Gå til hovedindhold

Signal Transmissions kabelholder fastspænding NonStop Strækning

Denne idé er en del af Banedanmark - Digitalisering af ledningstegninger

One2threeSayonara
One2threeSayonara
26. november 2019

Opfinders Patent PR 178 873 udgør en kabelholder til tyverisikring, fastspænding af udsatte Signal transmissionskabler. A - Z Nonstop langs jernbane, fastspænding af undersøiske transmissions signaldækning Metro tunneler.

Reg. Patent DK / UK beskrivelse 
PR 178873 DR 2016 00030 
WIPO DM 0930630

Kabelholder kan leveres færdig herfra efter x km bestilling

Samarbejdspartner kan foreligge med større sprøjtestøbnings  virksomhed

Videreudviklede patent er velegnet til sikring af kabler ved undersøiske Femern, tunnel Lign.

www.pa201200043.dk

www.danskdatategning.dk

If your innovation is very technical, please explain it in layman’s terms

Meets any requirements for clamping all types of exposed Transmission cables Hospital,
ect. English French submarine tunnel connections

Which type is your innovation?

Platform
Proces/Businessmodel
Other

Which milestones have you reached to date?

Core business concept defined
Prototype/MVP built

Who are your competitors, and how do you differ from them?

Clamping of submarine, overseas signal cables Internet, mobile SOS Transmission cables

Fastspænding af undersøiske, oversøiske signalkabler Internet, mobil SOS Transmissionskabler

Who are your customers or target group, and how are you planning to reach/engage them?

Cable pipes Ø connections Hospitals, Tunnels, Railways Bridge builders. Entrepreneur, of the cable of the future, companies.

Kabel rør Ø forbindelser Hospitaler, Tunnel, Jernbane Brobygger. Entreprenør, af fremtidens kabel, virksomheder.

What are your most significant barriers for getting your innovation into the market?

Cable pipes Ø connections Hospitals, Tunnels, Railways Bridge builders. Entrepreneur, of the cable of the future, companies.

kabelforbindelser kvik opstall hospitaler, tunnel, jernbane brobygger. Entreprenør, af fremtidens kabel, virksomheder.

How does your innovation relate to our Innovation Challenge?

Simple clamping of cables. Pipe Ø Clamping pipe insulation of transmission cables as a vice open closing connection adapted control Signal transmitter cable

Simpel fastspænding af kabler. Rør Ø Fastspænding rørisolering af transmissionskabler som en skruestik åben lukke forbindelse tilpasset kontrol Signal afsender kabel

What positive impact will it have for cities and their citizens? Use specific data and numbers where possible

Secure Transmissions,
Internet.
Mobile phone.
Signal cable coverage

Sikker Transmissions,
Internet.
Mobil.
Signalkabel dækning

Who would be relevant collaboration partners in helping your innovation succeed?

Consumer only
finnish innovation

Kun Forbruger
færdig opfindelse

What is your organisations type?

Profit

What year was the innovation initiated?

Further development of previously approved patent DK PR 178 873Videreudvikling at tidligere godkendt patent DK PR 178 873

Country of registration/origin?

Denmark founder of openly further developed patent, Danmark grundlægger af åbent videreudviklede patent, patenteres efter ønske

What is the maturity stage of your innovation?

Proof of concept

Where is your current funding coming from and how long will it support activities?

Options and Patent license agreement, business partner

Options og Patent licensaftale, samarbejdspartner

What are your future plans for sales or funding?

Options and Patent license agreement, business partner

What is the setup of your organisation and management/board?

Sprøjtestøbning / Injection molding

Kommentarer

Indsendt af One2threeSayonara den 21. maj 2021

Der udleveres Ikke flere, andre oplysninger om "opfindelser som der danner ringende i havet" før dråben, overtagelse Patent PR 178 873 med Licens aftale
Der vil blive sammenlignet ud fra flere interesseret

Der er videreudviklede med en nemmere Simpel løsning, der kan benytte af NASA astronaut et sted i universet til kabel sikring

Der kan, vil kræve større patent.

Som Supplement til Black Boks kræves der dækket omk. samarbejdet med en fysisk kontakt med opfinders / rådgivere.