Gå til hovedindhold

Startup Recruitment Calculator

Denne idé er en del af Startup Recruitment Challenge

larshartmann
larshartmann
7. december 2018

Startup Recruitment Calculator er et online beregningsværktøj rettet imod startups, der skal til at ansætte deres første ansatte. Værktøjet giver brugeren mulighed for at indtaste udgifter i forbindelse med den eller de første ansættelser. Vedhæftet ligger et forslag til design (1 x PDF samt 2 x Powerpoint-filer).

Brugeren har mulighed for at indtaste en række udgifter, og derved udregner systemet en række yderligere udgifter, bl.a. ATP, Feriepenge, Pension, mv. baseret på de indtastede oplysninger (bl.a. lønniveau, pensionsforhold, mv.). 

Når brugeren har indtastet de relevante oplysninger for den/de ansatte, gives der mulighed for download af afrapportering.

Startup Recruitment Calculator er designet som et fleksibelt system, hvori yderligere udgifter kan tilføjes efter behov af administratorerne.

I oplægget er følgende udgifter medtaget: 

Løn: Udregnet på baggrund af timeløn x antal timer pr. mnd. eller som månedsløn.

ATP: Udregnet på baggrund af løn

Feriepenge: Udregnet på baggrund af løn

Pension: Dækker alene virksomhedens udgift. Er udregnet på baggrund af løn

Barselsfond: Udregnet på baggrund af løn

Frokostordning: Dækker alene virksomhedens udgift.

Kontorplads: Frit indtastningsfelt

Software: Frit indtastningsfelt

Øvrige udgifter: Frit indtastningsfelt

Forsikringer: Medtager som minimum et skøn på pris for den lovpligtige arbejdsskadeforsikring

Flere felter kan tilføjes eller nogle af ovenstående kan udelades. Det centrale i designforslaget er dets brugerflade, hvori felterne kan modificeres baseret på skiftende lovgivning og behov.

Kommentarer