Gå til hovedindhold

Tomorrow's dustbin (gruppe 39)

Denne idé er en del af VIA INO21 Challenge 3: Prevent Pollution From Channels Into Oceans

VictorPJ
2. februar 2021

Video: https://youtu.be/eYtjxjtEYjA
Resultatet fra vores udsendte spørgeskema viser, at det kun er 26,5%, der har henkastet skrald, ud af de 189, som har svaret på vores spørgeskema og bor i Aarhus kommune. Den største årsag til henkastning af skrald er, at folk enten er beruset eller påvirket. Derved er fokusset rettet mod nattelivet. Desuden er der også mange, der svarer, at der ikke var mulighed for at smide skraldet ud. Ud fra vores observation langs åen, viste det sig, at der er placeret en del skraldespande ved specielt cafeområderne. Dette tyder på, at skraldespandene ikke er synlige nok for folket.   

Løsningen er, at de offentlige skraldespande skal lyse op i nattens mørke, så alle kan få øje på dem – selv de beruset og påvirket folk. Der skal skabes en oplevelse for brugeren, ved at smide skraldet ud. Øverst på skraldespandene er der en tragt, hvor brugeren får en fornemmelse af at være en basketballspiller. I tragten er der et lysshow, hvilket viser, at her skal brugeren kastet det i. På siden af skraldespandene er der forskellige fakta vedrørende skrald. Dette er dog mest henvendt til brugeren i dagtimerne, som skal tiltrække borgerne til skraldespandene.

Materialer

Offentlige filer

Kommentarer