Gå til hovedindhold

Sensor løsning til at fange skader tidligt og forlænge materiale levetid

Denne idé er en del af Smart & Close — Circular Data Challenge

Jeppe Rasmussen
20. november 2019

Hvilken udfordring ideen løser

Idéen fokuserer på udfordring 2 om at reducere ressourceforbruget i byggeriet med fokus på at forbedre holdbarheden af eksisterende bygninger, da det ofte er en bedre bæredygtig og finansiel løsning end at genbruge.

Et problem der stopper holdbarheden af mange bygninger og skaber meget affald er fugt-relaterede problemer.

Hvordan ideen løser udfordringen

Idéen går ud på at bruge sensorer til at fange skader tidligt i stedet for at vente på at de er synlige. Når problemet er synligt har det ofte været under udvikling i måneder eller år, og spredt sig til omkringliggende materialer til punktet hvor de er ubrugelige. Hvis disse skader kan fanges når de opstår så kan der både spares fysiske og finansielle ressourcer. 

Idag sendes fugtteknikere og rådgiver ud til at visuelt inspicere bygninger for fugt-relaterede skader. De gennemgår de mistænksomme områder og kontrollerer med forskellige apparater. Dette gøres periodisk eller meget sjældent, afgjort af bygningens driftsbudget.
Dette leder til visse skader bliver fanget, men stadig for sent. I fleste tilfælde leder det til at beboerne rapporterer et problem fordi væggen bliver farvet eller vandet drypper ned. 

Vi foreslår at sætte sensorer op på de kritiske udvalgte områder for at have en kontinuerlig opdatering af bygningens helbred, så alarmer kan sendes ud i sekundet at problemerne opstår. 

Hvilke data ideen bygger på (allerede eksisterende- og/eller nye data)

Dette gøres ved at kombinere data omkring materialets fugtighed med data om omgivelserne (temperatur, luftstrøm, fugtighed) med data om bygningens struktur (BBR) og vejrdata (DMI). 

Vi har arbejdet med dataen fra sensorerne, men ikke fået implementeret bygningsdata og vejr data endnu. Gang på gang hos kunder hører vi dog at der er forskellige behov ved bygningsdrift ift. bygningens alder, materialesammensætning, hvordan bygningen står positioneret (vinduer på en side har højere risiko end en anden grundet regn og vindindslag). 

Hvordan ideen kan bidrage til øget cirkularitet

Dette kan lede til at materialerne bliver repareret med det samme når problemet opstår, så intet materiale bliver sendt til affald og intet nyt materiale bliver nødsaget til at blive produceret for at dække skaden. 

Hvem nøgleaktørerne er samt hvilken værdi og hvilke barrierer de hver især oplever

Nøgleaktørerne er bygningernes Facility Manager og bygningsejer. 

Facility Manageren vil få sikkerhed om at hans bygning er under kontrol og at der ikke kommer uforudsete store reparationer der skal rapporteres til bygningsejeren. Facility Manageren’s barriere er at han ikke har ressourcerne til at tjekke alle hjørner af hans bygning for at fange alle skader. En automatiseret løsning kan give det overblik som Facility Manageren ønsker.

Se mere på billedet vedhæftet.

Hvilken værdi ideen skaber for borgere, virksomheder og samfund

Idéen vil sikre at de charmerende ældre bygninger vi har kan fortsætte med at leve og undgå renovationer. Det minimere behovet for nye materialer der skal produceres og materialer der ryger til landfills. Borgerne og virksomhederne i bygningerne vil leve i sundere omgivelser og opleve færre genhusning grundet renovering. 

Generelt set er der et kæmpe behov for mere data i driften af bygninger. 

"Waste is material without information" 

Vi tror på at mere information omkring bygningen og dens materialer er nøglen til at undgå spild af ressourcer. Det er fundamentalt at have information omkring hvilken som helst ting, for at det skal kunne indgå i et cirkulært loop.

Derfor arbejder vi på at bruge de offentlige tilgængelige data sammen med data samlet fra materialer i bygning kan bidrage til en mere cirkulær byggebranche.

Link til video-forklaring

https://youtu.be/eyCE4gXs8FQ

 

 

 

Kommentarer