Gå til hovedindhold

Sikker Tid

Denne idé er en del af Cyber Security Challenge 2019

mschounielsen
mschounielsen
8. november 2019

En fælles tid på internettet er forudsætningen for den globale digitale kommunikation og samhandel. I takt med den øgede digitalisering af samfundet er behovet for en pålidelig tidsinfrastruktur på internettet steget. Samtidig har cyberkriminelle de senere år udnyttet sårbarheder i tidsservere verden over til koordinerede cyberangreb mod virksomheder.

Trods at det danske samfund er et af de mest digitaliserede i verden, findes der ikke en national infrastruktur eller videnscenter for tid på internettet. Manglende adgang til sikker tid vil være en trussel for især små og mellemstore virksomheder i tilfælde af cyberangreb.

DFM forslår, at danske små og mellemstore virksomheder sikres adgang til en pålidelig og sikker national tidsinfrastruktur, og at eksisterende sårbarheder lukkes gennem målrettet vidensspredning.

Yderligere information om problemstillingen og idéen kan læses i den vedhæftede pdf.

Materialer

Kommentarer