Gå til hovedindhold

Vild Med Vilje - en model for omdannelse af urbane udearealer til at rumme højere biodiversitet

Denne idé er en del af 360 Grader Prisen 2019

Rasmus Vincentz
Rasmus Vincentz
24. juli 2019

Verden har brug for at vi omgående standser ødelæggelsen af naturen, og igangsætter tiltag til at bevare og øge biodiversiteten lokalt og globalt. Problemerne er store, men det er potentialet for løsninger også, især i et land som Danmark, hvor så meget af arealet er kultiveret.

Habitats fokuserer på at bidrage til løsninger på den del af Danmarks areal som udgøres af urban natur og infrastruktur. Til det har vi udviklet en model for at omlægge til mere vild natur med højere biodiversitet.

Baggrunden for løsningen er, at i byerne udgøres omkring 20% af arealet af flade græsplæner og kedelig natur, der er blottet for biodiversitet. Samtidig bruger mange kommuner, virksomheder og andre organisationer millioner af kroner på at opretholde denne flade, kedelige og biologisk set livløs grønne ørken omkring deres bygninger. Disse enorme summer til slåning og klipning mv. kan i stedet bruges på justeringer til en vildere natur, med ekstensiv drift. Derved kan et problem vendes om til et kæmpe potentiale, både for natur, og for inddragelse og oplysning af alle der kommer forbi arealer.

Men det kræver en model for både den fysiske omdannelse af arealerne, for ændringer i driften, inddragelse af partnerne, og for at formidle hvordan naturen pludselige ser anderledes ud. Denne model har Habitats udviklet, den hedder ’Vild Med Vilje’*, og den er allerede i gang med at blive anvendt, så nu mangler den bare at blive videreudviklet og brugt vidt og bredt.

Habitats model Vild Med Vilje er en innovativ måde at etablere det nødvendige samspil mellem ejere og brugere af området, det nuværende team af gartnere, samt mellem landskabsarkitekter, biologer og kommunikationsfolk. Det er også en forretningsmodel, hvor omkostningerne til at i varierende grad at gentænke, redesigne og praktisk omdanne et areal, og driften af det, over tid kan dækkes af lavere udgifter til drift. Oven i det kommer en kobling af on-site og online kommunikation, med skilte, events og fora på Facebook og hjemmesiden. Der er i dag omkring 9.000 deltagere i Vild Med Vilje gruppen på Facebook. Endelig er omdannelsen af udearealerne til at rumme højere biodiversitet bare begyndelsen, og målet er at skabe interesse hos den pågældende organisation for også at arbejde med biodiversitet i andre af deres aktiviteter, så her kan både forretning og indflydelse også øges kraftigt.

Habitats model for omdannelse til vildere natur med højere biodiversitet på udearealer har allerede vist sin biologiske styrke og sit forretningsmæssige potentiale, hos f.eks. Ørsted A/S og Grundfoss, samt hos Allborg Univesitets campus og i kommuner som Sorø og Lejre. Så nu er der brug for endnu mere udvikling, eksponering og opbakning for at få flere kommuner, virksomheder og organisationer med, i Danmark såvel som i nabolandene.

Vild Med Vilje er en klar og ligefrem måde at bidrag til at standse tabet af biodiversitet, både lokalt og nationalt, i overensstemmelse med Verdensmål 15, og delvist målene 11 og 14, samt den nuværende FN aftale om biodiversitet med de 20 Aichi-mål. En måde at vende et problem på som samtidig er økonomisk og miljømæssig forsvarlig, og som bidrager til leg, læring og liviability i byerne.

* Vild Med Vilje er et registreret varemærke, der forvaltes af Foreningen Vild Med Vilje, der har et stort overlap med virksomheden Habitats ApS. Normalt modtager Foreningen Vild Med Vilje en andel af honoraret for brug af varemærket, mens Habitats er udførende rådgiver.

Materialer

Offentlige filer

Kommentarer