ca. 15 gange billigere end brugen af trækul til vandrensning. Dette åbner op for et markedssegment, hvor der allerede er en efterspørgsel på produktet. Ved brug af den såkaldte ’tupperware-model’, bliver kvinder fra lokale låne- og sparegrupper ansat som Solarsack-salgsagenter til at sælge og distribuere solarsacks i lokalområder. Dette betyder, at selv de fjerneste områder, hvor behovet er størst, kan blive nået. De lokale Solarsack-salgsagenter tjener en kommission, der gør det attraktivt at sælge solarsacks. Den lave omkostning af produktet sammen med brugen af lokale kvinder til distribuering, som accelererer volumen af salget, betyder, at vi kan sikre vand til størstedelen af dem, der ikke har adgang med en rentabel forretningsmodel.

 

Nyskabende og innovativ

Teknologien solar water disinfection (SODIS), som SolarSacks vandrensning er baseret på, er ikke ny i sig selv, men det er måden SolarSack udnytter den på. Teknologien, hvorved solens UVA og UVB stråler slår alle biologiske bakterier i vandet ihjel, er typisk blevet brugt på PET flasker, som kun kan rense en begrænset mængde af vand og har en lang rensningstid, da flaskens materiale blokerer en større del af solens stråler. SolarSack har udviklet en polymer-vandbeholder, som med et unikt sammensat plastikvalg, farve og konstruktion kombinerer holdbarhed, høj UV penetrering og brugervenlighed. Solarsacken kan rense 4 liter vand på under 4 timer og kan bruges 150 gange. Det svarer til et års forbrug af drikkevand for én person. 

 

Bæredygtighed og effekt

Solarsack er med til at løse flere af FN’s 17 SDGer. Ifølge WHO (WHO, 2019) dør næsten 1 million mennesker hvert år af vand og sanitets-relaterede sygdomme og mange flere bliver syge, hvilket leder til store negative sociale og økonomiske konsekvenser, som typisk rammer de svagest stillede. Ved at gøre et billigt vandrensningprodukt tilgængeligt for alle, kan Solarsack være med til at redde liv og forbedre livskvaliteten for mange mennesker. Ved at få brugere til at skifte trækul ud med en solarsack til rensning af vand vil vi desuden formindske træfældning, CO2-udledning samt indendørs forurening markant (SDG 3 og 13). Vores distribueringsmodel sikrer yderligere lokale arbejdspladser, og at kvinder bliver uddannet inden for sanitet og rent drikkevand samt at drive en forretning (SDG 8). For at undgå at de implementerede solarsacks har en negativ effekt på miljøet efter endt livscyklus, sætter vi et ‘return/recycling-system’ op, der sikrer, at de brugte solarsacks bliver indsamlet. Vi er allerede i kontakt med forskellige lokale recycling-virksomheder, som kan omdanne solarsacks til fx byggemateriale. 

Se her hvordan solarsacken bruges i praksis: https://vimeo.com/350045158

Kilde:
WHO, 2019:  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water

Kommentarer