Gå til hovedindhold

REspace

Denne idé er en del af Impact Challenge - Business with Purpose

REspace
2. december 2018

REspace

Undervisningen skal tænkes ind i rummet og rummet skal tænkes ind i undervisningen

Teamet bag REspace er Christine Kastberg, Linda Hacking og Martin Briand Nielsen. Vi er alle 5. semester-studerende på Entrepreneurship på VIA University College – Business & Design.

 

Idé

Forskning viser, at miljøet i læringsrummet er sammenhængende med og har stor betydning for menneskers evne til at opnå bedre resultater.

REspace er et koncept med en vision om, at forvandle læringsrum til brugerdrevne, inspirerende miljøer med formålet at skabe de bedst tænkelige fysiske rammer for en given situation.

På baggrunden af forskning i læringsrum, bør der fokuseres på, at gå væk fra den traditionelle tilgang til læringsrum og i højere grad fokuseres mere på fleksible, mobile og kreative løsninger.

Undervisningen skal tænkes ind i rummet og rummet skal tænkes ind i undervisningen.

 

For at understøtte konceptet, er der udviklet en pretotype i form af et visuelt møbel i virtual reality.

Funktionen med møblet, er at brugeren nemt og enkelt kan skabe flere forskellige rum i læringsrummet. Ved hjælp af møblets mobilitet kan brugeren let ændre rummets struktur og dermed omdanne rummet alt efter formål - både til klassisk undervisning, åbne debatter, forelæsning og gruppearbejde.

REspace møblet er et skandinavisk design skabt i træ og består af en vinkel. På den ene side, er der en procestavle, som indbyder til interaktivitet. På den modsatte side, er der et reol- og opbevaringssystem med plads til litteratur, undervisningsmaterialer mv. med fokus på videndeling.

Modsat vinklen, er der designet et ovalt siddeområde, hvor der er fokuseret på, at skabe en følelse af nærvær og fordybelse. REspace møblet er designet med hjul for at gøre det fleksibelt og mobilt.

 

Værdiskabelse

Konceptet, REspace, er opstået i undervisningsforløbet ‘Design For Change’. Idéen opstod på baggrund af en frustration over uinspirerende og rigide læringsrum på VIA University College og har udviklet sig til en vision med afsæt og inspiration fra en række af FN’s 17 verdensmål.

 

Værdien skabes gennem de muligheder møblet giver for funktionalitet, mobilitet og omstrukturering af læringsrummet. Ved at tænke rummet ind i undervisningen, kan møblet derved skabe værdi for både undervisere og de studerende og dermed bidrage til FN’s verdensmål nr. 4 vedr. kvalitetsuddannelse. For at kunne skabe læringsrum der er brugerdrevne og inspirerende er det en vigtig faktor at kigge på kvalitet frem for kvantitet, da dette er med til at skabe værdi for en bæredygtig udvikling. REspace har fokus på proces frem for mål.

Der dannes ramme for, at kunne arbejde på forskellige måder og strukturere undervisningen i et mere nuanceret billede.

 

Målgruppe

Flere studier og undersøgelser peger på, at et brugerdrevet, inspirerende læringsrum har betydning for den måde mennesket tilgår ny viden og læring.

Der er behov for mulighed for fleksibilitet og mobilitet, altså muligheden for let og simpelt, at kunne omstrukturere læringsrummet fra ét undervisningsformål til andet.

 

REspace har i validerings- og testfasen en primær målgruppe, som er VIA University College med fokus på undervisere, studerende og uddannelsesinstitutionens læringsrum. Vi er netop nu i dialog med uddannelsesinstitutionen om et potentielt testforløb i 2019.

 

Teamet bag REspace er åbne og bevidste om, at konceptet også har potentiale til andre anvendelsesområder såsom mødefaciliteter, konferencecentre, kontorfællesskaber mv.

 

Overordnet henvender REspace sig til alle rum, som indbyder til interaktivitet, læring, udvikling, fremdrift, proces og dialog.

 

Realiserbarhed

Konceptet er lige nu realiseret med udvikling af et visuelt møbel i virtual reality, som er designet i samarbejde med artiktekt og tømrer, Nicolaj Thunbo Østergaard.

 

REspace har netop fundet midler til at bygge den første fysiske prototype af REspace møblet, som forventes at finde sted i januar 2019. Her planlægges med øje for FN’s verdensmål nr. 12 med fokus på ansvarligt forbrug og produktion, at den første fysiske prototype skal bygges med materialer fra Really, som er en bæredygtig produktionsvirksomhed af materialer til eksempelvis inventar.

 

På baggrund af den feedback REspace har modtaget indtil nu, vurderes at der er et stort potentiale for konceptet. I forbindelse med projektafslutning af studieforløbet, ‘Design for Change’, har REspace fået rigtig positiv feedback og konstruktiv kritik af blandt andet Teknologi i Praksis fra Dokk1 i Aarhus.

Sidstnævnte er vi i dialog med omkring en potentiel udstilling af REspace møblet på Dokk1 i 2019. En udstilling, som vil give os en unik mulighed for at teste møblet på byens borgere, som vil danne belæg for observation, videreudvikling, optimering og forbedring af møblet og konceptet som helhed.

 

Derudover har vi også et kommende møde med Aarhus Kommunes Center for Frihedsteknologi, som skal i nyt kontorfællesskab sommeren 2019. Afdelingen har vist interesse for at afprøve møblet i de nye rammer.

 

Vi havde derudover i slutningen af november et møde med Rajiv Vaid Basaiawmoit, Head of SciTech Innovation og Entrepreneurship på Aarhus Universitet, som har vist stor interesse i at give sparring på konceptet. Derudover skal REspace pitche konceptet for Rajiv og den bygningsansvarlige på Aarhus Universitet i starten af 2019.

 

Samarbejdspartnere

REspace består, udover os (Christine med speciale i branding/design, Linda med speciale i indkøb og Martin med speciale i kommunikation), af Nicolaj Thunbo Østergaard, som er arkitekt/tømrer og Peter Serup Jensen, som er møbelsnedker/Furniture Design-studerende på VIA Herning.

 

REspace deltager sideløbende i forskningsprojektet, Det konvergente læringsrum, hvor vi samarbejder med forsknings- og udviklingschefen fra VIA Sundhed, Lars Peter Kjeldsen og forskere i læringsrum Jørgen Asmussen og Hanne Kjærgaard. Formålet er, at få et større kendskab til rummets muligheder.

Derudover er REspace blevet bevilget en kontorplads på Studentervæksthuset på VIA University College i Aarhus.

 

REspace konceptet og møblet hjælper mennesker, som ønsker at interagere i mere inspirerende, fleksible og mobile rum ved at tænke kreative muligheder ind i rummet og rummet ind i kreative muligheder.

 

Tak for opmærksomheden!

REspace

Kommentarer